Plzeň vloni zaznamenala rekordní návštěvnost

VYDÁNÍ: 06/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2015 byl Plzni propůjčen titul Evropského hlavního města kultury (EHMK). Prestižní evropská značka přinesla řadu pozitivních efektů. Počet ubytovaných hostů se zvýšil o 16 % a meziroční dynamika růstu návštěvnosti byla dokonce nejvyšší ze všech krajských měst.

Plzeň je historicky vnímána spíše jako tradiční průmyslové město. Úspěchy dosažené zejména ve strojírenství a pivovarnictví nadlouho předurčily její budoucí směřování a rozvoj. Díky projektu EHMK – Plzeň 2015 však měla možnost ukázat i novou tvář moderního města atraktivního pro život a podnikání. Město kultury přilákalo do Plzně vůbec nejvíce návštěvníků v její novodobé historii.
Do hromadných ubytovacích zařízení na území města Plzně přijelo podle statistik ČSÚ v roce 2015 více než 260 tis. hostů, kteří zde strávili téměř 493 tis. nocí. Meziroční růst návštěvnosti činil 16,2 % ve srovnání s rokem 2014. Přestože turismu se v České republice vloni nebývale dařilo, tak vysoké dynamiky v příjezdech ubytovaných nedosáhla žádná jiná krajská metropole. Podíl zahraničních hostů převýšil 60 %, naopak téměř dva návštěvníci z pěti pocházeli z České republiky.

Willkommen in Pilsen

Strukturu zahraničních návštěvníků v Plzni přitom ovlivňují hlavně geografická poloha, historické souvislosti a dopravní infrastruktura. Výsadní pozici v jejím cestovním ruchu má dlouhodobě Německo, což platí z hlediska příjezdů i přenocování hostů. V průběhu roku 2015 dosáhl podíl SRN na příjezdu hostů 43,4 %, což je nadprůměrná hodnota i v celorepublikovém srovnání (na úrovni ČR byl zjištěn podíl 20,3 %). Dominovali především návštěvníci ze spolkové země Bavorsko. Zároveň Němci tvořili více než čtvrtinu ze všech ubytovaných, pokud nerozlišujeme původ hosta, tj. při zahrnutí i domácích návštěvníků.

Rozložení počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzni podle měsíců v roce 2015

Rozložení počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzni podle měsíců v roce 2015

Na druhé místo se v roce 2015 zařadili hosté z Rakouska, kterých do hromadných ubytovacích zařízení přijelo více než 11 tis. (6,9 % ze všech nerezidentů). Zároveň u nich bylo zaznamenáno nejvýraznější tempo růstu, neboť se jednalo meziročně o více než dvojnásobný počet osob. Pozitivně lze vnímat také posun asijských zemí (Čína, Korejská republika, Tchaj-wan) na žebříčku zdrojových destinací vzhůru. Dramaticky naopak poklesl počet Rusů, kterých v roce 2015 přijelo do hotelů a penzionů ve městě 3,8 tis., což byla jen necelá třetina v meziročním srovnání.
Nejdelší doba pobytu byla zjištěna v případě Japonska (4,4 dne), Velké Británie (4,1 dne) a USA (3,8 dne). V roce 2015 v Plzni průměrně strávil jeden host ze zahraničí 2,9 dne a stejně dlouho se zdrželi v průměru i Češi.

Nejvíce lidí přijelo v srpnu

Přestože akce projektu Evropské hlavní město kultury byly pořádány v průběhu celého roku, hlavní turistická sezóna proběhla v Plzni přibližně od poloviny června do poloviny září 2015. Při pohledu na jednotlivé měsíce byl pro návštěvnost města nejvýznamnější srpen. Během tohoto měsíce se uskutečnilo 11,3 % z celoročního objemu přenocování. Nejméně přenocování bylo naopak hlášeno v únoru (5,1 %) a v lednu (5,2 %).
Specifické postavení v návštěvnosti má v Plzni dlouhodobě květen. Tradiční slavnosti spojené s památkou na osvobození města lákají každoročně tisíce nejen domácích, ale i zahraničních návštěvníků. Tento fakt byl výrazně potvrzen právě v roce 2015, kdy oslavy 70. výročí skončení války byly zřejmě klíčovou událostí, jež ovlivnila cestovní ruch v první polovině roku. Zatímco v roce 2012 bylo v květnu v hromadných formách ubytování realizováno necelých 35 tis. nocí, v roce 2015 to bylo již téměř 51 tis., tedy o 46 % více. Srovnatelnou dynamikou se mohl pyšnit už pouze měsíc prosinec.
Sezónnost je přesto v Plzni při srovnání s celým krajem méně výrazná – příčinou je převažující městský typ turistiky, který bývá v průběhu roku vyrovnanější. Časová distribuce během roku byla obecně variabilnější u zahraničních hostů než v případě domácích návštěvníků. Hosté z Německa nicméně dosahují jedné z nejnižších hodnot meziměsíční variability. Nejvíce Němců přijelo vloni v květnu (11,2 %), nejméně v lednu (4,7 %). U Rakušanů byl patrný dvojí vrchol návštěvnosti s maximy na jaře a na podzim.

