Kraje mají své zemědělské „specializace“

VYDÁNÍ: 09/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Více než polovinu celorepublikové zemědělské produkce vytvářejí kraje Středočeský, Jihomoravský, Jihočeský a Kraj Vysočina. Obhospodařují dohromady přes polovinu orné půdy ČR – 54 %. Nejvyšší intenzita zemědělské výroby je však v Pardubickém kraji.

Objemem zemědělské produkce po přepočtu na hektar obhospodařované zemědělské půdy se do čela krajů v letech 2012 až 2014 dostal Pardubický kraj díky produkci jatečné drůbeže. Tento kraj totiž patří k jejím největším producentům. Za Pardubickým krajem následovaly kraje Středočeský, Královéhradecký a Kraj Vysočina. Jihomoravský kraj obsazoval nejvyšší příčky až do roku 2011. Vlivem extrémního sucha se v roce 2012 propadl až na páté místo a stejné obsadil i v roce 2014 kvůli horší úrodě hroznů.
Nejmenší produkci na hektar zemědělské půdy dlouhodobě vytvářejí kraje Karlovarský a Liberecký. Tyto podhorské kraje se od ostatních liší vysokým (nad 60 %) podílem trvalých travních porostů a nízkým podílem orné půdy.

Zornění obhospodařované zemědělské půdy (podíl orné půdy na zemědělské půdě, v %)

Zornění obhospodařované zemědělské půdy (podíl orné půdy na zemědělské půdě, v %)

Rostlinná produkce převažuje

V roce 2014 se rostlinná produkce podílela na zemědělské výrobě ČR z 58 %. Podíl živočišné produkce představoval 38 % a zbývající 4 % připadala na produkci zemědělských služeb a nezemědělské činnosti. Struktura produkce zemědělského sektoru se v krajích liší, což je v rámci rostlinné výroby do značné míry dáno bonitou zemědělské půdy a klimatickými podmínkami. Z toho důvodu dochází v zemědělské výrobě k určité „specializaci“ jednotlivých krajů.
Nejvyšší podíl obilovin na zemědělské produkci mají kraje Jihomoravský a Ústecký – v roce 2014 téměř 33%; celorepublikový podíl přitom nedosáhl ani jedné čtvrtiny. Olomoucký kraj má nejvyšší podíl cukrovky (7,3 %) – téměř trojnásobek oproti hodnotě za ČR (2,6 %). Pěstování chmelu je nejrozšířenější v Ústeckém kraji – jeho podíl na zemědělské produkci zde představoval 8 % oproti podílu ČR (0,8 %).

Plocha obhospodařované zemědělské půdy  v roce 2014 podle krajů (v %)

Plocha obhospodařované zemědělské půdy v roce 2014 podle krajů (v %)

Vinic je nejvíc v Jihomoravském kraji – podíl vína na zemědělské produkci kraje byl však v roce 2014 vlivem nižší úrody pouze 5,1 % (v ČR 0,6 %).
U Kraje Vysočina se potvrzuje, že jde o bramborářskou oblast. Produkce brambor se na zemědělské produkci kraje podílela víc než 6 %, přitom celorepublikově představoval podíl brambor na zemědělské produkci jen 2 %.
Pícniny (včetně píce z trvalých travních porostů) se největší měrou podílejí na zemědělské produkci Karlovarského a Libereckého kraje. Tato položka zahrnuje i píci z trvalých travních porostů a právě tyto kraje se od ostatních liší vysokým podílem trvalých travních porostů na zemědělské půdě. Pícniny se na zemědělské produkci těchto krajů podílejí téměř z 20 %, to je zhruba dvojnásobek ve srovnání s celorepublikovým podílem.
V položce zelenina a zahradnické produkty měly největší podíl na zemědělské produkci kraje Královéhradecký a Středočeský, každý 8 %; i v tomto případě se jedná zhruba o dvojnásobek republikového podílu. Lze se domnívat, že zde na produkci působí i silná poptávková síla hlavního města.
Rozdíly mezi kraji nejsou příliš významné u řepky. Na celorepublikové produkci se podílí z 10,3 %. V největší míře se pěstuje řepka ve Středočeském kraji, kde má podíl na produkci 12,3 %, nejméně se produkuje v Libereckém kraji (8,5 %).

Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy (v běžných cenách) podle krajů v letech 2012 až 2014 (v tis. Kč)

Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy (v běžných cenách) podle krajů v letech 2012 až 2014 (v tis. Kč)

Mlékem nejvíce oplývá Kraj Vysočina

Z položek živočišné výroby se do zemědělské produkce nejvíc promítá mléko – na zemědělské produkci ČR se podílelo 19 %. Regionem s největším podílem mléka na zemědělské produkci (30 %) je jeho největší producent Kraj Vysočina.
Produkce prasat se v zemědělské výrobě projevuje nejvíc v krajích s nejvyšší intenzitou chovu – opět v Kraji Vysočina a také Zlínském kraji; a to podílem 9–10 % oproti celorepublikovým 7 %. Skot, stejně jako ovce a kozy, se nejvíce podílely na zemědělské produkci krajů s nejmenší zemědělskou výrobou – Libereckého a Karlovarského (podíl 8 % oproti 5 % za ČR).
Produkce drůbeže měla největší podíl na zemědělské produkci kraje Pardubického – 11,5 % oproti 4,5 % za české zemědělství. Kraje Pardubický a Jihomoravský jsou mezi kraji ve výrobě jatečné drůbeže na špičce.
Produkce vajec se na zemědělské produkci České republiky podílí necelými 2 %. Největší měrou přispívá do zemědělské produkce krajů Pardubického a Plzeňského – více než 3 %. Ještě více konzumních vajec vyrobí zemědělci Středočeského kraje, ale vzhledem k podstatně většímu zemědělskému sektoru středních Čech je jejich příspěvek k zemědělské produkci kraje poněkud nižší.

