Kultura se neměří snadno

VYDÁNÍ: 11-12/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Kultura je rozmanitou a často obtížně kvantifikovatelnou oblastí. Proto se i statistiky kultury spíše než na několik hlavních zdrojů spoléhají na pečlivou syntézu celé řady statistických šetření.

Kultura je rozmanitou a často obtížně kvantifikovatelnou oblastí. Proto se i statistiky kultury spíše než na několik hlavních zdrojů spoléhají na pečlivou syntézu celé řady statistických šetření. O oficiální produkci statistik kultury se ČSÚ dělí s příspěvkovou organizací Ministerstva kultury – Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS). To svou činností pokrývá zejména oblast „tradičního“ umění (živá představení, muzea, galerie apod.) z velké části závislého na finanční podpoře z veřejných zdrojů.
NIPOS a ČSÚ vydávají společně jeden ze stěžejních výstupů statistiky kultury – Satelitní účet kultury. Jedná se o ucelený ekonomický pohled na kulturu s podrobnou charakteristikou ekonomických výsledků činností kulturních institucí. Účet kultury nabízí jak informace o výši a struktuře finančních zdrojů vstupujících do kultury, tak údaje o jejím podílu na HDP či zaměstnanosti v kulturních institucích včetně výše průměrného výdělku.
Tento ryze ekonomický pohled na kulturu doplňuje ČSÚ publikací Kulturní průmysly, která podrobněji analyzuje jednu z hlavních sfér kultury – audiovizuální a mediální sektor (zahrnuje oblasti knih, tisku, filmu, hudby, rozhlasu, televize a videoher). Kromě ekonomických aspektů se publikace zaměřuje též na spotřebitelské chování, včetně analýzy vlivu digitalizace trhu, spojené s masovým rozšířením dostupnosti kulturních děl na internetu. Čtenáři tak nabízí zajímavý vhled do způsobů, kterými se jednotlivá odvětví více či méně úspěšně vyrovnávají s internetovou revolucí posledních dekád. Vývoj spojený s rozvojem internetu je však nutné reflektovat zejména v datových zdrojích. V oblasti kultury provádí ČSÚ pravidelné roční šetření zaměřené na rozhlasový a televizní trh. Po aktualizaci metodiky šetření, která proběhla v tomto roce, bude šetření plně pokrývat též oblast audiovizuálních a mediálních služeb na vyžádání, tzv. streaming (například Stream.cz, Netflix, Voyo apod.). Získaná data tak budou plně v souladu s aktuálními trendy sledované oblasti.

Autor: , oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Kulturním a kreativním povoláním se věnuje 2,5 % pracujících

Ze Satelitního účtu kultury, který každoročně zveřejňuje ČSÚ ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu, vyplynulo, že v roce 2017 se kulturním a kreativním povoláním věnovalo přes 133 tis. osob. Jejich hrubá mzda se obvykle pohybovala pod celostátním průměrem.

Polovina populace sleduje videa na internetu

ilustrativní fotka

Díky internetu sleduje 4,2 mil. osob v ČR své oblíbené seriály či filmy on-line. Současnému trendu se přizpůsobily všechny větší televizní stanice. Jejich internetové vysílání sleduje 24 % osob starších 16 let. Téměř všechny televizory, které se dnes na trhu nabízejí, jsou již „chytré“. Lidé to však často nevědí, a proto jejich možnosti nevyužívají.

O které světové památky je největší zájem

ilustrativní obrázek

Eurostat spustil pilotní projekt na využití tzv. velkých dat pro oficiální statistiku v oblasti kultury. Analyzoval návštěvnost stránek věnovaných památkám UNESCO na internetové encyklopedii Wikipedie v roce 2015.

Očekává se rekordní návštěvnost kin

ilustrativní obrázek

V roce 2015 navštívilo česká kina nejvíce diváků za pět let. Tento rok bude zřejmě ještě úspěšnější.

Kultuře se věnuje třetina populace

ilustrativní fotka

Kulturní obsah se přesouvá na internet. Využití sítě k přehrávání filmů a hudby se v posledních letech násobně zvýšilo. Živá představení však stále ročně navštěvuje polovina populace.