Rezervy jsou v dlouhodobé nezaměstnanosti

Srovnatelně nízkou míru nezaměstnanosti jako ČR mají v EU jen Německo a Malta. V míře dlouhodobé nezaměstnanosti jsme ale až osmí.

Pod pětiprocentní hranici poklesla míra nezaměstnanosti v České republice loni v srpnu a její vývoj zůstává příznivý i letos. V dubnu dosáhla hodnoty 4,1 %, což byla společně s březnem nejnižší úroveň od konce roku 1996. Podobně nízké zastoupení nezaměstnaných v celkové pracovní síle ve věkové kategorii 15–74 let měly ze zemí EU už jenom Německo a Malta.
V míře dlouhodobé nezaměstnanosti, která bere v úvahu pouze osoby nezaměstnané jeden rok a déle, ale naše ekonomika již tolik nevyniká. V roce 2015 tato míra v Česku činila 2,4 %, lépe na tom bylo sedm zemí Unie. Nejmenší problém s dlouhodobou nezaměstnaností mělo Švédsko. Naproti tomu v Chorvatsku a ve Španělsku hledal práci déle než jeden rok každý desátý, resp. devátý člověk ze skupiny ekonomicky aktivních. V Řecku to byl téměř každý pátý.
Pokud jde o členění ekonomicky aktivní populace podle pohlaví, ČR má s uplatněním žen na trhu práce větší potíže než jiné země EU. To se projevuje i ve výrazně rozdílné výši míry dlouhodobé nezaměstnanosti žen a mužů. U mužů byla vloni dvouprocentní. Po Dánsku, Švédsku, Velké Británii, Rakousku a Lucembursku byla šestá nejnižší v EU. V případě žen se však rovnala 2,9 % a mezi zeměmi osmadvacítky byla až jedenáctá.

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti osob ve věku 15–74 let v EU28 v roce 2015

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti osob ve věku 15–74 let v EU28 v roce 2015