Některé výkazy nahradí administrativní data

VYDÁNÍ: 11-12/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Záměr Evropské unie snižovat zátěž respondentů nahrazováním údajů ze statistických výkazů daty z administrativních zdrojů se daří i v České republice. Svědčí o tom Program statistických zjišťování na rok 2017.

I letos v listopadu vyšla ve Sbírce zákonů každoročně vydávaná vyhláška o programu statistických zjišťování. Ta určuje, co budou v příštím roce zjišťovat ČSÚ a šest ministerstev, která statistická šetření také provádějí.

Nejvýznamnější změny v programu

Z důvodu víceleté periodicity šetření nebude ČSÚ provádět zjišťování o inovacích (Dotazník o inovacích) a Strukturální šetření v zemědělství, naopak zrealizuje Šetření o sadech. Kvůli zefektivnění státní statistické služby se šetření Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů převede pod resortní právní předpis Ministerstva průmyslu a obchodu (zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon). Sloučí se také Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči do Ročního výkazu o sociálních službách Ministerstva práce a sociálních věcí. Ze dvou ročních výkazů – o rozhlasovém a televizním vysílání – bude jen jeden – o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání.
Program na rok 2017 neobsahuje žádné zjišťování Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo bude nově provádět všechna statistická zjišťování podle resortních právních předpisů. Všechna tři zjišťování, která se týkají oblasti vysokého školství, byla převedena pod působnost zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (novela zákona již vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2016).

O osm zjišťování méně

Ve Sbírce zákonů byla 4. listopadu 2016 zveřejněna vyhláška
č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017. Program na rok 2017 obsahuje celkem 156 zjišťování, v tom 89 zjišťování ČSÚ a 67 ministerstev. Celkově došlo k redukci oproti roku 2016 o osm zjišťování. ČSÚ snížil počet zjišťování o tři a resorty o pět.

Využijí se i data obchodních řetězců

Z programu statistických zjišťování byl vyřazen Měsíční výkaz o cenách potravinářského a spotřebního zboží. Ten se v příštím roce zrealizuje jiným způsobem, a to využitím administrativních dat obchodních řetězců. V závislosti na přebírání dat od Ministerstva průmyslu a obchodu a od Energetického regulačního úřadu by mělo dojít k omezení výběrového souboru Ročního výkazu o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie pouze na nelicencované zdroje.

Zjišťování na rok 2017

 

Zjišťování na rok 2017

EU chce snížit zátěž respondentům

Již delší dobu Evropská unie a také vláda ČR podporují nahrazování údajů ze statistických výkazů daty z administrativních zdrojů, aby se snížila zátěž respondentů. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015 se změnilo nařízení o evropské statistice. ČSÚ a pracoviště státní statistické služby mají nyní možnost se bez dodatečných prováděcích opatření k tomuto nařízení rychle a bezplatně dostat k administrativním datům. V současné době vede ČSÚ jednání ohledně přebírání dat i s jinými vlastníky administrativních zdrojů, například s Generálním finančním ředitelstvím.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Vstup Česka do Unie byl pro další vývoj ekonomiky klíčový

ilustrativní fotka

Načasování vstupu České republiky do Evropské unie se krylo s obdobím hospodářského růstu. Otevřením společného trhu tak získala ekonomika další impuls. Uvolnění společného evropského trhu umožnilo rozvoj exportně zaměřeného průmyslu ČR. Příspěvek bilance zahraničního obchodu byl hlavním faktorem mimořádného růstu HDP v letech 2004–2006.

Co nabízí ČSÚ on-line

ilustrativní fotka

V ústředí ČSÚ i na každé krajské správě jsou oddělení informačních služeb. Na ta se mohou uživatelé dat obrátit se svými dotazy prostřednictvím speciální e-mailové schránky, telefonicky nebo je osobně navštívit.

Příští rok bude o tři statistická zjišťování více

ilustrativní fotka

Dne 13. listopadu vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018. Tento dokument vymezuje, která statistická šetření budou v roce 2018 provádět jak Český statistický úřad, tak šest ministerstev.

Výkazy mění podobu

ilustrační foto

Dataman, EPV, Dante/DanteWeb. Tak se nazývají prostředí a aplikace pro pořizování a kontrolu statistických výkazů ČSÚ.

Statistických zjišťování bude v příštím roce méně

ilustrační foto

Koncem listopadu byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016. Oproti minulému roku se sníží jejich celkový počet o 20 zjišťování.

Ubylo resortních statistických zjišťování

ilustrativní fotka

Ještě v roce 2012 prováděly resorty celkem 91 statistických zjišťování. Letos jich uskuteční jen 74 a jejich počet bude dále klesat. Statistici předpokládají, že v příštím roce resorty zrealizují 63 a v roce 2017 celkem 51 statistických zjišťování.