Spotřebitelské ceny v ČR se významně zvýšily

V listopadu byl růst cen v České republice druhý nejrychlejší v celé Evropské unii.

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) je poměrně ostře sledovanou statistikou. Podává představu o vývoji nákladů domácností a umožňuje srovnání pohybu cenové hladiny v rámci EU. Od ledna 2014 se takto měřený růst cen v ČR držel pod 1 % a v říjnu 2016 činil 0,8 %. Zvýšení cen v listopadu 2016 se očekávalo, ale nárůst o 1,6 % byl pro mnohé překvapivý.
Zásluhu na tom měla nejen nízká srovnávací základna roku 2015, ale hlavně změna trendu u cen potravin. Ty klesaly prakticky od prosince 2014 a jejich listopadový nárůst činil rovnou 1,5 %. Jejich příspěvek k meziročnímu růstu cenové hladiny činil 0,3 p. b. (v říjnu byl o 0,2 p. b. nižší). Zde se tedy ukrývá zdroj výrazného cenového skoku.
V evropském srovnání se tak ČR vyšvihla téměř do čela žebříčku, zaostává jen za Belgií, kde ceny vzrostly o 1,7 %. HICP za celou evropskou osmadvacítku se v listopadu zvýšil o 0,6 %. U našich nejbližších sousedů ceny rostly spíš mírně. Cenová hladina v Německu byla oproti listopadu 2015 vyšší o 0,7 %, v Rakousku poskočila o 1,5 %. Polsku se po dlouhém období meziročních poklesů podařilo dostat nad nulu a ceny tam vzrostly o 0,2 %. Na Slovensku růst cenové hladiny nevystoupil nad nulu již od ledna 2014 a v listopadu tento trend pokračoval, neboť došlo k poklesu o 0,2 %.

Meziroční změna harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v EU28 v listopadu 2016 (v %)

Meziroční změna harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v EU28 v listopadu 2016 (v %)