Čeští senioři milují laciné cestování

VYDÁNÍ: 10/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podle aktuálních statistik Eurostatu celkem 24 % procestovaných nocí všech Češek a Čechů tvořily v roce 2014 noclehy osob starších 65 let. Tato skutečnost zařadila Českou republiku na začátek žebříčku, na třetí místo těsně za Francii a Kypr.

Ve Francii a na Kypru připadala v roce 2014 na seniory právě čtvrtina (25 %) z celkového počtu noclehů strávených turisty mimo domov. Podobně často cestovali také obyvatelé Řecka či Švédska (shodně 23 %). Oproti tomu mezi turisty z ostrovní Malty bylo jen 9 % osob starších 65 let. O jeden procentní bod více zaujímal podíl seniorů mezi cestovateli z Bulharska, Lotyšska a Slovenska.

Starší osoby rády cestují po své vlasti

Lidé starší 65 let častěji než jiné věkové skupiny volí cestovatelské cíle ve své domovské zemi. Pouze třetinu (34 %) nocí prožitých na cestách mimo domov strávili v roce 2014 v zahraničí. Ale pokud už někam cestuje starší Lucem­burčan, v 99 % je to do zahraničí. Také mezi belgickými seniory jsou populární cesty do ciziny – více než devět z deseti turistických noclehů mimo domov tráví senioři za hranicemi království. Pokud se na cesty vydá maltský senior, v 82 % případů nocuje mimo svou ostrovní zemi. Čeští senioři cestují do zahraničí daleko méně než jejich evropští spoluobčané. Z celkového počtu nocí procestovaných seniory jich na noclehy v zahraničí připadá pouze 11 %. Vydá-li se na cestu španělský či řecký senior, v 94, resp. 92 % nepřekročí hranici domovského státu.

Šest bilionů nocí strávených na cestách

V roce 2014 strávili občané Evropské unie více než 6 bil. nocí na cestách. Na obyvatele starší 65 let připadá pětina, tedy 1,2 bil. z celkového počtu nocí strávených rekreačně mimo domov. Na celkových výdajích za cestování se však podíleli o něco méně, než by odpovídalo podílu na celkovém počtu nocí na cestách.

Čeští senioři utratí nejméně ze všech

Nejvyšším denním rozpočtem disponovali senioři z Lucemburska, kteří za den a noc mimo domov v roce 2014 utratili průměrně 120,8 eur. Za nimi s odstupem následovali rakouští senioři s průměrnou denní útratou 106,9 eur. Senioři z Malty, Belgie, Irska a Dánska vydali na cestách denně 85 až 94 eur. Čeští cestovatelé starší 65 let utratili na svých cestách v roce 2014 průměrně pouze 13,7 eur za den – vůbec nejméně ze všech obyvatel EU28. Jen o 10 centů denně více než Češi vydali během turistických pobytů senioři z Rumunska. Do dvaceti eur se s denním rozpočtem vešli ještě Řekové, Maďaři a Litevci.
Ve všech členských zemích EU28, s výjimkou Belgie, platilo, že průměrná denní útrata turisty-seniora byla nižší než průměrného turisty. Starší turisté utrácejí na svých cestách zhruba o pětinu méně, než je celkový denní průměr. Zatímco senior-cestovatel v roce 2014 denně utratil 52,6 eur, cestovatel bez ohledu na věk nechal na cestách o 12,7 eura více. Na celkových výdajích za turistiku se tak senioři v EU28 podíleli necelými 16 %. Zde je však na místě upozornit, že výše výdajů souvisí s délkou pobytu a také se skutečností, že senioři častěji cestují mimo hlavní sezónu.
Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

V domácím prostředí se senioři zotavují rychleji

V roce 2020 by mělo žít v České republice 2,2 mil. osob starších 65 let. Stále rostoucí počet seniorů má dopad na veřejné finance. Již dnes stojí dlouhodobá péče ročně zhruba 1,4 % hrubého domácího produktu, a to bez zahrnutí péče poskytované v rodinách.

