Vizitkou statistiky jsou kvalitní data

Český statistický úřad se připojil k oslavám Evropského dne statistiky. Časopis Statistika&My proto oslovil současnou předsedkyni Úřadu a bývalé předsedy a předsedkyni, aby mu odpověděli na anketní otázku Jak přispívají kvalitní statistická data k lepšímu životu?

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.Iva Ritschelová

Základní otázkou asi je, co je lepší život? Pro každého z nás je to úplně něco jiného. Ale chceme-li dobře žít, podle svých vlastních představ, pak musíme dělat správná rozhodnutí. A k tomu slouží právě oficiální statistika. Kvalitní, spolehlivá a nezávislá. A přesně taková jsou data našeho Českého statistického úřadu.

 

 

 

 

Jan FischerJan Fischer

K dobrému nebo lepšímu životu přispívá statistika každodenně, aniž si je toho člověk vědom. Statistická data se dnes běžně využívají při formování sociální politiky, úrovně služeb, maloobchodního obratu atd. Údaje čerpají ze všech sfér, a to vše se v našem životě projeví. Akorát, že si toho nejsme příliš vědomi.

 

 

 

 

 

Marie BohatáMarie Bohatá

Kvalitní statistická data jsou nezbytnou podmínkou pro správné rozhodování a rozhodovat se musíme všichni. Každý, samozřejmě, ve své oblasti působnosti, ať už je to sféra politická, ekonomická, sociální, nebo normální občanský život. A pokud jde o kvalitu života, statistická data umožňují její měření a také srovnávání v čase i prostoru.

 

 

 

 

 

Edvard OutrataEdvard Outrata

V životě se můžeme rozhodovat na základě dojmů anebo na základě faktů. V osobním životě se rozhodujeme, jak nám to vyjde, využíváme dojmů i faktů. U veřejných rozhodování si přejeme mít co nejvíce opory založené na faktech. Kvůli tomu si státy zřídily oficiální statistiku a její úkol je dodávat fakta, na základě kterých se potom lze slušně rozhodovat.

 

 

 

 

Eduard SoučekEduard Souček

Vztah mezi klientem a statistikou se rodí. Na jedné straně je statistika jako instituce, která se snaží svými službami zdůvodnit svůj smysl, na druhé straně je klient, apriorně nedůvěřivý, ale zase se nechá přesvědčit svou praktickou zkušeností. A pokud se tenhle vztah povede kultivovat tak, aby přinášel oběma stranám, co od něho očekávají, pak je to dobrá vizitka pro statistiku.