Údaje ze souhrnného zemědělského účtu

K hodnocení zemědělské produkce podle krajů byly využity údaje ze souhrnného zemědělského účtu. I když posledním dostupným údajem jsou předběžné výsledky za rok 2014, na postavení krajů, zejména v rostlinné výrobě, se od té doby příliš mnoho nezměnilo. A to i přesto, že v roce 2014 byla sklizeň téměř ve všech krajích rekordní. Podle předběžných výsledků ČSÚ byla zemědělská produkce v ČR nejvyšší v historii (136,7 mld. Kč v běžných cenách).

Autor: , oddělení informačních služeb a správy registrů
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Chardonnay jen od Pálavy

ilustrativní fotka

Sklizňová plocha vinic v Jihomoravském kraji se od roku 1961 ztrojnásobila, současných téměř 15 tis. ha tvoří 93 % republikového celku. Téměř tři pětiny vinic v kraji jsou osázeny bílými odrůdami, na největší ploše jsou Veltlínské zelené a Müller Thurgau, z modrých odrůd jsou nejrozšířenější Frankovka a Svatovavřinecké.

Kolik ovoce vypěstujeme a sníme

Ilustrační foto

Nejoblíbenějším ovocem v České republice je tradičně jablko. Podle odhadů statistiků sklidí Češi na svých zahradách až 40 % z celkové sklizně jablek v ČR. Přesto se k nám jablka dovážejí ze zahraničí. Nejvíce jablek se pěstuje ve Středočeském kraji.

Cena mléka jde nahoru, másla strmě vzrostla

ilustrativní obrázek

Po 23 měsících klesání ceny kravského mléka, kterou ČSÚ sleduje přímo u jeho výrobců, došlo k obratu. Od srpna 2016 do července 2017 se výkupní cena mléka šplhá kontinuálně vzhůru. Svého historického maxima z roku 2010 však ještě nedosáhla.

I letos se v Kraji Vysočina chová nejvíce skotu

ilustrativní obrázek

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2017 byly stavy skotu v rámci celé České republiky navýšeny meziročně o 0,4 %. Počty zvířat v chovech vzrostly ve většině krajů.

Českému zemědělství se vloni dařilo

ilustrativní obrázek

Ekonomický výsledek českého zemědělství ovlivnila především dobrá úroda. Produkce odvětví v běžných cenách v roce 2016 dosáhla hodnoty 129,3 mld. Kč, tj. o 1,8 % více než v roce předchozím. Podnikatelský důchod se meziročně zvýšil o více než čtvrtinu na 20,2 mld. Kč.

Na vysoké škole jsem se statistikou válčil, teď mám data rád

Ing.Marian_Jurečka_náhled

Ačkoli pro ministra zemědělství Mariana Jurečku nebyla statistika oblíbeným předmětem, dnes má data v oblibě. Využívá je denně ke své práci. Tvrdí, že data jsou pro státní správu velkou výzvou.

Víno se pěstuje skoro v celé republice

ilustrativní fotka

Češi rádi pijí víno od domácích vinařů, zvyšuje se rozloha vinic i spotřeba vína. Od roku 1920 do roku 2015 se ztrojnásobila plocha vinic a spotřeba vína je od roku 1964 více než čtyřnásobná. Kde a jaké víno se u nás pěstuje, dokládají výsledky z evropského strukturálního šetření o vinicích.

Vývoj osevních ploch a odhady sklizně

ilustrační foto

V průběhu sklizňového období zveřejňuje ČSÚ na základě statistického zjišťování čtyři odhady sklizně, a to v červenci, v srpnu, v září a v říjnu. Definitivní výsledky sklizně potom Úřad publikuje v únoru následujícího roku.

Co ukazují územní detaily

RNDr. Petr Dědič

Soubor příspěvků, které porovnávají kraje z různých hledisek, vychází z poznatků pracovníků oddělení informačních služeb v krajích získaných při přípravě publikací Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje kraje v roce 2015. Mezikrajské srovnání tak umožňuje získat základní souhrnné informace a orientovat se v množství statistických dat, jež jsou v regionálním členění k dispozici.

Snížil se podíl orné půdy, zlepšila se užitkovost

ilustrační foto

Od začátku 90. let došlo v rostlinné a živočišné výrobě k velkým změnám. Ubylo orné půdy a snížila se druhová rozmanitost zemědělských plodin. Přestože se zvýšila užitkovost, nejsme v živočišné výrobě soběstační.

Statistika umí prokázat změnu krajiny

Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Jeho černobílé fotografie nás vracejí do černé minulosti oblasti severních Čech zdevastovaných těžbou hnědého uhlí. O to pak veseleji působí barevné snímky již zrekultivované půdy s rozsáhlými vodními plochami. „Pokud u nás budeme mít fantastickou krajinu s obrovskou zásobárnou vody, bude tato oblast nesmírně cenná,“ říká vědec Stanislav Štýs, který proslavil českou rekultivační školu.