Přehled událostí z ČSÚ

Jednání předsedkyň ČSÚ a Štatistického úradu SR. Volby 2016 Losování čísel hlasovacích lístků. Konference o hospodaření samospráv. Šetření v domácnostech. Oslavte s námi Evropský den statistiky. Víkend plný her s předsedkyní ČSÚ.

Jednání předsedkyň ČSÚ a Štatistického úradu SR

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a její pracovní tým se setkali s vedením Štatistického úradu SR. Se šéfkou slovenského úřadu Ľudmilou Benkovičovou hovořila Iva Ritschelová o statistice rodinných účtů, zahraničním obchodu a ICT bezpečnosti v rámci zabezpečení voleb či o financování činnosti úřadů při zpracovávání volebních výsledků. Schůzky, která se uskutečnila v Bratislavě ve dnech 11. a 12. srpna, se za ČSÚ zúčastnili i nový místopředseda Roman Bechtold, ředitel sekce ekonomické a správní Radoslav Bulíř a ředitel sekce makroekonomické Jaroslav Sixta.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová jedná s předsedkyní ŠÚ SR Ľudmilou Benkovičovou.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová jedná s předsedkyní ŠÚ SR Ľudmilou Benkovičovou.

Volby 2016. Losování čísel hlasovacích lístků

Dne 23. srpna vylosovali členové Státní volební komise Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, a Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic ve volbách do zastupitelstev krajů. Volby se budou konat letos 7. a 8. října.
První celoplošná zkouška zpracování výsledků voleb se koná dne 27. září 2016. Druhá je plánována na 4. října 2016. Zkoušky na fiktivních datech ověřují všechny fáze zpracování výsledků včetně simulace výpadků datového a telefonického spojení. Více na www.volby.cz.

Iva Ritschelová a Václav Henych při losování.

Iva Ritschelová a Václav Henych při losování.

Konference o hospodaření samospráv

Záštitu nad konferencí Rozpočet a finanční vize měst a obcí opět převzala Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Již 8. ročník této akce, kterou pořádá Luděk Tesař ze Cityfinance, se konal 13. září v Praze.
Předsedkyně ČSÚ na něm přednášela o vývoji ekonomiky České republiky a Evropské unie z pohledu statistiky. Na konferenci také vystoupili Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky a Miroslav Matej z Ministerstva financí.
Účastníci akce získali objektivní informace o sestavení rozpočtu na rok 2017 a o rozpočtovém výhledu samospráv. Konference byla zaměřena na rizika a příležitosti financí a hospodaření samospráv.

Šetření v domácnostech.

V srpnu navštívila ČSÚ – odbor šetření v domácnostech expertka amerického Úřadu pro pracovní statistiky Thesia Garner. Zajímala se o zjišťování a analýzy dat o příjmech a výdajích domácností. Seznámila se s prováděnými šetřeními sociální statistiky, jakými jsou Životní podmínky – SILC, Statistika rodinných účtů a Integrované šetření v domácnostech, dále s jejich právním základem a harmonizací v rámci Evropského statistického systému a se způsobem jejich organizace a provádění. Thesia Garner prezentovala pracovníkům ČSÚ projekt reformy amerického šetření o výdajích domácností, plánované budoucí směřování tohoto šetření a jeho význam v oficiální statistice USA.

Předsedové ve Vídni

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a ředitel sekce produkčních statistik Jan Ernest se ve dnech 26.–27. září zúčastní 102. konference předsedů národních statistických úřadů DGINS. Letos se uskuteční ve Vídni. Konference se bude zabývat zejména řízením moderního statistického úřadu v 21. století a otázkami spojenými s budováním statistik příjmů, spotřeby a bohatství. Výsledkem jednání by mělo být mimo jiné i vypracování tzv. Vídeňského memoranda, které zdůrazní potřebu propojení šetření v domácnostech i dalších zdrojů s makroekonomickými statistikami. Na konferenci o den později naváže i jednání Výboru pro Evropský statistický systém.

Oslavte s námi Evropský den statistiky

I letos si ČSÚ připomene významný den statistiky. Je jím 20. říjen 2016, kdy společně s národními statistickými úřady z dalších evropských zemí oslaví Evropský den statistiky. ČSÚ proto v tento den například organizuje tiskovou konferenci, která dětská jména jsou u nás letos nejoblíbenější, zpřístupňuje on-line „statistické pexeso“ na aplikaci CZStat, otvírá dveře do Ústřední statistické knihovny a Informačních služeb ČSÚ, vyhlašuje národní kolo Mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát a připravuje ještě řadu dalších aktivit. Ty mají přispět ke zvýšení statistické osvěty uživatelů dat, a to i těch mladých.

Víkend plný her s předsedkyní ČSÚ

Do Krásné Lípy se tentokrát vydaly děti z několika dětských domovů s předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou.
Na začátku září letošního roku tam společně strávily prodloužený víkend plný her.
„S dětmi jsme mimo jiné absolvovali exkurzi v čokoládovně Mana. Inspirovalo je to natolik, že některé z nich se jednou chtějí stát cukrářem,“ uvedla Iva Ritschelová. Výletu se tentokrát zúčastnily nejen děti z ústeckého domova na Severní Terase, ale i ze Střekova a Krásné Lípy.
Akce se uskutečnila ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Ústí nad Labem.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová na výletě do Krásné Lípy s dětmi z dětských domovů.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová na výletě do Krásné Lípy s dětmi z dětských domovů.