Kouřením stráví Češi zhruba půl hodiny denně

Kuřákem je zhruba každý šestý obyvatel planety, přitom čtyři z pěti kuřáků žijí v ekonomicky méně vyspělých zemí. V Evropě patří užívání tabáku mezi nejčastější příčiny předčasných úmrtí. Podle posledních dostupných údajů ČSÚ vykouří každý obyvatel ČR téměř 2 tis. cigaret ročně.

Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován Světovým dnem bez tabáku. V důsledku kouření tabáku podle WHO ročně zemře téměř 6 mil. osob. Zhruba 10 % z nich jsou pak nekuřáci, kteří umírají na následky pasivního kouření. WHO ve své zprávě odhaduje, že do roku 2030 bude kuřácká vášeň každoročně příčinou úmrtí více než osmi milionu osob. Na země s nízkými a středními příjmy připadne více než 80 % z těchto úmrtí, jimž lze předcházet. Mezi zemřelými jsou nejen aktivní a pasivní kuřáci, ale i děti, které v méně vyspělých zemích pracují v tabákovém průmyslu. Tito mladí umírají v důsledku každodenního kontaktu s mokrými zelenými tabákovými listy. Škodlivé látky z tabákových listů se jim tak dostávají kůží přímo do těla.

Dražší cigarety: méně kuřáků?

Podle WHO se ukazuje, že vyšší daně jsou účinným nástrojem ke snižování míry užívání tabáku u osob s nižšími příjmy. Díky jim lze zabránit mladým lidem v kouření. Pokud se z důvodu zvýšení daně zvýší cena tabáku o 10 %, sníží se v zemích s vysokými příjmy spotřebu tabáku zhruba o čtyři procenta. V zemích s nízkými a středními příjmy je pak snížení spotřeby o něco výraznější – okolo pěti procent. Přitom pouze ve 33 zemích světa, v nichž žije asi 10 % z celkového počtu obyvatel planety, jsou daně na tabákové výrobky tak vysoké, že představují více než tři čtvrtiny maloobchodní ceny. Podle dostupných údajů je daňový výnos až 269krát vyšší než náklady spojené s regulací tabákového průmyslu.

Varovné obrázky namísto značek cigaret

Hlavním cílem letošního světového dne bez tabáku je zdůraznit úlohu jednotného balení. To znamená, že by na krabičkách nebylo tím hlavním logo konkrétní značky, ale různé značky cigaret by se prodávaly v krabičkách s obrázky, které znázorňují následky kouření. S tím souvisí i omezení reklamy na tabákové výrobky a možnosti výrobců sponzorovat různé aktivity. Jedním z odvětví, které bylo dříve neodmyslitelně spjato s tabákovým průmyslem, byly různé motoristické závody. Již 10 let jsou na všech závodech FIA tabákové reklamy zakázány.

Mladí Češi jsou vášniví kuřáci

Z loňského šetření Eurobarometr vyplynulo, že pravidelnou cigaretu si dopřává 25 % české populace. Téměř pětina (18 %) respondentů dokázala s kouřením přestat. Mezi muži kouřil téměř každý třetí (30 %), kuřaček byla mezi ženami necelé pětina (19 %). Z hlediska věku byl nevětší podíl mezi mladými od 15 do 25 let. V této věkové skupině kouřil každý třetí, zatímco v celé EU to byl jen každý čtvrtý. Od roku 1989 do roku 2014 se roční průměrná spotřeba cigaret na jednoho obyvatele ČR podle údajů Českého statistického úřadu pohybovala v rozmezí od 1 664 cigaret v roce 2001 až po 2 354 cigaret v roce 1997. Podle posledních dostupných údajů pak každý
obyvatel ČR vykouří denně pět až šest cigaret. Kouřením tedy každý den stráví zhruba půl hodiny. Naprostá většina (86 %) kuřáků v České republice si kupuje průmyslově vyráběné cigarety, pouze necelá desetina (9 %) dává přednost vlastnoručně baleným.
Více na ZDE, ZDE a ZDE.