Spotřeba domácností táhla růst HDP

VYDÁNÍ: 01/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Hospodářský růst během prvních tří čtvrtletí roku 2016 zpomaloval. Za vysokou ekonomickou dynamikou roku 2015 stála výjimečná kombinace růstových faktorů. Tato situace se však již v loňském roce znovu neopakovala.

Za zpomalením ekonomického růstu v České republice v roce 2016 stálo dočerpání prostředků evropských dotací z programového období 2007–2013 a zdržení náběhu nového období. Hlavním tahounem hospodářského růstu se stala spotřeba domácností.

Útlum v zahraničním obchodě

V průběhu roku 2016 se meziroční růst HDP postupně zpomalil z 3 % v 1. čtvrtletí na 1,9 % ve 3. čtvrtletí. Během roku byly utlumeny jednotlivé faktory, které posilovaly hospodářský růst v minulosti. Nejprve došlo k propadu tvorby hrubého fixního kapitálu a následně poklesl příspěvek bilance zahraničního obchodu .
Útlum v zahraničním obchodě, který se projevil ve 3. čtvrtletí, souvisí se zpomalením ekonomik našich nejbližších obchodních partnerů. Německá ekonomika ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,7 % a její mezičtvrtletní přírůstek zpomalil na 0,2 % (obdobně jako v ČR). Útlum růstu HDP způsobený propadem v investiční aktivitě byl společný většině zemí, které vstoupily do EU po roce 2000 a čerpaly evropské fondy. Podobně jako Česká republika i Polsko a Slovensko zaznamenaly vrchol ekonomického růstu během druhé poloviny roku 2015 a v následujícím roce se na něj nepodařilo navázat.

Příspěvky jednotlivých složek k meziročnímu růstu HDP, 2012 až 2016
(v p. b. po vyloučení dovozů pro konečné užití)

Příspěvky jednotlivých složek k meziročnímu růstu HDP, 2012 až 2016 (v p. b. po vyloučení dovozů pro konečné užití)

Výpadek evropských dotací

To, že za zpomalením dynamiky investic stojí výpadek v evropských dotacích, naznačuje vývoj investic do kategorie ostatních staveb. Ty zahrnují infrastrukturní projekty často závislé na finančních prostředcích ze strukturálních fondů. Ve 2. a 3. čtvrtletí meziročně postupně klesly o 16,9 a 16,4 %. Přitom ve 3. čtvrtletí roku 2015 vzrostly tyto investice o 17,3 %.
Pokles investiční aktivity dokreslují i údaje ze státního rozpočtu. Kapitálové výdaje se za tři loňská čtvrtletí meziročně propadly o 41,7 % a jejich podíl na celkových výdajích rozpočtu byl nejnižší (5,8 %) od roku 2005. V podobném duchu pokračoval vývoj i v závěru roku 2016.

Export motorových vozidel zpomalil

Exportéři v roce 2016 zažili svůj vrchol. Ve 2. čtvrtletí dosáhl vývoz zboží nejvyšší hodnoty za existenci samostatné České republiky, když bylo vyvezeno zboží za bezmála 862 mld. Kč. Ve 3. čtvrtletí se vývoz meziročně zpomalil o 0,9 %, což lze přičíst snížení zahraniční poptávky i vysoké srovnávací základně 3. čtvrtletí roku 2015.
Nejdůležitějším vývozním artiklem zůstávají motorová vozidla. Jejich podíl na českém exportu v roce 2016 překročil 25 %. Zároveň se nepodařilo udržet vysoké tempo růstu z roku 2015. Stabilně roste druhá nejvýznamnější položka exportu – stroje a zařízení. Pokračuje stagnace ve vývozu počítačů a elektronických a optických zařízení a mírný pokles zaznamenala elektrická zařízení, která jsou propojena s výrobou motorových vozidel. Produkci v chemickém průmyslu i následný vývoz poznamenala v roce 2015 havárie ve výrobních kapacitách. V říjnu roku 2016 se však znovu výroba obnovila.
Spotřeba domácností, jejíž meziroční růst se od počátku roku 2016 stejně jako ve 3. čtvrtletí blížil 3 %, byla stimulována pozitivním očekáváním spotřebitelů, kterým vzrostly výdělky. Celková zaměstnanost sílila, a to nejvíce od roku 2008. V mezikvartálním vyjádření ale růst ochaboval a ve 3. čtvrtletí se již zastavil.

