Specializované statistické studium slaví 50 let

Specializované statistické studium funguje už půl století. ČSÚ jej organizuje ve spolupráci s VŠE v Praze. Nyní byl slavnostně zakončen jubilejní 25. běh studia.

Specializované statistické studium má nepřetržitou, více než padesátiletou tradici. Zahájeno bylo v roce 1965. Letos v květnu se konala promoce absolventů jubilejního 25. běhu. Osmi zaměstnancům Českého statistického úřadu (ČSÚ), kteří úspěšně obhájili závěrečnou práci, byl předán certifikát o absolvování. „Úspěšné ukončení studia otevřelo před těmito absolventy řadu možností. Uplynulých dva a půl roku strávili studiem. Dneškem vstupují do nové etapy svého života. Jde o důležitý milník v jejich profesním působení v rámci státní statistické služby,“ zaznělo 25. května z úst předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové na slavnostním zakončení ročníku.

Pět semestrů, obhajoba závěrečné práce a promoce

Obsahovou strukturu a odbornou výuku Specializovaného statistického studia zajišťuje ČSÚ v těsné spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE, která je metodickým garantem. Studium je určeno absolventům vysokých škol, kteří nemají odborné statistické vzdělání nebo mají delší časový odstup od jeho absolvování a chtějí si doplnit a rozšířit své znalosti. Je vhodné pro ty, kdo se statistickými údaji pracují, využívají je a analyzují nebo je poskytují. Studium končí pátým semestrem obhajobou závěrečné práce a promocí, při níž absolventi obdrží certifikát.

Absolventi

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová gratulovala čerstvým absolventům Specializovaného statistického studia.

 

Zájem o studium je zejména mezi zaměstnanci ČSÚ, k nimž patří například Tereza Košťáková, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů ČSÚ.
„Díky postgraduálnímu studiu jsem si ‚oprášila‘ znalosti ze školy a rozšířila obzory o tom, co všechno může česká statistika nabídnout. Nicméně s odstupem času vnímám jako ještě důležitější to, že jsem se setkala se spoustou kolegů z ČSÚ, které bych jinak asi těžko potkala. Jsme přátelé a v takovém případě je hned lepší komunikace, když je třeba spolupracovat napříč organizační strukturou. Rychleji se doberete výsledku. Takže bych řekla, že specializované statistické studium výrazně zvyšuje efektivitu práce uvnitř ČSÚ.“
Program studia obsahuje celkem 384 hodin výuky rozdělených do čtyř semestrů. Jde o 12 týdenních soustředění v rozsahu 32 hodin. Základním obsahem je problematika číselného zobrazování sociálně ekonomických jevů a procesů, jejich analýza a interpretace. K vyučovaným předmětům patří například legislativa ve statistice, obecná teorie statistiky, teorie pravděpodobnosti a statistická indukce, systém národních účtů či analýza časových řad. Výuku zajišťují přední čeští pedagogové a odborníci, připomíná další z absolventů Petr Dědič z oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Pardubicích.
„Postgraduální studium jsem absolvoval v první polovině 80. let, tedy před více než 30 lety. Studium mi umožnilo se lépe orientovat ve statistické teorii. Líbilo se mi, že odborníci, kteří nám přednášeli a vedli semináře, se nám plně věnovali a měli zájem na tom, aby nám studium něco dalo. Zvlášť vzpomínám na profesora Cyhelského a profesora Jílka, kteří dokázali spojit suchou teorii s praxí.“
Vloni v září zahájil odbor personalistiky a mezd, resp. oddělení vzdělávání a FKSP ČSÚ ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE již 26. běh tohoto studia. Kromě toho se začal připravovat almanach mapující historii a vývoj programu.