Počet hostů, přenocování a index počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajských městech ČR v roce 2015

Počet hostů, přenocování a index počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajských městech ČR v roce 2015

Kapacity a jejich obsazenost

Podle registru ubytovacích zařízení ČSÚ nabízelo v Plzni své služby celkem 66 hromadných ubytovacích zařízení. Bylo zde evidováno 29 aktivních hotelů, 18 penzionů, tři kempy, ale také například sedm turistických ubytoven. Celková nabízená kapacita dosáhla 2,6 tis. pokojů s více než 5,5 tis. lůžky. Oproti roku 2014 to znamenalo mírné zvýšení. Hosté tak mohli vloni nově využít 120 nových pokojů a 144 lůžek. Plzeň nabízela čtvrtinu volných krajských kapacit v pokojích, v lůžkách byl tento podíl pětinový.
Obsazenost neboli využití těchto kapacit, byla i díky projektu EHMK vysoká. Pokoje v hotelích a penzionech byly využity ze 47,9 %, což znamenalo oproti předchozímu období zvýšení o 4,5 p. b. Rovněž obsazenost lůžek z 38,8 % byla o 7,1 p. b lepší než v roce 2014. Na krajské úrovni neměla Plzeň ve využití kapacit žádnou konkurenci. Ostatní města v regionu i samotný kraj jako celek, zdaleka nevyužívaly kapacity efektivněji. Dokonce ve srovnání krajských měst byla Plzeň na třetí příčce za suverénní Prahou a směle konkurovala hotelům a penzionům v Karlových Varech. Je zřejmé, že se projekt Evropského hlavního města kultury vydařil.

Autor: , oddělení statistiky cestovního ruchu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu

Agentura CzechTourism představila výsledky projektu Tracikng příjezdového a domácího cestovního ruchu. Zkoumala v něm chování turistů i výletníků v České republice, a to jak zahraničních, tak domácích.

Zpátky do Egypta

ilustrativní fotka

Zájem Čechů o zahraniční dovolené byl v roce 2017 rekordní. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Čeští turisté znovu začali létat do Egypta.

V Česku roste zájem o ubytování v hotelech

ilustrativní fotka

Evropská ubytovací statistika vykázala ve 3. čtvrtletí loňského roku zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 3,2 %.

O ČR je mezi turisty zájem

ilustrační foto

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil o 3,1 %. Téměř všechny země hlásily zvýšený zájem o ubytování z řad domácích i zahraničních turistů.

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

V roce 2016 jsme více cestovali po naší vlasti

ilustrativní fotka

Oproti předcházejícím letům Češi vloni cestovali častěji, a to hlavně po naší republice. Jejich cílem byly mnohdy návštěvy příbuzných nebo známých, kde i přespávali.

Úspěšná letní turistická sezóna

ilustrativní fotka

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se ve 3. čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšil o 2,0 %. Většina evropských zemí zaznamenala zvýšený zájem o ubytování.

Cestovní ruch v regionálním pohledu

ilustrační foto

V roce 2015 došlo v České republice k výraznému oživení cestovního ruchu. Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) vzrostl meziročně o více než 10 %.

Návštěvnost Unie roste

ilustrační foto

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích EU se v 1. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšil o 8,5 %. Téměř všechny země hlásily zvýšený zájem o ubytování.

Na Moravskoslezsku bylo více hostů díky hokeji

ilustrativní obrázek

Hromadná ubytovací zařízení vykázala ve 2. čtvrtletí letošního roku zvýšený zájem hostů. Na ubytovací statistice se projevilo i mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě.

Na dovolenou nejraději v srpnu

ilustrativní fotka

Chuť cestovat v naší populaci nepolevila. Obyvatelé České republiky uskutečnili v roce 2014 téměř dvanáct milionů dovolených. Přesto je patrná proměna našich cestovatelských zvyklostí. Také způsob trávení volného času je stále dynamičtější.

Cestovní ruch české ekonomice pomáhá

ilustrační foto

Česká republika patří mezi dvě třetiny zemí Evropské unie, ve kterých příjmy z cestovního ruchu převyšují výdaje. Kvůli rostoucím výdajům českých rezidentů v zahraničí však kladná bilance cestovního ruchu slábne.

Cestovní ruch v EU28

ilustrační foto

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížil o 0,5 %. Do některých států ve srovnání s předchozím rokem ale zavítalo více turistů.

Cestovní ruch se stal globálním odvětvím

ilustrační foto

V roce 2012 byla pokořena hranice jedné miliardy příjezdů turistů. Nejpřitažlivější destinací zůstala Francie. Největší ekonomický přínos byl zaznamenán v USA.

Za co u nás cizinci utrácejí?

ilustrační foto

Potraviny, nápoje, tabákové výrobky, oděvy a drogistické zboží. To vše nejčastěji nakupují nerezidenti při návštěvě České republiky. Za zboží v maloobchodním prodeji v roce 2012 utratili celkově téměř 40 mld. Kč.

V cestovním ruchu pracuje téměř čtvrt milionu lidí

Ilustrační foto

V roce 2012 zaměstnával cestovní ruch 231,1 tis. osob. Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v České republice tak kopíruje situaci v Německu, Nizozemsku nebo ve Finsku.