Informační služby ČSÚ

Zaměstnanci informačních služeb ČSÚ vyřídili vloni celkem 15 678 dotazů a požadavků. Na drtivou většinu z nich odpověděli tentýž nebo následující den.

Data ČSÚ využili zejména zástupci podnikatelské sféry, studenti, občané, státní správa a samospráva, novináři, sdružení a neziskové organizace. Uživatelé se nejčastěji zajímali o data z organizační statistiky včetně výběrů z registru ekonomických subjektů (23 % dotazů), o vývoj spotřebitelských cen a inflaci (12 %), demografickou statistiku (11 %), data ze Sčítání lidu, domů a bytů (8 %), výsledky statistiky práce a mezd (6 %) či regionální statistiky (7 %). Více než polovina požadavků směřovala na pracoviště informačních služeb v ústředí, 44 % dotazů obdržela krajská pracoviště. Na 95,6 % dotazů zaměstnanci ČSÚ odpověděli tentýž nebo následující den.
Bylo zpracováno celkem 211 dotazníků z mezinárodních institucí a 229 dotazů na Evropská data. ČSÚ vydal vloni 310 titulů. Některé vycházejí vícekrát ročně (měsíčně, čtvrtletně, týdně atd.), takže celkem ČSÚ publikoval 1 201 výstupů – publikací, časových řad, tiskových zpráv, časopisů apod. Knihovnu ČSÚ navštívilo 1 687 uživatelů. Vypůjčili si celkem 10 288 publikací. Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2015 uloženo celkem 51 744 svazků v hodnotě 23,3 mil. Kč.
Tržby za poskytnuté služby dosáhly celkem 3,2 mil. Kč, což bylo o 47,9 tis. Kč více než v roce 2014.
Prezentaci www.czso.cz navštívilo 1,1 mil. uživatelů. Bylo zde zaevidováno 2,3 mil. návštěv a 9,7 mil. zobrazení stránek. Ve veřejné databázi bylo na konci roku uloženo již více než 600 mil. údajů, které si uživatelé mohli zobrazit prostřednictvím 1 284 připravených objektů a tabulek. Zaznamenáno zde bylo 286 tis. návštěv, 162 tis. uživatelů, kteří si prohlédli 2,4 mil. stránek.

Jaké informační služby Český statistický úřad poskytuje?

•    Odpovědi na telefonické, e-mailové i písemné dotazy ke zveřejněným informacím, metodice zjišťování dat, probíhajícím šetřením i mezinárodní statistice, zahraničním publikacím, databázím atd.
•    Konzultace a poradenskou činnost – informace o dostupných údajích a službách,  používané metodice, obsahu jednotlivých ukazatelů či konzultace ohledně dostupnosti dat.
•    Přípravu a zpracování informací podle individuálních požadavků klientů. Provádíme je na základě písemné objednávky, případně uzavřené smlouvy o poskytnutí dat.
•    Úřední výpisy o míře inflace, dosažených mzdách v jednotlivých regionech apod.
•    Výběry z databází jednotlivých statistik, z regionálních databází, volebních statistik, sčítání i z dalších prováděných šetření.
•    Výběry dat z registru ekonomických subjektů – vyhledání konkrétní firmy podle IČO, názvu, okresu nebo oboru činnosti.
•    Výběry dat z registru sčítacích obvodů – vyhledání budov, územních celků a údajů o nich.
•    Mikrodata – pouze pro vědecké účely (podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).