Některé výkazy nahradí administrativní data

Záměr Evropské unie snižovat zátěž respondentů nahrazováním údajů ze statistických výkazů daty z administrativních zdrojů se daří i v České republice. Svědčí o tom Program statistických zjišťování na rok 2017.

I letos v listopadu vyšla ve Sbírce zákonů každoročně vydávaná vyhláška o programu statistických zjišťování. Ta určuje, co budou v příštím roce zjišťovat ČSÚ a šest ministerstev, která statistická šetření také provádějí.

Nejvýznamnější změny v programu

Z důvodu víceleté periodicity šetření nebude ČSÚ provádět zjišťování o inovacích (Dotazník o inovacích) a Strukturální šetření v zemědělství, naopak zrealizuje Šetření o sadech. Kvůli zefektivnění státní statistické služby se šetření Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů převede pod resortní právní předpis Ministerstva průmyslu a obchodu (zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon). Sloučí se také Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči do Ročního výkazu o sociálních službách Ministerstva práce a sociálních věcí. Ze dvou ročních výkazů – o rozhlasovém a televizním vysílání – bude jen jeden – o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání.
Program na rok 2017 neobsahuje žádné zjišťování Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo bude nově provádět všechna statistická zjišťování podle resortních právních předpisů. Všechna tři zjišťování, která se týkají oblasti vysokého školství, byla převedena pod působnost zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (novela zákona již vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2016).

O osm zjišťování méně

Ve Sbírce zákonů byla 4. listopadu 2016 zveřejněna vyhláška
č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017. Program na rok 2017 obsahuje celkem 156 zjišťování, v tom 89 zjišťování ČSÚ a 67 ministerstev. Celkově došlo k redukci oproti roku 2016 o osm zjišťování. ČSÚ snížil počet zjišťování o tři a resorty o pět.

Využijí se i data obchodních řetězců

Z programu statistických zjišťování byl vyřazen Měsíční výkaz o cenách potravinářského a spotřebního zboží. Ten se v příštím roce zrealizuje jiným způsobem, a to využitím administrativních dat obchodních řetězců. V závislosti na přebírání dat od Ministerstva průmyslu a obchodu a od Energetického regulačního úřadu by mělo dojít k omezení výběrového souboru Ročního výkazu o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie pouze na nelicencované zdroje.

Zjišťování na rok 2017

 

Zjišťování na rok 2017

EU chce snížit zátěž respondentům

Již delší dobu Evropská unie a také vláda ČR podporují nahrazování údajů ze statistických výkazů daty z administrativních zdrojů, aby se snížila zátěž respondentů. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015 se změnilo nařízení o evropské statistice. ČSÚ a pracoviště státní statistické služby mají nyní možnost se bez dodatečných prováděcích opatření k tomuto nařízení rychle a bezplatně dostat k administrativním datům. V současné době vede ČSÚ jednání ohledně přebírání dat i s jinými vlastníky administrativních zdrojů, například s Generálním finančním ředitelstvím.