Osob ve věku 65 a více let bylo poprvé více než 2 miliony

ilustrativní obrázek

Ve věkové skladbě obyvatelstva se odrážejí předchozí změny v úrovni porodnosti, úmrtnosti i zahraniční migrace. Česko se dlouhodobě řadí mezi země s regresivním typem věkové struktury, tedy s převahou postreprodukční složky obyvatelstva nad dětskou složkou. V roce 2017 pokračoval trend měnící se věkové struktury ve směru stárnutí populace.

Babičko, dědečku, už vám přišel důchod?

ilustrativní fotka

Šestina lidí starších 60 let má podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zkušenost s některou z forem zneužívání. S tím, jak se zvyšuje zastoupení starších osob v populaci, poroste i počet těch, kteří budou v seniorském věku muset čelit nějaké formě násilí.

Stáří je stále delší část života

Mgr. Helena Chodounská

Stáří chápané jako životní etapa má různé definice a lze na něj pohlížet různými způsoby. Ve většině vyspělých zemí se za počátek kalendářního stáří považuje věk 65 let. Vzhledem k postupně se zvyšující střední délce života narůstá počet roků, které lidé prožijí právě v tomto období. Stáří se tak stává stále delší a významnější částí života.

Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči

Ilustrativní fotka

S vyšším věkem se mnohdy pojí i zhoršení zdravotního stavu. Někteří senioři už nejsou schopni zvládat určité základní činnosti sami a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Trvá-li tato situace dlouhodobě, mohou využít příspěvek na péči.

Senioři hledají na internetu praktické informace

Ilustrační foto

Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?

V České republice přibývá pracujících seniorů

ilustrativní obrázek

Od roku 1995 se počet pracujících osob ve věku 65 a více let zvýšil téměř o třetinu, a to z necelých 80 tis. na 108 tis. osob. Letos ve 2. čtvrtletí u nás již pracovalo 126 tis. seniorů.

Chuť cestovat s věkem neklesá

Ilustrační foto

Statististiky Eurostatu potvrzují trend zvýšeného zájmu obyvatel v postproduktivním věku aktivně trávit svůj volný čas. Totéž hlásí většina cestovních kanceláří. Na dovolenou v tuzemsku či do zahraničí se v roce 2014 vydalo 2,8 mil. občanů ČR starších 65 let.

Více důchodců pracuje v zázemí velkých měst

ilustrační foto

Úroveň ekonomické aktivity ve vyšším věku je ovlivňována posouváním věkové hranice odchodu do důchodu. Rozdílnost míry ekonomické aktivity z pohledu jednotlivých regionů České republiky určuje řada faktorů, například životní úroveň, nabídka pracovních míst vhodných pro seniory nebo výše důchodů.

Evropští senioři se stát od státu liší

ilustrativní fotka

Demografické charakteristiky, jako jsou podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu či index ekonomické závislosti, staví Evropu mezi kontinenty, kde tento fenomén narůstá. Itálie, Německo, Řecko, Portugalsko a Bulharsko patří mezi země, kde je podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu nejvyšší.

Senioři v číslech

ilustrativní fotka

Podíl osob starších 65 let se za posledních deset let zvýšil, vzrostl i index stáří, který
v roce 2011 dosahoval hodnoty 110. V populaci seniorů převažují ženy, většinou vdovy.

Domácnosti seniorů

ilustrativní fotka

Podle výsledků SLDB 2011 je v Česku 2 667 867 hospodařících domácností tvořených jednou rodinou. Pětinu z nich představují domácnosti seniorů.

Senioři přišli na chuť on-line bankovnictví

ilustrativní obrázek

Vloni poprvé dosáhla Česká republika v oblasti využívání on-line bankovnictví evropského průměru a předběhla Slovensko. Především starší věkové kategorie projevily zvýšený zájem o internetové bankovní služby.

Singles tvoří již pětinu domácností jednotlivců

ilustrační foto

Žijí sami, je jim mezi 20 a 39 lety, jsou většinou svobodní, ekonomicky aktivní a mají vyšší úroveň vzdělání. Že jejich počet stále roste, potvrdily i výsledky posledního sčítání lidu.