Míru zadlužení porušuje většina zemí eurozóny

VYDÁNÍ: 07-08/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Přestože maastrichtské kritérium porušuje 14 z 19 zemí eurozóny, míra zadlužení vládních institucí pod 60 % HDP v ČR stále přetrvává.

Celkový dluh sektoru vládních institucí zahrnující zejména závazky státu, územních samosprávných celků a zdravotních pojišťoven dosáhl na konci loňského roku 1 836 mld. Kč. Meziročně stoupl o 17 mld. Kč. Mimořádně silný růst ekonomiky ČR se ale projevil v tom, že relativní výše dluhu vyjádřená poměrem k HDP klesla ze 42,2 % v prosinci 2014 na 40,3 % vloni.  Míra zadlužení vládních institucí se tak snižovala již druhým rokem.
Příznivý vývoj vládních financí, pokud jde o poměr dluhu k HDP, zaznamenávaly v loňském roce bezmála dvě třetiny zemí Evropské unie. V obou dvou letech 2014 a 2015 se ale dařilo redukovat míru zadlužení kromě ČR už jenom Irsku, Maltě, Slovensku a Lucembursku a déle než dva roky docházelo k poklesu tohoto ukazatele v Německu a v Maďarsku.
Podle jednoho z maastrichtských kritérií – braných v úvahu při posuzovaní připravenosti ekonomiky na přijetí eura – by výše dluhu vládních institucí neměla přesahovat 60 % HDP. Z devíti zemí Unie platících dosud vlastní měnou ho bez problému splňují všechny kromě Maďarska, Chorvatska a Velké Británie. Naproti tomu ze zemí, které už v eurozóně jsou, ho porušují téměř tři čtvrtiny. Řecko, Itálie a Portugalsko toto kritérium překračují dokonce více než dvojnásobně.

Poměr dluhu vládních institucí k HDP v EU28 v roce 2015 (v %)

Poměr dluhu vládních institucí k HDP v EU28 v roce 2015 (v %)

Autor: , oddělení svodných analýz
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Relativní dluh se snížil

ilustrativní obrázek

Příznivý ekonomický vývoj v evropských zemích napomohl i snížení relativního dluhu.

Růst HDP v Evropské unii zrychlil

Ilustrační foto

České hospodářství patří mezi nejrychleji rostoucí v zemích EU. Dařilo se však většině ekonomik Unie.

Brexitem se Unie oslabí

ilustrativní foto

Zatímco czexitem by Unie asi příliš nestrádala, odchod Velké Británie ji poznamená. Přijde o téměř 13 % obyvatel, a to z velké části velmi vzdělaných a ekonomicky velmi aktivních, a 17,6 % HDP. Jen pro srovnání: Czexitem by byla ochuzena o 2 % obyvatel a 1,1 % HDP. S Velkou Británií ztratí EU silnou ekonomiku s minimální mírou nezaměstnanosti, která dodává Evropské unii váhu i ve světě.

Nejdráž si dnes půjčuje Řecko

ilustrační foto

Řecké dluhopisy považují investoři za rizikové. České jsou z jejich pohledu bezpečné.

Konsolidovaný a nekonsolidovaný dluh

ilustrativní foto

Dluh vládních institucí je jedním z nejsledovanějších ukazatelů statistiky vládních účtů.

Na dluh mezi 41 a 60 % HDP doplatilo nejvíce zemí

Aleš Michl

„Smažme tedy veškerá klišé o tom, že když jsi pod šedesátkou HDP, jsi dobrý,“ tvrdí Aleš Michl v rozhovoru ve Statistice&My. Ekonom, analytik, novinář, poradce vlád, zkrátka člověk, který jde často proti proudu, by maastrichtská kritéria rád vyměnil za nová.

Tlak na transparentnost vládních financí roste

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Hospodaření s veřejnými prostředky bude vždy centrem pozornosti, a to z různých důvodů.

Proč dluh klesá i při deficitech

ilustrační foto

Vládní instituce může stejně jako domácnost krýt momentální nedostatek finančních prostředků čerpáním úspor či prodejem majetku. Mezi deficitem a dluhem tudíž nemusí být přímý vztah, jak koneckonců ukazuje vývoj v posledních obdobích.

Více daní, ale i sociálních výdajů

ilustrativní obrázek

Kolik vybraly vlády v České republice na daních? Rostla, či klesala daňová zátěž občanů? Kolik z vybraných peněz vlády investovaly? Jaký objem hrubého domácího produktu byl a je přerozdělován? I na tyto otázky umí statistika odpovědět.