Výběr statistických zajímavostí ze světa

Nizozemsko: Přibylo registrovaných partnerství. Austrálie: Internet sbližuje. USA: Výdaje na vzdělání se stát od státu liší.

Nizozemsko: Přibylo registrovaných partnerství

V uplynulém roce bylo v Nizozemsku uzavřeno 64,3 tis. sňatků a 12,8 tis. registrovaných partnerství. Zatímco počet sňatků se oproti roku 2014 mírně snížil, registrovaných partnerství meziročně bylo o 1,4 tis. více. Průměrný věk těch, kteří vstupovali do manželství či uzavírali registrované partnerství, se v roce 2015 téměř nelišil. Muži se ženili průměrně ve věku 37,2 a registrovali se ve věku 37,5 roku. Nevěstě bylo průměrně 34,4 roku. Pokud vstupovala do registrovaného partnerství, pak 34,7 roku. Přitom před deseti lety byli ti, kteří uzavírali registrovaná partnerství, průměrně o čtyři roky starší než ti, kteří vstupovali do manželství.
Snoubenci vstupují v Nizozemsku do manželství nejčastěji na jaře či v létě. Ze všech dnů v týdnu je nejoblíbenější pátek. Populární je překvapivě také pondělí. Důvod je prostý: svatba v první den týdne vychází podstatně levněji. A právě na začátku týdne bylo v roce 2015 uzavřeno nejvíce registrovaných partnerství. V případě snoubenců stejného pohlaví není zřejmá ani jasná preference kalendářního měsíce. Nejčastěji uzavírali partnerství o pondělích v druhé polovině roku.
Více ZDE.

Austrálie: Internet sbližuje

Internet v pohodlí svého domova využívalo v roce 2015 v Austrálii 86 % domácností. Pouze tři ze 100 domácností, v nichž žijí děti mladší 15 let, neměly přístup k internetu. V domácnostech bez dětí byla bez internetu téměř pětina (18 %). Přístup ke globální síti možná poněkud překvapivě více využívali lidé ve městech (88 %) než ti, kteří žili na venkově (79 %), i když pro ty byl internet jistou formou sociálního kontaktu. V průměrné domácnosti bylo šest přístrojů, s jejichž pomocí lze přistupovat na globální síť. Australané využívali internet nejen pro zábavu (60 %) či k on-line nákupům (61 %). Nejčastějším důvodem pro ně byly sociální kontakty a také on-line bankovnictví, které shodně využívalo 72 % těch, kteří v uplynulém roce doma používali internet. Samozřejmě čas a důvody, proč „být na netu“, se liší podle věkových skupin. Osoby ve věku 15–17 let strávily komunikací po síti a konzumováním internetového obsahu průměrně 18 hodin týdně, zatímco osoby starší 65 let byly on-line zhruba sedm hodin týdně. Přitom podstatnou část této doby se věnovaly on-line bankovnictví.
Více ZDE.

USA: Výdaje na vzdělání se stát od státu liší

Celkové náklady na vzdělání z veřejných zdrojů ve Spojených státech amerických v roce 2014 dosáhly téměř 614 mld. dolarů. Oproti roku 2013 to představovalo nárůst o 2,6 %, nejvíce od roku 2008.
Více než třetinu (34,5 %) z celkových nákladů pak představovaly platy učitelů. Průměrné výdaje na žáka v roce 2014 lehce přesáhly hranici 11 tis. dolarů. Rozdíly mezi jednotlivými státy jsou však velké. Ve státě New York hospodaří školy s ročním průměrem 20,6 tis. dolarů na žáka, zatímco ve státě Utah měli ředitelé k dispozici průměrně na žáka jen 6,5 tis. dolarů.
Více ZDE.