Zaměstnanců ČSÚ ubylo

VYDÁNÍ: 06/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2015 pracovalo v ČSÚ 1 345 zaměstnanců, což bylo o 459 méně než před 10 lety. Příčin bylo několik.

Loňský rok byl z personálního hlediska pro ČSÚ i pro další instituce přelomový. Dnem 1. ledna 2015 totiž nabyl účinnosti zákon o státní službě, který byl v Úřadě implementován od 1.  července. V této souvislosti se změnily podmínky výběrových řízení a přijetí nových státních zaměstnanců. Ačkoliv byl počet zaměstnanců v prvním pololetí roven 1 395, ke konci roku činil už jen 1 345. V průběhu druhého pololetí navíc nastoupil do služebního poměru pouze jeden nový zaměstnanec.

Přibylo odchodů do důchodu

V průběhu roku 2015 nastoupilo do ČSÚ celkem 107 nových zaměstnanců, z toho 24 absolventů. Pracovní či služební poměr byl ukončen se 148 zaměstnanci, z toho ve většině případů dohodou, v 11 případech uplynutím doby určité či v 10 případech ve zkušební době.
Do starobního důchodu odešlo 72 zaměstnanců. To je ve srovnání s předchozím rokem dvojnásobek. Tento nárůst způsobil zvýšení míry personální fluktuace meziročně o 3,4 procentního bodu na 10,8 %. „U mladých zaměstnanců do 35 let, jichž v ČSÚ pracuje 189, byla fluktuace jen 6,9 %. Tito zaměstnanci jsou flexibilní a jsou poměrně dobře jazykově i odborně vybaveni. Z dat za poslední roky vyplývá, že v ČSÚ zůstávají a že svou práci považují za zajímavou,“ konstatuje Jana Kostková, ředitelka odboru personalistiky a mezd.
Průměrná délka zaměstnání v ČSÚ činí více než 15 let. Nejvíce zaměstnanců je v kategorii 10–20 let trvání pracovního poměru.
Stárnutí populace včetně zvyšování hranice odchodu do starobního důchodu se odráží i ve věkové struktuře zaměstnanců ČSÚ. Věkový průměr vloni dosahoval 47,8 let. Nejvyšší podíl zaměstnanců (35,6 %) byl ve věkovém rozmezí 51–60 let. Zaměstnanci do 30 let tvořili 6,9 % a v intervalu 31–40 let se nacházelo 20,5 % všech zaměstnanců. Pokud jde o vedoucí zaměstnance, jejich průměrný věk byl 46,6 let, přičemž 1,3 % z nich bylo mladších 30 let a 27,7 % bylo v rozmezí 31–40 let věku.
V posledních dvou letech také došlo k výraznému poklesu podílu vedoucích zaměstnanců starších 61 let z 15,4 % v roce 2013 na 2,6 % v roce 2015.
„Věkovou strukturu je důležité pravidelně vyhodnocovat, zejména u klíčových a vedoucích pozic. Průběžně proto dbáme na přípravu personální obměny, aby nedošlo k narušení kontinuální výměny na těchto důležitých služebních a pracovních místech,“ vysvětluje Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Celkem v ČSÚ působí 155 zaměstnanců ve vedoucích pozicích, 56,8 % z nich tvoří ženy.

 

ČSÚ_lidé

„Vloni úspěšně ukončili studium tři zaměstnanci v magisterském programu, jedenáct v bakalářském programu a jeden na vyšší odborné škole,“ říká Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

Podíl vysokoškoláků roste

V průběhu posledních deseti let se vzdělanostní struktura zaměstnanců ČSÚ významně změnila. Nepřetržitě se snižuje podíl zaměstnanců se základním a středoškolským vzděláním. Naopak podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním se každoročně zvyšuje. Vloni vystoupal na 54 %. Ve vedoucích pozicích je 98,1 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, což v posledních dvou letech představuje nárůst o 7,4 p. b.
Při práci vloni studovalo 57 zaměstnanců ČSÚ. Doplňovali si tak potřebný stupeň vzdělání předepsaný pro jejich pozici. „Studium při zaměstnání je zátěží nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Umožnění studia při práci tedy vnímáme jako jeden z benefitů, který zaměstnancům poskytujeme. A těší mě, že jej neberou na lehkou váhu. Vloni úspěšně ukončili studium tři zaměstnanci v magisterském programu, jedenáct v bakalářském programu a jeden na vyšší odborné škole,“ uvádí Iva Ritschelová.
Významným benefitem, jehož zaměstnanci využívají, jsou vzdělávací akce. ČSÚ jich vloni zorganizoval 282. Počet jejich účastníků vystoupal na 4 387.

Autor: , tisková mluvčí ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Priority Českého statistického úřadu pro rok 2016

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Naplňování střednědobé strategie Českého statistického úřadu pro období 2011 až 2020 přímo souvisí s každoročně stanovovanými prioritními úkoly. Jejich primárním cílem je definovat a podpořit aktivity, které patří k těm nejvýznamnějším z hlediska dalšího vývoje Úřadu.

Studovat matematiku a statistiku se vyplatí

ilustrativní fotka

Na globálním trhu práce by měla v následujících letech vzrůst poptávka po statisticích a analyticích. Jejich práce totiž přispívá k lepším výsledkům průmyslových a stavebních podniků, obchodu, zdravotnictví, školství, ochraně životního prostředí a dalších oborů.