Přehled událostí z ČSÚ

Statistici na konferenci o kvalitě Q2016. 20. 10. oslavíme Evropský den statistiky. Publikace o slezském pohraničí. Víkend s dětmi na Kokořínsku. 54. zasedání České statistické rady. Výstava ČSÚ.

Statistici na konferenci o kvalitě Q2016

Na začátku června se v Madridu konala konference o kvalitě (European Conference on Quality in Official Statistics), na které ČSÚ reprezentovalo jeho vedení dvěma příspěvky.
Předsedkyně Iva Ritschelová vystoupila s přednáškou o Závazku důvěryhodnosti v evropské statistice jako prostředku pro zvýšení kvality oficiální statistiky a efektivnosti národního statistického systému, kdy zmínila i praktické zkušenosti České republiky. Redesign statistického informačního systému byl zase tématem příspěvku místopředsedy Marka Rojíčka.
Konference týkající se kvality oficiální statistiky se konají každé dva roky, a to již od roku 2004. V roce 2018 se uskuteční v Praze, organizátorem bude ČSÚ.
Letošního sedmého ročníku konference se zúčastnilo 450 zástupců ze všech světadílů. V průběhu třídenní konference (1. až 3. června) bylo v rámci 12 regulérních a 3 speciálních sekcí prezentováno celkem 70 příspěvků. Tematicky byly jednotlivé sekce zaměřeny na zajímavé okruhy, jako jsou například management kvality, Závazek o důvěryhodnosti statistiky, zkušenosti zemí z procesu peer review, big data, statistická gramotnost atd.
Více ZDE.

20. 10. oslavíme Evropský den statistiky

Čtvrtek 20. října 2016 byl Eurostatem vyhlášen Evropským dnem statistiky (European Statistics Day). Navazuje tak na Světový den statistiky, který se konal vloni po pěti letech, a k němuž se ČSÚ připojil řadou akcí. Cílem Evropského dne statistiky je přispět ke zvýšení statistické osvěty uživatelů dat, zdůraznit význam oficiální statistiky, oslovit i mladé uživatele. Ústřední akcí Eurostatu plánovanou k dané události bude konference CESS2016 (více ZDE). Motem Evropského dne statistiky bude „Better Data, Better Lives“, stejně jako při loňském Světovém dni statistiky. Mediální podpora, kterou Eurostat plánuje, čítá například krátké video, které by mělo navazovat na klip vytvořený ke Světovému dni statistiky 2015. Další podrobnosti jsou ve fázi příprav.

ilustrativní fotka

Zástupci krajských správ ČSÚ v Ostravě, Olomouci a polského statistického úřadu v Opole.

Publikace o slezském pohraničí

V pondělí 6. června proběhlo třetí česko-polské pracovní jednání o postupu přípravy společné publikace o slezském pohraničí. Pracovní skupina tvořená zástupci krajských správ ČSÚ v Ostravě, Olomouci a představiteli polského statistického úřadu v Opole pokročila v řešení problematických otázek, metodické náplni vybraných ukazatelů i srovnatelnosti časové řady. V rámci jednání byl schválen návrh tabulek i grafických objektů, které budou tvořit významnou část celobarevné publikace. Obě strany se dohodly na rozsahu analytické části i na dalším postupu při naplňování tabulek a přípravě překladů. Předpokládaným termínem vydání společné trojjazyčné publikace je konec letošního roku.

Víkend s dětmi na Kokořínsku

Výlet na Kokořínsko zorganizovala a částečně i podnikla s dětmi z dětského domova v Ústí nad Labem na Severní Terase předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Děti se o prodlouženém víkendu 16. až 19. června svezly vyhlídkovým vláčkem Kokoříkem a navštívily hrad Kokořín. Dále  se vydaly na kozí a ovčí farmu Březinka, kde si zvířátka prohlédly z blízka a mohly je i krmit. Hezká byla i ukázka pečení chleba v netradiční peci ve skále a pak i jeho ochutnávka. V sobotu se pak děti nejen zúčastnily akce Den zahrad a zahradních trpaslíků, ale pomohly i při její organizaci. Mimochodem Mezinárodní den trpaslíků připadá na 21. červen a slaví se už od roku 2002. „Výborná akce se uskutečnila i díky mnoha skvělým lidem, jako je třeba Jaroslav Kroužek, který Kokořínsko velmi dobře zná a provedl nás jím,“ doplnila Iva Ritschelová.

Víkend s dětmi na Kokořínsku

Iva Ritschelová je dlouholetou patronkou domova, v němž vyrůstá 46 dětí ve věku od 8 do 22 let.

54. zasedání České statistické rady

V pátek dne 17. června 2016 se uskutečnilo 54. zasedání České statistické rady (ČSR). Členům byly představeny závěry z auditu měsíčního zjišťování v maloobchodě v ČSÚ a závěry z auditu registru ekonomických subjektů.Zástupci ČSR obdrželi informace o návrhu vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2016, o postupu přípravy SLDB 2021 a o vývoji problematiky v oblasti statistiky odpadů. Dané téma již několik let členové statistické rady intenzivně sledují.

Výstava ČSÚ

V červnu mohou návštěvníci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové zhlédnout výstavu Příběh statistiky.Třináct tematických plakátů přibližuje dějiny české i světové statistiky od pravěku, přes starověký Řím, středověk, novověk až po současnost.Výstava dává podrobnější pohled na statistiku jako vědní disciplínu, jak se v průběhu dějin objevovala v životě společnosti, používala a vyvíjela. Výstava popularizuje činnost ČSÚ a seznamuje s jeho produkty. Slavnostní zahájení výstavy spolu s prezentací činnosti Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové se uskutečnilo 6. června v konferenčním sále knihovny. Po přivítání hostů ředitelem Petrem Matouškem přiblížila autorka publikace Příběh statistiky Eva Kačerová obsah výstavy. Stejnou výstavu si můžete prohlédnout ve Vysoké škole polytechnické v Jihlavě a na katedře statistiky České zemědělské univerzity v Praze.