Na trhu práce nejsou jen zaměstnanci

VYDÁNÍ: 04/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Toto banální prohlášení asi překvapí málokoho, přesto je třeba se jím zabývat v souvislosti se standardními statistickými ukazateli.

ČSÚ například informuje veřejnost každé čtvrtletí o vývoji průměrné mzdy, avšak tento údaj se vypočítává jen asi ze tří čtvrtin lidí, které působí na trhu práce. Další jsou například v postavení osob samostatně výdělečně činných a mzdu nepobírají. Nemohou tak být do tohoto ukazatele zahrnuti. Odměnou za jejich práci je ta část zisku, kterou si ponechají pro osobní potřebu. Zároveň je však známou pravdou, že část OSVČ ve skutečnosti pracuje v podřízením postavení, shodném se zaměstnanci, a konkurují jim tak. Pro tento fenomén se u nás vžil termín švarc-systém, je však známý i v západních zemích. Orgány a státy EU proto připravují za rok 2017 zjišťování, které by se detailně podívalo na (ne)závislost sebezaměstnaných osob napříč Evropou. Na výsledky se musíme těšit až do roku 2018.
Další formou, tentokrát specificky národní, je zaměstnávání osob na dohody o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ). Zatímco DPP je druh podřízené činnosti krátkodobého brigádnického charakteru s maximálním počtem hodin 300 za rok, DPČ nahrazuje zaměstnávání s kratším úvazkem (max. 20 hodin týdně). Obě formy jsou hojně využívané, protože zjednodušují administrativu a pro zaměstnavatele jsou výhodné i daňově. Pro zaměstnance jsou výhodné už méně, protože jim nezaručují zaměstnaneckou ochranu, u DPP ani nezakládají spoření na důchod.
Statistické sledování těchto prekérních forem zaměstnávání je obtížné, pro tazatele v domácnostech jsou „dohodáři“ nerozlišitelní od jiných zaměstnanců, podnikové údaje za ně měl ČSÚ dosud jen jednou ročně. Aspoň již nyní víme, že formou DPP si dlouhodobě přivydělává přes milion lidí ročně, nejčastěji v obchodě a vzdělávání. Na DPČ pracuje více jak 350 tis. osob ročně, nejvíce v administrativních a podpůrných činnostech. Od roku 2016 začíná ČSÚ zjišťovat počty osob, odpracovaných hodin a odměny za obě dohody čtvrtletně.

Autor: , ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Platy zdravotníků stoupají

ilustrativní obrázek

Od letošního ledna se o 10 % zvýšily tabulkové platy lékařů i sester. Od července náleží sestrám ve směnném provozu příplatek 2 tis. Kč. Analýza ČSÚ představuje, jak rostly jejich výdělky do roku 2016 a jak se liší v zařízeních odměňujících platem nebo mzdou.

„3D“ mzdové statistiky

ilustrativní obrázek

Disparita, distribuce a diferenciace mezd. Podívejme se na mzdy a jejich vývoj v České republice v období 2014–2015 očima podniků.

Mladí lidé. Souběh studia a práce

RNDr. Michaela Kleňhová

S rostoucími kvalifikačními požadavky na výkon některých profesí a s uvolněním vzdělávacího trhu stoupá počet studentů. Průměrná doba studia a podíl mladých lidí ve vzdělávání se tak zvyšuje.

2015: Mnoho pozitiv a sociální jistoty

Ilustrační foto

Na konci loňského roku dosáhla zaměstnanost rekordu. Míra nezaměstnanosti poklesla na úroveň nejnižších hodnot v roce 2008.

Není průmysl jako průmysl

Ilustrační obrázek

Více než 1,1 mil. lidí v České republice pracuje jako zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu. O tom, jaké berou mzdy a jaké mohou využívat nemzdové benefity, rozhoduje odvětví, ve kterém pracují.

Každý druhý člověk ve stavebnictví podniká

Ilustrační foto

V roce 1993 bylo podnikajících v České republice jako šafránu. Nic nenaznačovalo, že v roce 2014 budeme spolu s Řeckem, Itálií, Polskem a Rumunskem patřit k evropským zemím s nejvyšším podílem podnikajících osob. Žen však u nás podniká stále podstatně méně než mužů.

Zaměstnanost starších osob podporují zkrácené úvazky

Ilustrační foto

Od roku 2000 ve většině států Evropy, včetně Česka, významně narostla míra ekonomické aktivity osob ve věku 55–64 let. V řadě zemí totiž vycházejí stárnoucí populaci vstříc kratšími pracovními úvazky. Ze šetření ČSÚ vyplývá, že Česko v tomto směru zaostává.