ČSÚ oslavil Evropský den statistiky

Čtvrtek 20. října byl Evropským dnem statistiky. ČSÚ připravil pestrý program. Zveřejnil statistické údaje o dětských jménech, uspořádal výstavu plakátů s výsledky Minisčítání a zorganizoval Den otevřených dveří v Ústřední statistické knihovně.

K oslavám Evropského dne statistiky se přidaly všechny národní statistické úřady v Evropské unii, včetně Eurostatu. Motto dne bylo Kvalitní data, lepší život.
„Statistika – ať chceme, anebo nechceme – vnáší určitý řád do našeho života. A pokud vidíte změnu ve vývojových trendech, pak můžete přijmout potřebná opatření,“ řekla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. „Vždy je to v rukou uživatelů dat, ale jen těch, kteří umějí a hlavně chtějí data číst a analyzovat. A jejich správná rozhodnutí určují i význam naší statistiky,“ dodala.
Evropský den statistiky má zdůraznit potřebu tohoto oboru, který slouží veřejnosti a poskytuje kvalitní data, myslí si i Jiří Volf, náměstek ministra financí a člen České statistické rady: „Statistika nám pomáhá udržovat určitý pořádek. Pomáhá poznávat nejenom minulost, ale i budoucnost, takže pro mě je to velice široký pojem. Ale nejsem statistik, a proto nemám v kapse žádné definice, nic takového. Jenom velký obdiv.“

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová s místopředsedou Romanem Bechtoldem.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová s místopředsedou Romanem Bechtoldem.

Pexeso ČSÚ. Jediné na světě?

Program Evropského dne statistiky odstartovala tisková konference o nejoblíbenějších jménech dětí narozených v lednu 2016 v České republice. A která to jsou? U dívek k nim patřily Eliška, Tereza a Anna, u chlapců vedla zase jména Jakub, Jan a Tomáš.
Pro děti připravil ČSÚ pexeso, aplikaci pro smartphony a tablety. Ze svých dat vybrali statistici několik zajímavých statistických ukazatelů a vytvořili tak nejspíše jediné statistické pexeso na světě. Mohou si ho samozřejmě zahrát i starší uživatelé, ale pro ty zase ČSÚ připravil statistický kvíz. Ten se skládá z obtížnějších otázek. Správné odpovědi lze nalézt na webových stránkách Úřadu. Zvítězí ten, kdo správně a nejrychleji zodpoví nejvíce otázek.

Statistika není administrativní zátěží

Statistický kvíz si jistě rád zahraje i Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu a člen České statistické rady. I on se při příležitosti Evropského dne statistiky vyjádřil ve videoanketě ČSÚ: „Statistika se pro mě stala zajímavou, bohužel, až v době, kdy jsem ji začal potřebovat pro svoji vlastní praxi. Do té doby jsem byl zastánce názoru, že to je zbytečná administrativní zátěž. Až když jsem potřeboval čísla, která jsem našel ve statistice rodinných účtů, stala se mi statistika velmi blízkou. Ruka byla v rukávě a od té doby ji užívám. Jsem rád, že tato věda existuje a že se promítá do široké praxe.“

Den otevřených dveří a Minisčítání

Při příležitosti Evropského dne statistiky se v ČSÚ konal Den otevřených dveří v Ústřední statistické knihovně. Příchozí mohli zhlédnout historické statistické publikace, ročenky, mapy nebo lexikony obcí. Navštívit mohli i depozitář knihovny, který není pro veřejnost běžně přístupný.
Kdo 20. října zavítal do prostor ČSÚ v Praze na Skalce, mohl si prohlédnout výstavu Minisčítání v obrázcích, která poutavým způsobem reflektuje výsledky posledního vzdělávacího projektu Minisčítání 2015, do něhož se zapojilo 29 628 žáků napříč celou Českou republikou. Výstava bude přístupná do 26. října 2016.
Více informací o Evropském statistickém dni, včetně videoanket s významnými osobnostmi statistiky, naleznete na internetových stránkách www.czso.cz/statsday2016.