Kde je voda v České republice vůbec nejdražší

VYDÁNÍ: 09/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V posledních letech klesá v ČR výroba i spotřeba vody. V roce 2015 se tento trend zastavil, přesto cena vodného neustále roste. Nejvíce v Ústeckém kraji.

Od roku 2005 se v Ústeckém kraji zvýšila cena vody o více než 70 %, a to z 24,70 na 42,50 Kč za 1 m3. Již od roku 2008 zde stojí voda nejvíce – vloni se tu platilo v průměru za m3 fakturované pitné vody o 6,90 Kč více než jinde v republice. Nejméně stála voda v Pardubickém kraji – 31 Kč za m3.
Podíváme-li se na cenu stočného (bez DPH), čili průměrnou cenu za 1 m3 odváděných odpadních vod, vidíme, že nejvyšších hodnot dosahuje v Libereckém kraji (40,40 Kč za m3). Druhá nejvyšší hodnota je od roku 2008 opět vykazována v Ústeckém kraji. Průměr za ČR (30,70 Kč za m3) byl v obou krajích překročen o více než 9 Kč. Rostoucí ceny jsou vyvolány i rekonstrukcemi kanalizačních sítí a modernizacemi čistíren odpadních vod.

V Olomouckém kraji přibylo nejvíce čistíren

Počet čistíren odpadních vod se v krajích stále zvyšuje. Za posledních 15 let jich nejvíce přibylo v Olomouckém kraji, a to více než pětinásobně – z 30 v roce 2000 na 159 v roce 2015. Naopak nejméně se jejich počet zvýšil v Ústeckém kraji.
Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na čistírny odpadních vod je dlouhodobě nejvyšší v hlavním městě Praze (téměř 99 %), naproti tomu  nejnižší je v Libereckém kraji (necelých 69 %). Tento podíl se ve většině krajů zvyšuje. Mezi roky 2000 až 2015 zaznamenali největší nárůst podílu v Kraji Vysočina – zhruba o čtvrtinu, nejnižší pak byl v Karlovarském kraji.

Autor: , odělení informačních služeb a správy registrů
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Co ukazují územní detaily

RNDr. Petr Dědič

Soubor příspěvků, které porovnávají kraje z různých hledisek, vychází z poznatků pracovníků oddělení informačních služeb v krajích získaných při přípravě publikací Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje kraje v roce 2015. Mezikrajské srovnání tak umožňuje získat základní souhrnné informace a orientovat se v množství statistických dat, jež jsou v regionálním členění k dispozici.

Zemědělství je celosvětově největším spotřebitelem vody

Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu tvrdí, že nedostatek pitné vody v nejchudších oblastech světa nesouvisí s malým množstvím srážek, ale se špatným managementem vodních zdrojů. „Nevěnuje se zde pozornost druhé straně problému – čištění odpadních vod,“ říká hydrolog.

Kvůli povodním se rekordně investovalo

ilustrativní fotka

Téměř dvě pětiny veškerých investic na ochranu životního prostředí tvořily za období 2003 až 2013 investice do nakládání s odpadními vodami. V roce 2013 přesáhly v běžných cenách hodnotu 9 mld. Kč a tvořily téměř 35 % veškerých investic.

Čím více lidé s vodou šetří, tím je voda dražší

ilustrativní fotka

Statistika vodního hospodářství v oboru vodovodů a kanalizací má v naší zemi dlouholetou tradici. Některé ukazatele lze vysledovat již od 40. let minulého století.

Nový trend – investice do odpadních vod

Ilustrační foto

Zatímco v 90. letech převládaly investice do oblasti ochrany ovzduší a klimatu, v posledních letech se nejvíce finančních prostředků investovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami. Tento trend potvrdila i data ČSÚ za rok 2012.