V USA klesla střední délka života. Mohou za to i drogy

Poprvé po více než 20 letech klesla v roce 2015 ve Spojených státech amerických střední délka života. Zatímco naposledy se tak stalo v roce 1993, kdy vrcholila epidemie HIV/AIDS, tentokrát lze hledat důvod v nárůstu užívání opiátových drog.

Podle údajů Národního centra zdravotnické statistiky USA klesla naděje dožití mužů o 0,2 roku, a to ze 76,5 let v roce 2014 na 76,3 v roce 2015. U žen se v tomto období snížila o 0,1 roku, a to z 81,3 na 81,2 let. Rozdíl mezi nadějí dožití mužů a žen se tak meziročně zvýšil o 0,1 roku, a to z 4,8 na 4,9 let. Ve věku 65 let se naděje dožití mužů i žen mezi roky 2014 a 2015 nezměnila. Při zachování úmrtnostních poměrů na úrovni roku 2015 měl tehdy 65letý muž v USA před sebou průměrně 18,0 roku života, průměrné ženě v témže věku zbývalo za stejných podmínek ještě o 2,6 roku života více.

Co nám říká naděje dožití

Naděje dožití neboli střední délka života udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které jsou ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Naděje dožití udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě xletá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se obvykle počítá odděleně pro obě pohlaví. Více ZDE.

Nejčastější příčiny úmrtí Američanů

Skupina deseti hlavních příčin úmrtí v USA (kardiovaskulární nemoci, zhoubné novotvary, chronická onemocnění dolních cest dýchacích, neúmyslné úrazy, mozková příhoda, Alzheimerova choroba, diabetes, chřipka či zápal plic, onemocnění ledvin a se bevraždy) zůstala v letech 2014 a 2015 beze změny. Standardizované míry úmrtnosti se však u osmi z deseti z výše uvedených skupin meziročně zvýšily. K poklesu došlo pouze u zhoubných novotvarů (o 1,7 %). U chřipky a zápalu plic nebyla změna signifikantní.
Srdeční onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí, takže i relativně malý nárůst úmrtnosti o 0,9 % významně přispěl ke zvýšení celkové úmrtnosti. K největšímu nárůstu došlo u Alzheimerovy choroby, a to o 15,7 %. Svou roli v poklesu střední délky života hraje i zvýšení počtu úmrtí v důsledku předávkování drogami. V posledních letech se počet těchto úmrtí již blíží k 30 tis. ročně.

Kojenecká úmrtnost se v USA zvýšila

Také úroveň kojenecké úmrtnosti se v USA mezi roky 2014 a 2015 zvýšila. V roce 2014 připadalo na 100 tis. narozených 582 úmrtí dětí mladších jednoho roku a o rok později to bylo 589 dětí. Nejednalo se však o změnu statisticky významnou. Hlavními příčinami úmrtí u dětí mladších jednoho roku zůstávaly vrozené vývojové vady a nízká porodní hmotnost a až s významným odstupem pak syndrom náhlého úmrtí. Více ZDE.