Přehled událostí z ČSÚ

Týden vědy a techniky se statistikou. O podnikové statistice a zemědělství v Lucemburku. Fotosoutěž My&Statistika. Arménští statistici v ČSÚ. Místopředseda ČSÚ v Irsku.

Týden vědy a techniky se statistikou

V listopadu se v celé České republice uskutečnil již 16. ročník Týden vědy a techniky. Do projektu se zapojila také KS ČSÚ v Pardubicích. Její pracovníci připravili ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích výstavu Příběh statistiky. Při zahájení výstavy si návštěvníci mohli vyslechnout přednášku autorky stejnojmenné publikace Evy Kačerové z odboru vnější komunikace ČSÚ na téma mezníky v historii statistické služby. Ředitelka krajské správy Veronika Tichá zase pohovořila o aktivitách regionálního pracoviště Úřadu.

Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky

O podnikové statistice a zemědělství v Lucemburku

Dne 17. listopadu proběhlo v Lucemburku 31. jednání Výboru pro Evropský statistický systém (ESSC). Za ČSÚ se ho zúčastnili předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a ředitel sekce produkčních statistik Jan Ernest.
Mezi hlavní projednávaná témata patřila diskuse nad návrhem rámcových nařízení pro podnikovou statistiku (FRIBS) a zemědělství (IFS), které díky souhlasnému stanovisku ESSC byly postoupeny do další fáze legislativního procesu.
Důležité téma představoval i vliv globalizace na makroekonomické statistiky, a to zejména ve světle nedávné revize HDP v Irsku.

Fotosoutěž My&Statistika

První prosincový den se v sídle ČSÚ v Praze na Skalce uskutečnila vernisáž nejlepších fotografií zaměstnanců ČSÚ. Již čtvrtý ročník fotosoutěže letos ovládl Karel Novotný, jehož fotografie Výlov rybníka se umístila na prvním místě a s fotografií Podzim obsadil čtvrté místo.
Tématem letošního ročníku bylo Když se řekne Česko…. Fotosoutěže se zúčastnilo celkem 59 zaměstnanců ČSÚ a porota vybírala z 254 fotografií.

1misto fotosoutěže

Vítězná fotografie letošního ročníku soutěže.

Arménští statistici v ČSÚ

ČSÚ ve dnech 23.–25. listopadu navštívila delegace pod vedením předsedy arménského statistického úřadu Stepana Mnatsakanyana. Kromě tuzemských zkušeností se zemědělskou statistikou obecně  se skupina, které kromě statistiků zahrnovala i zástupce ministerstva zemědělství, zajímala zejména o téma registru farmářů, jehož budování se v Arménii připravuje.

Arménští statistici v ČSÚ

Místopředseda ČSÚ v Irsku

Dopady globalizace do statistiky byly tématem jednání místopředsedy ČSÚ Marka Rojíčka s irskými kolegy v Dublinu dne 20. října. Diskutovány byly irské zkušenosti s nadnárodními firmami a také revize národních účtů a platební bilance za rok 2015. Více informací o tématu přinášíme v tomto vydání v rubrice Události ze světa.

Místopředseda ČSÚ v Irsku

Místopředseda ČSÚ Marek Rojíček (uprostřed) s irskými statistiky.