Výběr statistických zajímavostí ze světa

Nizozemsko: Více cukrovkářů je mezi obézními. Eurostat: Lidé očekávají, že budou pracovat déle.

Nizozemsko: Více cukrovkářů je mezi obézními

Nizozemský statistický úřad zveřejnil výsledky zdravotního šetření, v němž respondenti mj. uváděli své tělesné míry. V roce 2015 bylo téměř 12 % obyvatel Nizozemska obézních. U více než 17 % z nich byla podle jejich sdělení také diagnostikována cukrovka. V části populace, která obezitou netrpěla, se cukrovka vyskytovala pouze u třech jedinců ze sta. Celkem měl v roce 2015 diagnostikován diabetes každý dvacátý Nizozemec. Zatímco v roce 2001 jím trpěl pouze každý 36. Za tímto nárůstem stálo především zvýšení výskytu diabetu 2. typu. Ten se vyskytuje častěji u mužů (čtyři muži ze 100) než u žen (tři ženy ze 100). Diabetes 2. typu je častější u starších osob, zatímco cukrovka 1. typu bývá diagnostikována i mladším ročníkům, ale její výskyt není s věkem významně korelován. Ve věkové skupině 40–49 let měli diabetes 2. typu dva ze 100 respondentů, mezi 55–64letými už jich bylo 8 % a mezi osobami staršími 75 let se s cukrovkou léčilo 15 ze 100 respondentů.
Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je výskyt diabetu v populaci starší 15 let relativně příznivý. Jen o málo menší podíl nemocných diabetem ve srovnání s Nizozemskem byl zaznamenán v Belgii, Švédsku, Rumunsku a Rakousku. Ještě lepé na tom bylo Dánsko, Litva, Lotyško a vůbec nejmenší výskyt diabetu mezi staršími 15 let vykázalo v roce 2014 Norsko (4,2 %).
Česká republika s necelými osmi nemocnými ze 100 starších 15 let už mezi evropskými zeměmi patří k oblastem s vyšším výskytem diabetu. Vůbec největší promořenost touto chorobou byla zaznamenána ve Francii, kde byla diagnostikována každému 10. jedinci staršímu 15. let.
Více ZDE.

Eurostat: Lidé očekávají, že budou pracovat déle

Obyvatelé EU28 v roce 2015 očekávali, že budou pracovat v průměru 35,4 roku. To bylo o téměř dva roky déle, než předpokládali v roce 2005.
Očekávaná délka pracovního života se výrazněji prodloužila u žen (z 30,2 roku v roce 2015 na 32,8 roku o deset let později) než u mužů. Ti v roce 2005 předpokládali, že v práci stráví průměrně 36,7 roku a o deset let později jejich očekávání narostlo o 1,2 roku na 37,9 roku.
Mladí Italové očekávají, že na trhu práce stráví průměrně 30,7 roku, přičemž rozdíl mezi očekáváním mladých mužů a žen je značný. V loňském roce 15letí Italové předpokládali, že budu pracovat průměrně 35,4 roku (tj. o 0,2 roku více než očekávali v roce 2005). Italky v uplynulém roce počítaly s průměrně 25,7 roky ekonomické aktivity. Jejich očekávání se oproti roku 2005 zvýšila o 2,0 roku. Ze států EU28 se na nejdelší pracovní kariéru připravují mladí Švédové, kteří v roce 2015 průměrně počítali s 41,2 roky na trhu práce (42,2 roku muži a 40,1 ženy). Islanďané dokonce plánují, že budou pracovat průměrně 46,6 roku (muži 48,6 a ženy 44,7 roku).
I když celková průměrná délka doby ekonomické aktivity mužů mezi lety 2005 a 2015 vzrostla, v některých zemích EU28 došlo k jejímu předpokládanému zkrácení (Irsko, Řecko, Španělsko, Kypr, Portugalsko). Ženy v roce 2015 ve všech zemích EU28 předpokládaly, že budou pracovat déle, než tomu bylo před deseti lety. Více ZDE.

Předpokládaná délka pracovního života

Podle Eurostatu to v tomto případě znamená, jak dlouho si dnes 15letá osoba myslí, že bude na pracovním trhu ekonomicky aktivní. Přitom je lhostejno, zda bude v pozici zaměstnaného (i OSVČ) nebo nezaměstnaného.