Návštěvnost Unie roste

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích EU se v 1. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšil o 8,5 %. Téměř všechny země hlásily zvýšený zájem o ubytování.

Počet přenocování v ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie dosáhl v 1. čtvrtletí 2016 celkem 438 mil. nocí. Meziročně se tak zvýšil o 34 mil., což představovalo nárůst o 8,5 %. Vývoj v jednotlivých členských státech byl podobný, meziročně vzrostl počet strávených nocí v ubytovacích zařízeních v 27 zemích Evropské unie.
Jedinou zemí, ve které došlo v 1. čtvrtletí letošního roku k poklesu počtu přenocování, byla Francie. Meziročně zaznamenaly francouzské ubytovací provozovny snížení počtu přenocování o 1 mil. nocí, tedy o 1,7 %. Naopak počet příjezdů hostů do Francie se na začátku roku zvýšil, konkrétně o 2,5 %. Tento nesoulad ve vývoji dvou hlavních složek návštěvnosti měl za následek zkrácení průměrné délky pobytu ve francouzských ubytovacích zařízeních. Nicméně i v jiných evropských zemích došlo v prvních třech měsících letošního roku ke zkrácení průměrné doby pobytu hosta, například ve Slovinsku nebo v Polsku. Naopak mezi země, kde si turisté prodloužili dobu ubytování, patřilo Německo, Itálie, Řecko či Dánsko.
Za skokana evropské návštěvnosti by se dalo označit Slovensko. Ve slovenských ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil zájem o ubytování v počtu přenocování o 24,8 %. Čtvrtinový vzestup (+25,2 %) byl zaznamenán u našich východních sousedů také v příjezdech hostů. Byl to nejlepší výsledek ze všech zemí Evropské unie. Velice dobrého výsledku v meziročním srovnání v přenocování dosáhlo také Chorvatsko (+19,2 %), Portugalsko (+16,4 %) či Španělsko (+14,6 %). Česká republika se umístila v první polovině žebříčku. V prvních čtvrtletích roku zamířilo do českých hotelů, penzionů a ostatních zařízení o 11,9 % více hostů. Počet přenocování se zvýšil o 12,0 %.

Meziroční index počtu přenocování hostů v zemích EU28*) v 1. čtvrtletí 2016 (v %)

Meziroční index počtu přenocování hostů v zemích EU28*) v 1. čtvrtletí 2016 (v %)

ČR: výsledky za 2. čtvrtletí

Za Českou republiku má již ČSÚ výsledky návštěvnosti za 2. čtvrtletí 2016. V tomto období přijelo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 4,6 mil. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 3,1 %. Počet zahraničních hostů se zvýšil o 2,0 %, domácích návštěvníků přibylo dokonce o 4,5 %.
Z pohledu kategorizace ubytování byl největší zájem o služby hotelů. Celkem 3,4 mil. hostů si pro svůj pobyt vybralo právě hotely, bylo to o 4,1 % více než ve stejném období loňského roku. Hotely vykázaly o 8,4 % více rezidentů a zvýšil se také počet ubytovaných nerezidentů o 1,8 %. Do penzionů přijelo celkem 464 tis. návštěvníků (+7,4 %). Ostatním ubytovacím zařízením včetně kempů se příliš nevedlo, meziročně si pohoršily o 3,3 %. V případě kempů byl meziroční pokles o 5,1 %.
Také počet přenocování byl ve srovnání s 2. čtvrtletím 2015 vyšší. V absolutním vyjádření dosáhl počet nocí hodnoty 11,6 mil., tedy o 1,0 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních přenocování o 3,8 %, naopak hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 1,4 % méně nocí než vloni, a to především v hotelovém segmentu (–1,6 %). Pokles počtu přenocování zahraniční klientely byl naposledy zaznamenán na začátku roku 2014. Počty přenocování se meziročně zvýšily v hotelech o 1,7 % a v penzionech o 4,5 %.

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*) v 1. čtvrtletí 2016 (v %)

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*) v 1. čtvrtletí 2016 (v %)

Číňanů více než Rusů

Za povšimnutí stojí především nárůst příjezdů do ČR ze Slovenska (168 tis. hostů) s meziročním zvýšením o 11,2 % a také nadprůměrný zájem o ubytování ze strany našich severních sousedů z Polska s meziročním zvýšením příjezdů o 18,6 %. Nejvíce zahraničních hostů však přijelo tradičně z Německa.
Němci dlouhodobě tvoří pětinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 1,6 % (487 tis.). Druhou nejpočetnější skupinu tvořili již zmiňovaní Slováci a na třetím místě se umístili rezidenti Spojených států amerických (154 tis., meziroční pokles o 1,8 %). Čínských hostů bylo ve 2. čtvrtletí poprvé více než Rusů (+5,4 tis.), tempo jejich růstu však oproti 1. čtvrtletí mírně pokleslo na 11,8 %.

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch