Konkurenceschopnost ČR dlouhodobě pokulhává

VYDÁNÍ: 04/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podíl Česka na celosvětové hodnotě vývozu se mezi rokem 2013 a 2014 zvýšil. Proti roku 2009 ale zůstal nižší.

Základním měřítkem vývoje konkurenceschopnosti ekonomiky je změna podílu jejího vývozu na vývozu všech zemí světa. V roce 2014 činil tento podíl v případě ČR 0,73 %. Zatímco v meziročním srovnání narostl o 0,03 p. b., proti roku 2009 zaostával o 0,04 p. b. Meziročně se tedy konkurenceschopnost ČR zvýšila, dlouhodobě však pokulhává.
V roce 2009 byl podíl Česka na celosvětovém vývozu historicky nejvyšší (0,77 %). To se může zdát zvláštní, když právě v tomto roce tuzemská ekonomika čelila silnému poklesu zahraniční poptávky. Vysvětlení je však jednoduché: propad vývozu ČR byl slabší než ve světě.
Dlouhodobé zhoršování konkurenceschopnosti tak, jak jej zachycuje pokles podílu vývozu dané země na celosvětové hodnotě vývozu mezi roky 2009 a 2014, zasáhlo většinu zemí Unie. Podíl Německa se snížil z 8,23 na 7,49 %, váha Francie poklesla ze 4,22 na 3,67 %. Spolu s ČR ztrácely svou pozici ve světovém obchodě i další malé ekonomiky – Rakousko, Dánsko, Maďarsko nebo například Chorvatsko. Prosadit se na trhu bylo v tomto období obtížné, nikoliv ale nemožné. Podařilo se to osmi zemím EU. Podíl vývozu na celosvětovém vývozu narostl v případě Polska, Rumunska, Lucemburska, Slovenska, Bulharska a pobaltských republik.

Podíl na celosvětové hodnotě vývozu v roce 2014 (v %)

Podíl na celosvětové hodnotě vývozu v roce 2014 (v %)

Autor: , oddělení svodných analýz
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Otevřenost české ekonomiky aneb jak interpretovat ekonomická data

Ilustrační foto

V terminologii ekonomů je Česká republika malou otevřenou ekonomikou. Její ekonomický vývoj je tak do značné míry závislý na vývoji na zahraničních trzích.

Ekonomika ČR v roce 2015

ilustrativní obrázek

Vloni pomohlo české ekonomice dočerpávání peněz z fondů EU a nízké ceny ropy na světovém trhu. Národní hospodářství rostlo nejrychleji od roku 2007. Mezi členskými zeměmi vstupujícími do EU po roce 2000 patřila České republice z hlediska úrovně ekonomické výkonnosti druhá nejlepší příčka hned za Maltou.

Do duševního vlastnictví investujeme méně než Unie

ilustrativní fotka

Po dvou letech recese, 2012–2013, se investice v České republice zvýšily. V porovnání s Evropskou unií byl jejich přírůstek téměř dvojnásobný, proti eurozóně dokonce více než čtyřnásobný. Narostly především investice do budov a staveb i do technologií.

Z východoevropských ekonomik je ČR nejdražší

Ilustrační foto

Průměrné náklady na pracovní sílu za jednu odpracovanou hodinu byly v EU 24,2 eur, v ČR 10 eur. V nejdražším finančním sektoru činil evropský průměr 41,2 eur, zatímco v pohostinství a ubytování dosáhl pouze 14,4 eur. Ještě větší rozdíly najdeme ve výsledcích posledního celoevropského šetření nákladů práce v třídění podle zemí a oblastí.

Musíme hledat alternativní trhy

Radek Špicar, M.Phil.

Jak hodnotí české firmy vývoj na zahraničních trzích, po přijetí sankcí Západu vůči Rusku, shrnuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Přitom vychází z výsledků nedávného průzkumu mezi členy Svazu.

Vyvážíme hlavně obilí a dovážíme maso

ilustrační foto

Česká republika dováží dlouhodobě víc potravin, než kolik jich vyváží. Letošní čtyři měsíce však ukázaly zlepšení díky exportům, hlavně do Německa. Stále ale platí, že vyvážíme především obilí a dovážíme hodně masa. Neměli bychom „přidávat víc práce“?

Produktivita práce neroste

ilustrativní obrázek

Za osmnáct let se hodinová produktivita práce v Česku reálně zvýšila téměř o dvě třetiny. Velký podíl na tom mělo období 1996–2008. Posledních pět let však produktivita už jen stagnovala.

„Montovny“ neinovují

ilustrační foto

V Evropské unii se řadíme mezi „mírné inovátory“. V období 2010–2012 inovovala své produkty nebo procesy více než třetina podniků. Nejvíce inovativním odvětvím jsou informační a komunikační činnosti.

Jsou investice do ICT cestou k hospodářskému růstu?

Ilustrační foto

V roce 2012 se investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) podílely na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice dvěma procenty. Jednalo se o výrazně nižší podíl než na začátku tisíciletí. Podobně je na tom i zbytek Evropy.