Spotřeba rostla napříč celou Unií

VYDÁNÍ: 05/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Výdaje na konečnou spotřebu domácností stouply v roce 2015 v sedmadvaceti zemích EU. Data z ČSÚ a Eurostatu ukazují, že stagnovaly pouze v Lucembursku.

Loňský růst české ekonomiky se přenášel i do příjmů domácností. Ty se nebály peníze utrácet a jejich spotřeba se rychle zvyšovala. Za celý rok 2015 narostly výdaje na konečnou spotřebu domácností o 2,8 % reálně. Šlo o nejvýraznější přírůstek spotřeby za posledních sedm let.
Také v ostatních zemích Evropské unie na tom byly domácnosti v meziročním srovnání lépe. Z dvaceti osmi členských zemí stouply výdaje na konečnou spotřebu v roce 2015 ve všech kromě Lucemburska, kde stagnovaly.
Velmi silně narostla spotřeba domácností v Rumunsku (+6,1 %), na Maltě (+5,1 %), v pobaltských republikách a v Irsku (+3,5 %). Obyvatelé těchto zemí si ale ve většině případů loňskou expanzí jenom kompenzovali hluboce utlumenou spotřebu z krizových let 2008 a 2009. Němci, Britové a Francouzi jako rezidenti tří největších ekonomik Unie byli co do přírůstku výdajů umírněnější, v předchozích letech se totiž příliš neomezovali.
Meziroční dynamika se zdála být nadějná v Řecku, kde se spotřeba domácností během let 2009 až 2013 vlivem hospodářské deprese propadla celkově o čtvrtinu. V roce 2015 zde stoupla spotřeba o 0,3 % a navázala tak na růstový rok 2014. Jak ale ukázala samotná druhá polovina loňského roku (meziročně –1,3 %), tento vývoj nebyl udržitelný.

Meziroční změna výdajů na konečnou spotřebu domácností v EU28 v roce 2015

Meziroční změna výdajů na konečnou spotřebu domácností v EU28 v roce 2015

Autor: , oddělení svodných analýz
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Růst spotřeby domácností se zmírnil

ilustrativní fotka

Ekonomický vývoj ve 3. čtvrtletí 2018 potvrdil zpomalení meziročního růstu HDP. Domácnosti, které byly jedním z hlavních tahounů hospodářského růstu, více vydaly na spotřebu a investice. Míra úspor v roce 2017 i 2018 však byla nižší než v předcházejících letech.

Spotřeba domácností táhne růst HDP

Ilustrační foto

Ve většině zemí EU, a to i v Česku, růst spotřeby domácností letos zrychloval i díky rostoucí důvěře spotřebitelů.

Příjmy domácností narostly nejrychleji od hospodářské krize

Ilustrační foto

Ve statistice národních účtů se můžeme setkat s hrubým disponibilním důchodem domácností. V prvních třech čtvrtletích 2015 dosáhl 1 694,7 mld. Kč nominálně a meziročně stoupl o 38,8 mld. O čem tento ukazatel vypovídá?

Většina zemí Unie daleko za spotřebou EU15

ilustrativní fotka

V HDP na obyvatele v paritě kupní síly byla loni ČR na 77 % průměru „starých“ zemí unie, ve spotřebě domácností však na necelých dvou třetinách.

Domácnosti nejlépe vědí, jak na tom jsou

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

Sociolog Jiří Večerník se zamýšlí nad indikátory, kterými statistici měří příjmovou chudobu. V odpovědi na otázku týkající se materiální deprivace zmiňuje dílo Adama Smithe Bohatství národů z roku 1776. „Objevit se na veřejnosti bez kožených bot by bylo ostudou i pro chudého člověka,” cituje zakladatele klasické ekonomie.

Rozpočty domácností si polepšily

ilustrativní fotka

V roce 2013 se zvýšily peněžní příjmy všech domácností v České republice. Nejrychleji rostly tam, kde v čele domácnosti stála osoba samostatně výdělečně činná, nejpomaleji zase v domácnostech důchodců. Příjmy domácností s dětmi zaznamenaly výraznější meziroční růst než domácnosti bez dětí.

Příjem domácnosti

ilustrativní fotka

Příjmy a jejich vývoj jsou velmi sledovanou oblastí statistiky. Podle příjmů se porovnáváme a subjektivně hodnotíme. Výsledky výběrového šetření Životní podmínky nabízí mnoho ukazatelů, které k tomu můžeme použít. Který ale zvolit? Příjem domácnosti, příjem na osobu či příjem na spotřební jednotku?

HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu

Ilustrační foto

Že česká ekonomika loni ožila, není třeba opakovat. Čísla o struktuře HDP, meziročním a mezikvartálním růstu jeho složek či výkonnosti odvětví jsou už týdny známa. Co víme dál?