Výběr statistických zajímavostí ze světa

Austrálie: Do manželství ve vyšším věku. Nizozemsko: Jsme kakaovou velmocí. Island: Popularita křestních jmen.

Austrálie: Do manželství ve vyšším věku

Podle australského statistického úřadu byla polovina Australanů, kteří v roce 2015 uzavřeli sňatek, mladších 30,8 roku. U žen byl medián věku při sňatku 29,8 roku. Čtyři z pěti snoubenců vstupovali do manželství poprvé. Mezi muži bylo přitom zastoupení těch, pro něž to byl opakovaný sňatek, o něco vyšší (20,9 %) než u žen (18,9 %). Zastoupení církevních sňatků se za poslední dvě desetiletí snížilo na polovinu, takže v roce 2015 byla téměř tři ze čtyř manželství uzavírána při civilním obřadu.
Podobně jako se zvýšil věk při vstupu do manželství, zvýšil se za poslední dvě dekády i věk při rozvodu. Také se však prodloužila délka trvání manželství, která skončila rozvodem. Zatímco v roce 1995 se polovina z rozvedených manželství rozpadla před 11. rokem svého trvání, v roce 2015 už medián délky trvání manželství přesáhl hranici 12 let. Stále více manželství se rozvádí po vzájemné dohodě, kdy návrh na rozvod podávají oba manželé současně. Zatímco před dvaceti lety to bylo jen jedno manželství z pěti rozvedených, v roce 2015 se tak už dělo ve 40 %. Více ZDE.

Nizozemsko: Jsme kakaovou velmocí

Nizozemsko je největší světový dovozce kakaových bobů a po Pobřeží slonoviny je také jejich největším zpracovatelem. První příčka mu patří také ve vývozu čokoládových polotovarů. Ve vývozu hotové čokolády jej předstihlo pouze Německo. V roce 2015 se do Nizozemska dovezlo více než 700 mil. kg kakaových bobů. Tím byla o dvě procenta překonána hodnota z rekordního roku 2011. Většina (85 %) kakaových bobů pocházela z Ghany, Pobřeží slonoviny, Kamerunu či Nigérie. Naprostá většina bobů je zpracována do podoby čokolády a čokoládových polotovarů (kakaové máslo, kakaová pasta či kakaový prášek) a v této podobě vyvezena do sousedních zemí. Tři čtvrtiny hodnoty čokoládového vývozu z Nizozemska připadají na evropské země. V roce 2015 putovalo do Německa zboží v hodnotě 168 mil. eur, s velkým odstupem následovala Velká Británie, do níž se vyvezly čokoláda a čokoládové polotovary v ceně 83 mil. eur. Za Francií a Belgií se coby první neevropská země umístily Spojené arabské emiráty s hodnotou dovozu 36 mil. eur.
Více ZDE.

Island: Popularita křestních jmen

Emilía a Aron byla nejoblíbenější jména dětí narozených na Islandu v roce 2015. Naprostá většina dětí dostává dvě a některá i více křestních jmen. Thór bylo nejčastější druhé jméno u chlapců, mezi dívkami to byla Rós. V zemi, kde i telefonní seznam je řazen podle křestních jmen a třeba i předseda vlády je běžně oslovován křestním jménem, se četnost výskytu jednotlivých jmen od roku 2011 nikterak významně nemění. Napříč všemi generacemi je mezi muži nejčastějším jménem Jón, resp. Jón Thór, mezi ženami pak Gudrún, resp. v případně dvou křestních jmen pak Anna María.
Rozložení porodů není během roku rovnoměrné. V zimě, v období od října do března, se rodí dětí méně než v ostatních měsících roku. Nejvíce Islanďanů slaví své narozeniny 27. srpna. Nejmenší počet oslavenců připadá kromě specifického dne 29. února na 25. prosince, kdy může společně slavit jen 683 obyvatel ostrovního státu. Více ZDE.