Výběr statistických zajímavostí ze světa

Irsko: Svatební zvony zní nejčastěji v pátek. Nizozemsko: Dovoz masa ze Singapuru roste. Nový Zéland: Osamělí nejsou jen senioři.

Irsko: Svatební zvony zní nejčastěji v pátek

Od poloviny 70. let minulého století nevěsty a ženichové v Irsku zestárli o devět let. Nejmladší byli snoubenci v roce 1977, kdy ženy vstupovaly do manželství průměrně ve věku 24,0 let a průměrný věk ženichů byl o 1,2 roku vyšší. V roce 2015 už bylo průměrné stáří ženicha 35,3 roku a nevěsty byly v průměru o více než dva roky mladší (33,2 let). Přitom jen u dvou dvojic ze tří je muž starší než žena. V Irsku vstupuje většina (56,7 %) snoubenců do manželství při katolickém obřadu. Své „ano“ si při civilním obřadu na radnici v roce 2015 řeklo 28,0 % párů. Snoubenci, kteří se rozhodli pro civilní sňatek, byli průměrně o tři až čtyři roky starší než ti, kteří uzavírali manželství před katolickým knězem. Svou roli v tom nepochybně sehrály sňatky osob, které do dalšího manželství stupovaly jako rozvedené. Zatímco v České republice je bezesporu nejpopulárnějším svatebním dnem sobota, v Irsku je to dlouhodobě s těsným náskokem pátek právě před sobotou. Více na ZDE.

Nizozemsko: Dovoz masa ze Singapuru roste

Od roku 2010 dovoz mraženého či chlazeného masa ze zámoří do Nizozemska vytrvale rostl. V uplynulém roce se podle nizozemského statistického úřadu po moři dovezlo 7,3 mil. t chlazeného či mraženého masa. To ale bylo o 5 % méně než v roce předchozím. Počet kontejnerů, v nichž je maso přepravováno, se však snížil jen o 4 %. Avšak ne všechno maso, které projde přes nizozemské přístavy, je určeno pro tamní trh. Většina putuje v kontejnerech do dalších evropských zemí. Pozici největšího dovozce si s velkým náskokem udržela Brazílie, i když v loňském roce dodala do Nizozemska jen 516 tis. t masa, zatímco v roce 2014 to bylo 662 tis. t. Druhé místo mezi dovozci nově připadlo Irsku, z nějž pocházelo 111 tis. tun dovezeného masa. Třetí příčku poněkud překvapivě obsadil Singapur s 94 tis. t. Francie, která v roce 2014 dovezla po moři do Nizozemska 136 tis. tun mraženého masa, vloni touto cestou dodala pouhých 9 tis. tun. Většinu dováženého mraženého masa představuje maso kuřecí a právě jeho dovoz meziročně poklesl nejvíce. Více na ZDE.

Nový Zéland: Osamělí nejsou jen senioři

Podobně jako jiných demograficky vyspělých zemí se i Nového Zélandu týká stárnutí populace. Se zvyšující se nadějí dožití se zvyšuje počet seniorů, kteří žijí sami. A jako i jinde ve světě se to týká především žen, neboť naděje dožití žen před třemi lety překročila hranici 83 let, zatímco u mužů nedosahuje ani 80 let. Předpoklad, že ve stáří zůstanou ženy samy, umocňuje i skutečnost, že v partnerských dvojicích jsou právě ženy těmi, kdo jsou mladší. Ze 100 osob starších 65 let jich 44 žije v jednočlenné domácnosti. Oproti tomu mezi mladšími 35 je to pouze 10 %. Mezi těmi, kteří žijí osaměle, byla podle výsledků posledního sčítání lidu třetina svobodných, 30 % ovdovělých a čtvrtina rozvedených. Více na ZDE.