Výběr statistických zajímavostí ze světa

Nizozemsko: Produkce větrných elektráren roste. Německo: Každé páté dítě má za matku cizinku. Slovensko: Nejlepší úroda za poslední roky

Nizozemsko: Produkce větrných elektráren roste

V roce 2015 vyrobily větrné elektrárny v Nizozemsku o 30 % více elektrické energie, než tomu bylo v předchozím roce. Vyprodukovaly tak 6 % celkové spotřeby elektrické energie. Vloni bylo v nizozemských pobřežních vodách pouze 139 turbín, na pevnině jich přitom stály více než 2 tis. Větrné turbíny na vyšších věžích bývají účinnější, neboť mívají zpravidla větší průměr rotátoru a plochy lopatek, což jsou důležité faktory určující množství elektrické energie, které turbína při určité síle větru vyrobí. Nejčastější jsou v Nizozemsku turbíny na věžích vysokých 51–70 m (32 % větrných turbín), 18 % turbín je umístěno ve výšce 71–95 m a 15 % turbín je osazeno na věžích vysokých nejméně 96 m. Právě třetina nejvýše osazených turbín generuje bezmála dvě třetiny elektrické energie vyrobené větrnými elektrárnami.
Více ZDE.

Německo: Každé páté dítě má za matku cizinku

V loňském roce se v Německu narodilo 738 tis. dětí. Podle německého statistického úřadu se 590 tis. dětí narodilo ženám, které jsou držitelkami německého pasu a 148 tis. matkám, která mají jiné než německé státní občanství. Děti narozené ženám-cizinkám tak představovaly pětinu z celkového počtu narozených dětí. Mezi lety 1996 a 2014 se podíl dětí žen-cizinek dlouhodobě udržoval mezi 17 až 18 %. Mezi rodičkami-cizinkami bylo v loňském roce nejvíce držitelek tureckého pasu (15 %). Přitom počet dětí narozených Turkyním v Německu v posledních pěti letech pozvolna klesá. Zastoupení Polek mezi rodičkami bylo oproti Turkyním poloviční, avšak počet dětí narozených polským ženám se v Německu naopak dlouhodobě zvyšuje. Třetí největší skupinu představovaly ženy z Rumunska, kterým se loni narodilo 8,1 tis. dětí, což bylo o 2,5 tis. více než v roce 2014. Také počet dětí narozených kosovským matkám se meziročně zvýšil (+17 %). Přibylo i dětí Italek (+7 %) či Srbek (+13 %). Naopak dětí, jejichž matky jsou držitelky ruského pasu, meziročně mírně ubylo. Největší meziroční změnu v počtu narozených dětí podle státního občanství matky zaznamenali němečtí statistici u rodiček ze Sýrie. V roce 2015 se jim v Německu narodilo 4,8 tis. dětí, což byl dvojnásobek počtu z předchozího roku. Desítku nejčastějších státních občanství mezi rodičkami-cizinkami pak uzavírají ženy z Bulharska a Řecka.
Více ZDE.

Slovensko: Nejlepší úroda za poslední roky

Podle Statistického úradu Slovenskej republiky by letos měli slovenští zemědělci počítat kromě rekordní sklizně obilí i s vyššími výnosy dalších plodin. Navzdory skutečnosti, že plocha osetá kukuřicí na zrno byla letos o 7 % menší než v předchozím roce, její úroda bude podle odhadů statistiků meziročně o více než polovinu větší a dosáhne 1,45 mil. tun. Také slunečnice by se mělo sklidit výrazně více – asi 250 tis. tun, což představuje největší sklizeň za posledních 13 let. Několikaletého maxima patrně dosáhne úroda brambor, meziročně stoupne také sklizeň cukrové řepy. Více ZDE.