Geoinformace z dílny českých statistiků

VYDÁNÍ: 05/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

K důležitým výstupům ČSÚ patří již 15 let geoinformace. Sice díky jim neobjevíte žádnou skrytou schránku jako při geocachingu, ale i tak s nimi zažijete mnohá dobrodružství.

Integrace geografické složky do statistických výstupů a tvorba geoinformací je postavena na agendě registru sčítacích obvodů a budov (RSO), který je referenčním zdrojem prostorových dat a služeb.

Registr vznikl kvůli sčítání

Prvotním impulsem ke vzniku územního registru byla potřeba datové základny pro náhodné výběry bytových domácností při terénních statistických zjišťováních a podpora přípravy a realizace Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Vznikly mapové vrstvy sčítacích obvodů, budov a ulic a na jejich základě pak mapy, které používali sčítací komisaři při práci v terénu. Každý údaj ze sčítání byl územně identifikován a geokódován.
Dnes je geoinformační a datový potenciál registru sčítacích obvodů a budov využíván při geokódování populačních, sociálních a ekonomických statistik. Registr je referenčním místem adres a územních identifikací v soustavě statistických registrů a poskytuje územní oporu pro statistická šetření včetně populačních censů.
K referenčním mapovým podkladům, nad nimiž vznikají vizualizace geo­grafických produktů ČSÚ, patří mapy katastru nemovitostí a letecké snímky z produkce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Registr sčítacích obvodů a budov

Registr sčítacích obvodů a budov

Propojení registrů

Registr sčítacích obvodů a budov je součástí statistického informačního systému a soustavy statistických registrů. Je napojen na základní registr veřejné správy, jímž je registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), a spolu s využitím vlastních zdrojů udržuje soustavu územních prvků a územně evidenčních jednotek, která podchycuje územní, správní, sídelní a statistické struktury a jejich vlastnosti. Dále eviduje budovy nebo jejich části, tj. jednotlivé vchody s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly. V neveřejné části registru jsou evidovány i jednotlivé byty a jejich technické charakteristiky.
U všech sledovaných prvků je veden jejich geografický obraz v podobě vymezení hranic územních celků, průběhu uliční sítě a polohy budov, adres a vchodů. Územní celky jsou pak vymezovány od nejnižší úrovně, kterou představují statistické obvody jako nejmenší skladebné územní jednotky. Hranice hierarchicky nadřazených územních prvků se následně generují na základě referenčních prostorových vazeb. Metoda je kombinována s metodou top-down propagace změn v průběhu hranic katastrálních území. Výhodou tohoto postupu je zajištění vzájemné geometrické konzistence soustavy hranic územních prvků v dané hierarchii.
Díky tomu lze z RSO získat komplexní údaje, například typ obce, počet budov podle klasifikačních tříd, počet bytů, počet obyvatel, výměra, významový střed území apod. Samozřejmostí jsou topologická integrita grafické složky, dokumentace provedených změn a podrobná metadata formou katalogu dostupného na webových stránkách ZDE.
S výjimkou bytů jsou veškeré výstupy RSO veřejně dostupné na ZDE.

Autor: , vedoucí oddělení statistických územních jednotek
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nejvíce se prodávají stavební pozemky

ilustrativní fotka

Na konci loňského roku vydal ČSÚ publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Data za byty, rodinné domy, stavební pozemky a bytové domy dostávají každý měsíc statistici z daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od finančních úřadů.

Údaje o částech Prahy nelze hodnotit bez znalosti územních změn města

ilustrativní obrázek

Územní a správní uspořádání hlavního města ČR se v letech 1991–2016 měnilo. V tomto období došlo ke změnám hranic správních obvodů, městských částí i katastrálních území. Pokud bude uživatel statistických údajů srovnávat takové územní celky v čase, musí mít na paměti změny jejich hranic.

ČSÚ na poli prostorových dat

Ing. Zdeňka Udržalová

Za rozvoj agendy statistického územního registru v uplynulých letech vděčíme zejména pokroku v internetových technologiích. Dále pak rozvoji národní geoinformační infrastruktury, partnerství ve veřejné a profesní sféře a v neposlední řadě i příležitostem, jichž se nám, coby Úřadu, dostává na národní a mezinárodní scéně.

Prostorově určená statistická data

Ilustrativní obrázek

Kolik lidí je ohroženo hlukem, emisemi nebo stoletou vodou? Jaký je v záplavovém území domovní a bytový fond? Je ve vašem okolí dostatek potenciálních zákazníků? A je tu přímá ekonomická konkurence? I na takové otázky vám dnes může odpovědět statistika.

Co umí aplikace iRSO

Ilustrativní obrázek

Kdo se nebojí pracovat s webovými aplikacemi, může využít k prohlížení databáze registru sčítacích obvodů a budov on-line službu iRSO. Co vše nabízí?

Mapa základních sídelních jednotek

Ilustrativní obrázek

Tematická mapa základních sídelních jednotek vyšla naposledy tiskem před 25 lety. Dnes se používá v digitální podobě a s její pomocí lze sledovat sociálně-ekonomické a územně technické jevy vázané na detaily osídlení.