Prezident republiky se znovu setkal s předsedkyní ČSÚ

Prezident republiky Miloš Zeman přijal 3. srpna na Pražském hradě předsedkyni ČSÚ Ivu Ritschelovou. Hovořili spolu o aktuálních statistických tématech a o vývoji ekonomiky.

Miloš Zeman hovořil s Ivou Ritschelovou hlavně o změnách při stanovování platů ústavních činitelů. Jak jsme již v článku v letošním květnovém vydání časopisu Statistika&My uvedli, ČSÚ přestane zveřejňovat údaje o průměrné mzdě tříděné na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru (více ZDE). Tento ukazatel je uváděn v české legislativě a slouží pro stanovování platů a náhrad spojených s výkonem funkce představitelů státní moci.
„Pro tyto legislativní účely je využíván údaj za předminulý rok. Do roku 2019, kdy by se změna měla projevit poprvé, je tedy dostatek času, aby příslušné instituce, s nimiž jednáme, zvolily vhodné řešení,“ konstatovala předsedkyně ČSÚ.

Prezident republiky Miloš Zeman s předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou

Prezident republiky Miloš Zeman se opět setkal s předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou.

Prezidenta zajímala problematika statistiky odpadů

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová diskutovala s prezidentem republiky Milošem Zemanem o problémech kolem statistiky odpadů. Na nesoulady mezi oficiálními statistickými daty potvrzenými Eurostatem a daty z evidence odpadů Ministerstva životního prostředí upozorňuje ČSÚ již řadu let. V lednu Úřad inicioval intenzivní sérii jednání s resortem, jejímž výsledkem může být návrh konkrétního ujednání. Aktualizovaná verze návrhu reflektuje i nový návrh zákona o odpadech, který v současné podobě neumožňuje využití dat Ministerstva životního prostředí o odpadech pro evropský statistický systém.

Jak proběhne příští sčítání lidu, informovala předsedkyně ČSÚ

V pořadí již třetí oficiální rozhovor prezidenta Miloše Zemana a předsedkyně Ivy Ritschelové se týkal příprav příštího sčítání lidu, domů a bytů, dále dopadů služebního zákona na činnost ČSÚ, technického zajištění zpracování výsledků blížících se voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, ale i statistických trendů ve vývoji průmyslu, zemědělství, nezaměstnanosti, zahraničního obchodu či cestovního ruchu.
„Setkání s panem prezidentem bylo velmi konstruktivní. Těší mě, že ve svém velmi napjatém programu věnoval statistice svůj čas a že jsme měli možnost probrat některá aktuální témata. Řada z nich má význam i v souvislosti s našimi vztahy s Evropskou unií,“ uvedla předsedkyně Iva Ritschelová.