Čeští senioři milují laciné cestování

Podle aktuálních statistik Eurostatu celkem 24 % procestovaných nocí všech Češek a Čechů tvořily v roce 2014 noclehy osob starších 65 let. Tato skutečnost zařadila Českou republiku na začátek žebříčku, na třetí místo těsně za Francii a Kypr.

Ve Francii a na Kypru připadala v roce 2014 na seniory právě čtvrtina (25 %) z celkového počtu noclehů strávených turisty mimo domov. Podobně často cestovali také obyvatelé Řecka či Švédska (shodně 23 %). Oproti tomu mezi turisty z ostrovní Malty bylo jen 9 % osob starších 65 let. O jeden procentní bod více zaujímal podíl seniorů mezi cestovateli z Bulharska, Lotyšska a Slovenska.

Starší osoby rády cestují po své vlasti

Lidé starší 65 let častěji než jiné věkové skupiny volí cestovatelské cíle ve své domovské zemi. Pouze třetinu (34 %) nocí prožitých na cestách mimo domov strávili v roce 2014 v zahraničí. Ale pokud už někam cestuje starší Lucem­burčan, v 99 % je to do zahraničí. Také mezi belgickými seniory jsou populární cesty do ciziny – více než devět z deseti turistických noclehů mimo domov tráví senioři za hranicemi království. Pokud se na cesty vydá maltský senior, v 82 % případů nocuje mimo svou ostrovní zemi. Čeští senioři cestují do zahraničí daleko méně než jejich evropští spoluobčané. Z celkového počtu nocí procestovaných seniory jich na noclehy v zahraničí připadá pouze 11 %. Vydá-li se na cestu španělský či řecký senior, v 94, resp. 92 % nepřekročí hranici domovského státu.

Šest bilionů nocí strávených na cestách

V roce 2014 strávili občané Evropské unie více než 6 bil. nocí na cestách. Na obyvatele starší 65 let připadá pětina, tedy 1,2 bil. z celkového počtu nocí strávených rekreačně mimo domov. Na celkových výdajích za cestování se však podíleli o něco méně, než by odpovídalo podílu na celkovém počtu nocí na cestách.

Čeští senioři utratí nejméně ze všech

Nejvyšším denním rozpočtem disponovali senioři z Lucemburska, kteří za den a noc mimo domov v roce 2014 utratili průměrně 120,8 eur. Za nimi s odstupem následovali rakouští senioři s průměrnou denní útratou 106,9 eur. Senioři z Malty, Belgie, Irska a Dánska vydali na cestách denně 85 až 94 eur. Čeští cestovatelé starší 65 let utratili na svých cestách v roce 2014 průměrně pouze 13,7 eur za den – vůbec nejméně ze všech obyvatel EU28. Jen o 10 centů denně více než Češi vydali během turistických pobytů senioři z Rumunska. Do dvaceti eur se s denním rozpočtem vešli ještě Řekové, Maďaři a Litevci.
Ve všech členských zemích EU28, s výjimkou Belgie, platilo, že průměrná denní útrata turisty-seniora byla nižší než průměrného turisty. Starší turisté utrácejí na svých cestách zhruba o pětinu méně, než je celkový denní průměr. Zatímco senior-cestovatel v roce 2014 denně utratil 52,6 eur, cestovatel bez ohledu na věk nechal na cestách o 12,7 eura více. Na celkových výdajích za turistiku se tak senioři v EU28 podíleli necelými 16 %. Zde je však na místě upozornit, že výše výdajů souvisí s délkou pobytu a také se skutečností, že senioři častěji cestují mimo hlavní sezónu.
Více ZDE.

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch