Co umí aplikace iRSO

Kdo se nebojí pracovat s webovými aplikacemi, může využít k prohlížení databáze registru sčítacích obvodů a budov on-line službu iRSO. Co vše nabízí?

Dynamická aplikace iRSO umožňuje prohlížení databáze registru sčítacích obvodů a budov (RSO). Poskytuje vyhledávací, prohlížecí, stahovací služby a u vybraných prvků pak také spouštění služby založené na prostorových datech. Obsahuje mapové projekty tematických map základních sídelních jednotek k výsledkům SLDB i k aktuálním uživatelským úlohám či odvozovaným územním působnostem vybraných úřadů. Aktuálně se rozšiřuje o další webové mapové služby. Nově je k dispozici služba, která slouží k prohlížení číselníků statistického metainformačního systému SMS. Tyto číselníky popisují vlastnosti budov, adres, bytů a územních prvků. Formou odkazů jsou k dispozici jejich definice i metodika a lze je rovněž prostřednictvím stahovacích služeb systému iSMS uložit ve strukturované podobě do formátu XML nebo DBF.
V zápatí každé stránky je uvedeno datum vytvoření dynamického obsahu stránky, dále datum poslední aktualizace registru, vývojová verze webové aplikace a odkaz na uživatelskou příručku ZDE. Užitečným odkazem je statistika RSO, která k aktuálnímu datu obsahuje celkový počet platných územních a územně evidenčních prvků, budov, adres a bytů na území České republiky.

Základní funkce

Vyhledávací a prohlížecí služby nyní umožňují v odkazu rychlé vyhledávání fulltextové vyhledávání území podle názvu. Do podpory vyhledávání jsou zapojeny nově vytvořené prezentační texty jako zřetězené názvy územních celků z více úrovní najednou. Například na vložené slovo <Vinohrady> aplikace vyhledá napříč územím České republiky 35 výskytů. Do rychlého vyhledávání bude letos zapojen číselník ulic. Vyhledávání probíhá buď nad všemi, nebo v závislosti na uživatelské volbě pouze nad vybranými územními a evidenčními prvky. Vyhledávání budov probíhá primárně zadáním adresy prostřednictvím strukturovaného formuláře, alternativně pak lze zadat unikátní identifikátor budovy používaný ve vybraných systémech státní správy. Vyhledávání území zahrnuje aktuální i ukončené položky s uvedeným datem ukončení platnosti.

Příklady výstupů z aplikace iRSO

Příklady výstupů z aplikace iRSO

Charakter ZSJ

Příklady výstupů z aplikace iRSO: výsledek vyhledání zadané budovy v mapě (nahoře), charakter území základních sídelních jednotek (dole).

Pokročilé funkce

Součástí pokročilých funkcí je služba územní přehledy. Jedná se o uživatelsky zaměřené reporty pro vybrané zájmové okruhy. Tento nástroj generuje ad hoc zobrazení a stažení předdefinovaných tiskových sestav (reportů) s komplexním popisem zvoleného území. Nástroj je navržen jako průvodce, který intuitivní formou provádí uživatele procesem tvorby a parametrizace výsledného výstupu. Report seznamu budov slouží primárně jako výpis přidělených popisných a evidenčních čísel v části obce, katastrálního území či ulice. Report územní struktury produkuje sestavu jednak s hlavičkou územních identifikací a základních statistik o území a také výpis podřízené územní struktury až do statistického obvodu s počty budov, bytů a obyvatel.
Další typ reportu přináší popis území statistického obvodu. Report základní sídelní jednotky pak slouží k popisu umístění, velikosti a celkovému charakteru těchto území.
Součástí exportního nástroje výběry, stahování dat je také předdefinovaná exportní struktura s názvem SO_vazby, která formou ojedinělého multičíselníku statistických obvodů zachycuje úplnou územní hierarchii České republiky, která poskytuje pohled na územní, administrativní a statistickou strukturu státu ve vzájemných souvislostech.
Stahovací služba pro export územních číselníků a jejich vlastností ve strukturované podobě do formátu dBase IV (DBF) s převolbou jazykové sady je opět realizována jako průvodce. Exportní služba umožňuje stahování dat územních číselníků s vazbou na právě jednu nadřízenou jednotku a všemi disponibilními atributy.

Výstup z aplikace iRSO

Výstup z aplikace iRSO: působnost stavebních úřadů.

Nová podoba mapové služby

Novou podobu má nyní mapová služba prohlížení vyhledaných geoobjektů uživatelem. Ta je součástí jak sekce základních funkcí, které umožňují rychlé vyhledávání, vyhledávání budov, území, tak i sekce mapových projektů. Prohlížeč slouží k jednoduchému zobrazení adresních míst, budov, územních a správních celků nad mapovými podklady. Zdrojem zobrazovaných geografických dat jsou produkty RSO publikované prostřednictvím speciální WMS služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jakož i standardních služeb státních mapových podkladů geoportálu Zeměměřického úřadu.

Mapové projekty

V sekci mapové projekty jsou uživatelům postupně zpřístupňovány interaktivní mapové prezentace zaměřené na určité téma. Pro zobrazení vlastní mapy se používá stejný mapový klient jako v případě prohlížení budov a územních celků. Každý mapový projekt obsahuje průvodce, jenž uživatele provede výběrem území, které chce zobrazit. Průvodce sestává ze tří kroků: výběr územního prvku, zadání cílového území a výsledek hledání.
Mapový prohlížeč umožňuje provádět standardní mapové operace: měnit detail zobrazení (zoom), posouvat zobrazenou oblast, volit zobrazované vrstvy nebo zobrazovat různé mapové podklady. Informace si lze také jednoduše vytisknout. Ikona informace pak umožňuje zobrazovat data připojené databáze publikované mapové vrstvy, která se vztahují k vyhledané ploše či k bodu zobrazených objektů.
Po provedení jednotlivé operace je obsah mapového pole dynamicky načítán prostřednictvím internetového připojení z WMS serverů, na kterých jsou příslušná geodata umístěna.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie