Přehled událostí z ČSÚ

Studium při zaměstnání je v ČSÚ benefitem. Výstava Naše společnost v mapách. Nová projekce obyvatel EU. Iva Ritschelová na vlnách rozhlasu. V Litomyšli o cestovním ruchu. Volejbalisté ČSÚ přivezli z Bratislavy zlato.

Studium při zaměstnání je v ČSÚ benefitem

V letošním roce 15 pracovníků ČSÚ úspěšně uzavřelo bakalářský, dalších šest magisterský a jedna zaměstnankyně doktorský studijní program. V průběhu posledních šesti let dokončilo vysokoškolské studium celkem 79 zaměstnanců, kteří studovali se souhlasem zaměstnavatele. Dne 22. září se s čerstvými absolventy setkala předsedkyně Úřadu Iva Ritschelová, aby jim pogratulovala k získaným diplomům: „Zaměstnanci, kteří se rozhodli jít studovat, dosáhli významného úspěchu. Je evidentní, že před šesti lety, kdy ČSÚ zaměřil pozornost na zvyšování vzdělanosti zaměstnanců, učinili správné rozhodnutí. Byla to tvrdá práce, která se jim ale vyplatila.“
Studium při zaměstnání je významným benefitem, který ČSÚ umožňuje. Je určen zaměstnancům, kteří v rámci svých pozic nesplňují kvalifikační předpoklad vzdělání. Řada z nich si studiem potřebné vzdělání již doplnila, další svá studia dokončí v letošním nebo příštím roce. Celkový podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců se v ČSÚ každoročně zvyšuje. K 30. červnu 2016 dosáhl již 55,5 %, což je ve srovnání s rokem 2010 nárůst o 9,7 procentního bodu. Ve vedoucích pozicích mají již všichni zaměstnanci vysokoškolské vzdělání.

Výstava Naše společnost v mapách

Výstavní prostory Krajské knihovny v Pardubicích patří od 7. září výstavě Naše společnost v mapách, kterou připravila KS ČSÚ v Pardubicích. Expozice čerpá z informací získaných při posledním Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Její návštěvníci mohou prostřednictvím kartogramů nahlédnout a porovnat naši společnost z hlediska počtu obyvatel, jejich vzdělání, národnosti, náboženství atd. Výstava dále informuje o rodácích, rodinách a domácnostech, způsobu bydlení a dojížďce za prací, a to vše do úrovně obcí s rozšířenou působností. Vystavené kartogramy byly převzaty z publikace Atlas sčítání 2011, který vydal ČSÚ v roce 2013.

Nová projekce obyvatel EU

V únoru 2017 vydá Eurostat novou sadu projekcí obyvatel členských zemí a Norska (ESSPOP2015). Ty jsou nově připravovány v úzké spolupráci s národními statistickými úřady, zejména pokud jde o použitou metodologii pro formulování předpokladů budoucího vývoje jednotlivých složek populačního vývoje (plodnost, úmrtnost a migrace). Podmínkou je transparentní a jednotný metodický postup pro všechny země, na kterém by se měli zástupci zemí shodnout, východiskem pak data poskytovaná členskými zeměmi Eurostatu. Novinkou bude také to, že Eurostat počítá s každoroční aktualizací projekcí. Ve dnech 26.–27. září 2016 se ve španělském Madridu konalo již třetí letošní jednání pracovní skupiny k populačním projekcím tvořené reprezentanty národních statistických úřadů a Eurostatu. Účastníci pracovní skupiny diskutovali o metodickém přístupu k odhadování očekávaného vývoje plodnosti a migrace.
ČSÚ na jednání zastoupila Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky.

Iva Ritschelová na vlnách rozhlasu

Krajské a senátní volby zaměstnaly jak statistiky, tak novináře. Začátkem října vysílal Český rozhlas Region rozhovor s Ivou Ritschelovou. V publicistickém pořadu K věci, který moderoval Tomáš Pancíř, odpovídala předsedkyně na otázky týkající se voleb a administrativní zátěže podnikatelů. K přípravě voleb se Iva Ritschelová vyjádřila i pro Český rozhlas 1 – Radiožurnál a Rádio Impuls, kde v pořadu Kauza dne odpovídala šéfredaktorovi deníku Mladá fronta DNES Jaroslavu Pleslovi. Otázky se týkaly nejen voleb, ale i dřívějšího působení Ivy Ritschelové ve funkci rektorky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V Litomyšli o cestovním ruchu

V Evropském školícím centru v Litomyšli se v září setkali zástupci turistických informačních center krajů Pardubického a Královéhradeckého. Přijeli na pozvání odboru rozvoje, fondů EU a cestovního ruchu Pardubického krajského úřadu stejně jako ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích Veronika Tichá a vedoucí oddělení informačních služeb Hedvika Fialová. Ředitelka a vedoucí zde úspěšně prezentovaly data ČSÚ o cestovním ruchu. Zodpovídaly také dotazy účastníků semináře, které se týkaly metodiky sběru dat a možnosti spolupráce při aktualizaci Registru ubytovacích zařízení.

Volejbalisté ČSÚ přivezli z Bratislavy zlato

Letošní 27. ročník European Volleyball tournament for Statisticians (EVS) hostilo poslední zářijový víkend Slovensko. Historie turnajů EVS se začala psát v roce 1990 v nizozemském Voorburgu. První tým ČSÚ vyhrál kategorii B, druhý tým skončil na 11. místě.
Letošní turnaj se uskutečnil v Bratislavě, kam se vydalo 285 sportovců z 15 zemí. Do kategorie A se přihlásilo 10 týmů, zbylých 26 hrálo v kategorii B. Oba týmy českých statistiků se zúčastnily bojů v kategorii B.
Příští ročník turnaje EVS se uskuteční v červnu 2017 v německém Wiesbadenu.
Více informací o letošním ročníku volejbalového turnaje najdete ZDE.

Czech_A

Vítězové zleva shora: Roman Mikula, František Traxler, Vladimír Cába, Pavel Vančura, Eva Kuklová, Gabriela Sedláková.

 

 

Czech_b

Zleva shora: Ondřej Košata, Radek Matějka, Jan Pospíchal, Jan Růžička, Ludmila Kratochvílová, Radka Pelikánová, Tomáš Chrámecký.