Nepotravinářské zboží šlo na odbyt

Informace ČSÚ o vývoji tržeb maloobchodních podniků patří mezi první informace o situaci v ekonomice. Na to, kolik a kdy se určitý druh zboží prodá, působí také další faktory – počasí, vývoj cen, marketingová politika obchodníků a další. Začátek letošního roku byl z tohoto pohledu výjimečný.

Informace o vývoji tržeb maloobchodních podniků, kterou vydává ČSÚ kaž­dý měsíc, patří mezi první informace o situaci v ekonomice. Jsou k dispozici analytikům i široké veřejnosti.
Tržby v maloobchodě jsou ovlivňovány nejen celkovou kondicí ekonomiky a příjmovou situací domácností. Na to, kolik a kdy se určitý druh zboží prodá, působí také další faktory – počasí, vývoj cen, marketingová politika obchodníků a další. Začátek letošního roku byl z tohoto pohledu výjimečný. Rok 2016 je přestupný, má tedy o jeden den navíc, kdy je možné prodávat zboží. Poprvé byl také vyhlášen Velký pátek státním svátkem, takže velikonoční volno se pro většinu obyvatelstva prodloužilo na čtyři dny. A navíc ještě velikonoční svátky letos byly v březnu, většinou totiž bývají až v dubnu. Všechny tyto momenty se tak projevily v průběhu vývoje maloobchodních tržeb.
Maloobchodní tržby se v dubnu ve stálých cenách bez očištění od kalendářních vlivů meziročně zvýšily o 4,9 %. Jejich vývoj byl ovlivněn výše uvedenými momenty. To se týkalo zejména prodeje potravinářského zboží, kterého se na Velikonoce nakupuje nejvíce. Prodejny potravin (včetně nespecializovaných prodejen s převahou potravin, kam patří také velké obchodní řetězce) zaznamenaly nejnižší meziroční tempo růstu tržeb od listopadu 2014, tj. za posledních 17 po sobě jdoucích měsíců. Devět největších řetězců vykázalo nominálně mírný meziroční pokles tržeb, což se naposledy stalo v březnu 2014, kdy se také projevil vliv rozdílného termínu velikonočních svátků.
Na prodej nepotravinářského zboží však termín svátků přímý vliv nemá. Naopak se zdá, že dopad Velikonoc na prodej některého nepotravinářského zboží je právě opačný. Letos v dubnu zaznamenaly v segmentu specializovaných prodejen nejvyšší tempo prodejny s potřebami pro domácnost. Důvodů může být více.  Například byly otevřeny nové prodejny a některé kamenné podniky si založily e-shopy. Zahrádkáři a chataři využili velmi teplého dubnového počasí, které lákalo k práci na zahradě.