Stavebnictví v regionech ČR

VYDÁNÍ: 10/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Nejvyšší počet i orientační hodnota vydaných stavebních povolení je dlouhodobě ve Středočeském kraji, a to hlavně kvůli nové výstavbě bytových budov.

Na druhém místě, co se týká výše orientační hodnoty stavebních povolení, je Praha. Zde se kromě do bytových budov výrazně investuje také do staveb nebytových budov. Relativně vysoký podíl výstavby nebytových budov je dále v krajích Jihomoravském a Moravskoslezském.
Nejvíce peněz z celkového objemu na ochranu životního prostředí se použije v Ústeckém kraji, kde je také vysoký podíl investic do ostatních staveb (zejména dopravní infrastruktury). Nejméně finančních prostředků se vydává na stavby všech kategorií v krajích Karlovarském, Libereckém a Pardubickém, což do určité míry souvisí také s jejich menší rozlohou.

Orientační hodnota stavebních povolení podle okresů v letech 2005 až 2015 (v mil. Kč)

Orientační hodnota stavebních povolení podle okresů v letech 2005 až 2015 (v mil. Kč)

Stavební společnosti provedly v letech 2005 až 2015 stavební práce v hodnotě 5 155 mld. Kč, z toho více než polovina (59 %) připadala na větší stavební firmy s více než 20 zaměstnanci. Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích. Přibližně čtvrtina prací připadla na opravy a údržbu. Podíl prací provedených v zahraničí byl zanedbatelný, ale najdou se i firmy, kde práce v cizině tvoří významnou součást jejich celkového obratu.
Vzhledem k tomu, že stavebnictví je na rozdíl od průmyslu pevně spjato s místem výsledné produkce (tedy výstavby), je zajímavé porovnat stavební práce v jednotlivých regionech. ČSÚ má informace pouze za podniky s 20 a více zaměstnanci.
Z hlediska objemu stavebních prací realizovaných za celé sledované období, a to ve výši 3 024 mld. Kč, se nejvíce prostavělo v Praze (22 %), s větším odstupem pak následují kraje Jihomoravský (11 %), Moravskoslezský (11 %), Středočeský (10 %) a Ústecký (8 %). Na opačném konci řady se nacházejí kraje Pardubický, Karlovarský a Liberecký, které jsou ovšem menší svou rozlohou.

Stavební práce podle místa stavby a typu výstavby*) v krajích ČR v letech
2005 až 2015 (v mil. Kč, v běžných cenách)

Stavební práce podle místa stavby a typu výstavby*) v krajích ČR v letech 2005 až 2015 (v mil. Kč, v běžných cenách)

Stavební práce lze porovnávat nejen podle místa stavby, ale také podle sídla stavebního podniku, který zakázku fakturuje jako hlavní dodavatel odběrateli. Z tabulky lze zjistit, kolik stavební společnosti se sídlem ve vybraném kraji prostavěly v ostatních regionech. Všechny firmy staví nejvíce v kraji svého sídla a často také směřují své stavební aktivity do sousedních regionů. To je vidět zejména na firmách se sídlem v Olomouckém kraji, které značnou část svých stavebních prací provedly na území Moravskoslezského kraje, kde také hodně staví firmy z krajů Zlínského a Jihomoravského.
V Jihomoravském kraji pracují společnosti se sídly v krajích Vysočina a Zlínském. Naopak společnosti z Karlovarského kraje na východ republiky za prací vůbec necestují. Nejvíce stavebních příležitostí je v Praze, proto sem za prací přicházejí také stavební společnosti ze všech částí republiky.
Pro veřejné zadavatele bylo v České republice v období let 2005 až 2015 celkem realizováno 1 256 mld. Kč, což je 42 % z celkového objemu vynaložených prostředků. Nejvyšší podíl byl vynaložen v roce 2009, což souvisí s rozsáhlou výstavbou dopravní infrastruktury, nejnižší pak v roce 2013. Podíl prací pro veřejné zadavatele se v jednotlivých krajích pohybuje v dlouhodobém součtu od 37 % (ve Středočeském kraji) do 54 % (v kraji Karlovarském).

Stavební práce podle místa stavby a sídla firmy*) v krajích ČR v letech 2005 až 2015 (v %, sídlo firmy = 100 %)

Stavební práce podle místa stavby a sídla firmy*) v krajích ČR v letech 2005 až 2015 (v %, sídlo firmy = 100 %)

Autor: , oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Náklady na dokončený byt? V rodinném domku 3,4 mil., v bytovém domě 2,2 mil. Kč

Ve srovnání s rokem 2016 se počty dokončených bytů vloni zvýšily. Vzrostly jak v rodinných a bytových domech, tak ve stavebně upravených nebytových prostorách. V těch se počet dokončených bytů dokonce výrazně zvýšil.

Počet stavebních povolení dosáhl úrovně roku 2013

Ilustrační foto

V roce 2017 už třetím rokem rostl počet stavebních povolení, a to hlavně na budovy bytové a ostatní stavby. Na růst orientační hodnoty měla vliv povolení větších akcí na infrastrukturu a na výstavbu velkých průmyslových staveb.

Za bydlení platíme pořád více

ilustrativní foto

Z celkového počtu 4,2 mil. obydlí je 55 % bytů, rodinných domů je pak 1,9 mil. Zhruba dvě třetiny bytového fondu jsou v osobním vlastnictví. Výlučné postavení ČR má Praha, kde jsou nájmy o 37 % vyšší, než je průměr ČR.

Staví se i na horách

ilustrativní fotka

Bytová výstavba se v letech 2000 až 2015 nekoncentrovala pouze k ekonomickým centrům. Byty byly dokončovány také v horských či rekreačních oblastech.

Plocha nových nebytových budov by pokryla 190 Strahovských stadionů

Ilustrační foto

V posledních deseti letech se v ČR postavilo tolik nebytových budov, že by svou podlahovou plochou pokryly zhruba 190 Strahovských stadionů. Jelikož se mezi nebytové budovy nepočítají jen výrobní haly či multifunkční centra, stojí za to rozepsat se o nich detailněji.

Výstavba bytů se z Prahy přesunula do regionů

Ilustrační foto

Po pěti letech poklesu se stavební produkce k opětovnému růstu vrátila v letech 2014 a 2015. V letošním roce se výkon stavebnictví opět zhoršil. Pro další vývoj bude klíčová aktivita soukromých investorů a také legislativa.