Rezervy jsou v dlouhodobé nezaměstnanosti

VYDÁNÍ: 06/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Srovnatelně nízkou míru nezaměstnanosti jako ČR mají v EU jen Německo a Malta. V míře dlouhodobé nezaměstnanosti jsme ale až osmí.

Pod pětiprocentní hranici poklesla míra nezaměstnanosti v České republice loni v srpnu a její vývoj zůstává příznivý i letos. V dubnu dosáhla hodnoty 4,1 %, což byla společně s březnem nejnižší úroveň od konce roku 1996. Podobně nízké zastoupení nezaměstnaných v celkové pracovní síle ve věkové kategorii 15–74 let měly ze zemí EU už jenom Německo a Malta.
V míře dlouhodobé nezaměstnanosti, která bere v úvahu pouze osoby nezaměstnané jeden rok a déle, ale naše ekonomika již tolik nevyniká. V roce 2015 tato míra v Česku činila 2,4 %, lépe na tom bylo sedm zemí Unie. Nejmenší problém s dlouhodobou nezaměstnaností mělo Švédsko. Naproti tomu v Chorvatsku a ve Španělsku hledal práci déle než jeden rok každý desátý, resp. devátý člověk ze skupiny ekonomicky aktivních. V Řecku to byl téměř každý pátý.
Pokud jde o členění ekonomicky aktivní populace podle pohlaví, ČR má s uplatněním žen na trhu práce větší potíže než jiné země EU. To se projevuje i ve výrazně rozdílné výši míry dlouhodobé nezaměstnanosti žen a mužů. U mužů byla vloni dvouprocentní. Po Dánsku, Švédsku, Velké Británii, Rakousku a Lucembursku byla šestá nejnižší v EU. V případě žen se však rovnala 2,9 % a mezi zeměmi osmadvacítky byla až jedenáctá.

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti osob ve věku 15–74 let v EU28 v roce 2015

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti osob ve věku 15–74 let v EU28 v roce 2015

Autor: , oddělení svodných analýz
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Kde hledat volné pracovní síly? Mezi mladými a seniorkami

ilustrativní fotka

Od roku 2013 se snížil počet ekonomicky neaktivních, kteří by chtěli pracovat, o 23,5 tis. a v období 1.–3. čtvrtletí roku 2017 dosáhl 124,8 tis. osob. Většina z nich (97 tis.)
již dříve pracovala.

Dlouhodobá nezaměstnanost je nejnižší od roku 1997

ilustrativní obrázek

Počet lidí hledajících zaměstnání déle než jeden rok sestoupil na konci roku na rekordně nízkou úroveň. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými převládají ženy a lidé ve vyšším věku. Naopak většina mladých lidí si je schopná nalézt zaměstnání do jednoho roku.

Práce není všude stejně

Ilustrační foka

Zaměstnanost a nezaměstnanost v krajích kopíruje ekonomickou situaci v regionech. V roce 2015 byla nejvyšší míra zaměstnanosti v hl. městě Praze a v krajích Středočeském a Plzeňském. Nezaměstnanost, a to i dlouhodobá, v průběhu celého loňského roku klesala.

Ekonomika ČR v roce 2015

ilustrativní obrázek

Vloni pomohlo české ekonomice dočerpávání peněz z fondů EU a nízké ceny ropy na světovém trhu. Národní hospodářství rostlo nejrychleji od roku 2007. Mezi členskými zeměmi vstupujícími do EU po roce 2000 patřila České republice z hlediska úrovně ekonomické výkonnosti druhá nejlepší příčka hned za Maltou.

Výroba a zaměstnanost jako spojité nádoby

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Hrubý domácí produkt a zaměstnanost jsou považovány za spojité nádoby – pohybují se stejným směrem.

Česká „nej“ v Evropské unii

ilustrativní fotka

Již od roku 2006 vydává ČSÚ titul Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje). Z rozsáhlé nekomentované publikace, která obsahuje údaje ze všech statistických oblastí, lze zjistit, jak na tom v předchozích letech byla Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie.

V Evropě mají práci, nezaměstnanost klesá

Ilustrační foto

Téměř ve všech členských státech Evropské unie klesá míra nezaměstnanosti, a to již od konce roku 2014. Souvisí to s ukončením hospodářské krize a zlepšením podmínek na trhu práce.

S volnými místy není v Česku problém

ilustrativní obrázek

Ve 3. čtvrtletí 2015 činila míra volných pracovních míst v Česku 2,3 %. Meziročně se zvýšila o 0,9 p. b., nejrychleji ze zemí Unie.