Zůstane průmysl motorem růstu hospodářství?

Zpomalování růstu průmyslové produkce ve 2. pololetí roku 2016 nastoluje otázky, jak si povede průmysl v letošním roce.

Hospodaření průmyslu v roce 2016 lze na počátku roku 2017 na základě dosud známých předběžných výsledků považovat za velmi úspěšné. Dosavadní meziroční růst průmyslové produkce o 2,5 % byl provázen růstem zaměstnanosti (o 2,3 %), růstem průměrné nominální mzdy zaměstnanců (o 4,1 %), kladnou obchodní bilancí a růstem zisků a investic.
Zpomalování růstu průmyslové produkce ve 2. pololetí roku 2016 nastoluje otázky, jak si povede průmysl v letošním roce. Nejprve bych uvedl faktory, které podle mého názoru hovoří pro pokračování pozitivního vývoje. Je jich několik. Za prvé: přes výrazný růst oborů spojených s automobilovým průmyslem si průmysl v ČR udržuje rozsáhlou šíři i dalších průmyslových oborů. To prakticky vylučuje totální kolaps průmyslu. Za druhé: potřeba nových a obnovovacích investic v průmyslu i v ostatních odvětvích ekonomiky vytváří silnou poptávku po průmyslové produkci.
Za třetí: existuje výrazný prostor pro rozšíření průmyslové výroby, která využívá domácí suroviny, například potravinářských průmysl, výroba stavebních hmot apod.
Co naopak stojí proti těmto trendům? Zcela jistě fakt, že výroba je velmi závislá na zahraniční poptávce, kterou ovlivňují i mimoekonomické faktory. Dále je to složitá situace v těžebním a energetickém průmyslu, a to nejen v České republice. Ta vede k velkému váhání při rozhodování o obnově a rozšiřování energetických kapacit, což v delším pohledu ohrožuje stabilitu energetické soustavy. A nakonec je to ztráta schopnosti kompletovat investiční celky, a získávat tak dodatečnou přidanou hodnotu, kterou s sebou nese poskytování konečného produktu.
Z výše uvedených poznámek lze usoudit, že zaměstnance a zejména kapitány průmyslu v ČR čeká letos náročné a velmi obtížné období. Nezbývá, než jim popřát, aby se jim i v tomto roce dařilo udržet průmysl na růstové trajektorii.