Meziroční růst HDP vybraných zemí a Česka, 2012 až 2016
(údaj za Slovensko není očištěn o kalendářní vlivy)

Meziroční růst HDP vybraných zemí a Česka, 2012 až 2016 (údaj za Slovensko není očištěn o kalendářní vlivy)

Nízká nezaměstnanost a růst reálných mezd

O vyšší zaměstnanost se skoro z poloviny zasloužil zpracovatelský průmysl. Oproti rokům 2014 a 2015 se však těžiště tvorby nových míst pozvolna přesouvalo do služeb. Je to patrné i z rychlejšího poklesu obecné míry nezaměstnanosti žen (o 0,9 p. b. od konce roku 2015) než mužů (o 0,5 p. b.). V říjnu roku 2016 činila sezónně očištěná míra nezaměstnanosti osob ve věku 15–74 let 3,8 %, společně s Německem byla nejnižší v EU. U mužů zde patří České republice unijní primát nepřetržitě od dubna 2014. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkové nezaměstnanosti klesl ve 3. čtvrtletí pod 40 % (nejníže od poloviny roku 2011). Na vysoké úrovni však zůstala nezaměstnanost osob se základním vzděláním (20,3 %).
Nízká nezaměstnanost doprovázená sílícím nedostatkem pracovní síly tlačí na růst mezd. Ty za první tři čtvrtletí 2016 meziročně vzrostly o 4,3 %, tj. nejvíce za posledních osm let. Růstová tempa průměrných výdělků v podnikatelské sféře a v odvětvích s dominancí státu byla na rozdíl od předchozích let téměř totožná (celkový objem vyplacených mezd byl ale v podnikatelské sféře vlivem vyššího růstu zaměstnanosti o téměř 2 p. b. silnější).
Vyšší průměrné mzdy pobírali zaměstnanci ve všech odvětvích. Relativně nejvíce si polepšili pracovníci v odvětvích s nízkou úrovní výdělků, kterým pomohlo i navyšování minimální mzdy. Ve zpracovatelském průmyslu bylo relativně skromnější tempo růstu průměrných mezd (+4,4 %) určitou daní za vysoký růst zaměstnanosti (+2,6 %). Celková mzdová diferenciace loni nenarůstala. Mediánová mzda převyšovala růstové tempo průměrné mzdy již páté čtvrtletí v řadě. Zvyšování cen zatím kupní sílu výdělků podstatně nesnížilo. Dynamika reálných mezd v 1. až 3. čtvrtletí zrychlila na 3,9 %, tedy nejvyšším meziročním tempem od stejného období roku 2007.

Pokles cen potravin a dopravy se zastavil

České domácnosti nejvyšší část svých příjmů utratí za bydlení, energie, vodu a paliva. Meziroční nárůst cen v této kategorii během loňského roku zpomaloval a dosáhl za tři čtvrtletí 0,6 %. Nákupy potravin se naopak ve stejném období roku zlevňovaly o 1,6 %. Pokles cen potravin, který trvá prakticky od prosince 2014, se však podle nejnovějších dat zastavil a v listopadu ceny vzrostly meziročně o 1,6 %. Třetí významnou položkou jsou náklady na dopravu, které zahrnují nákupy vozidel nebo náklady na cestování veřejnou dopravou. Ty prošly podobným vývojem jako ceny potravin. Od konce roku 2014 klesaly a v listopadu poprvé vzrostly o 1,0 %.

Meziroční růst mezd a zaměstnanosti, 2012 až 2016 (v %)

 

Meziroční růst mezd a zaměstnanosti, 2012 až 2016 (v %)

Nedostatek nových bytů zrychlil růst cen nemovitostí

Výhodné úvěrové podmínky pomáhaly zvýšit poptávku po nemovitostech a s ní i ceny, jejichž vývoj během roku 2016 byl poměrně turbulentní. Stavebnictví na tak rychlý růst poptávky nemohlo zareagovat. Proto se poptávka více soustředila na starší byty, jejichž realizované ceny ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostly o 11,9 %. V Praze byla dynamika nižší (+8,3 %), i tak zde cenová úroveň poprvé překonala své předkrizové maximum (3. čtvrtletí 2008). Takový nárůst výrazně předbíhá růst mezd. Lehká dostupnost přiměla ČNB ke zpřísnění doporučení pro poskytování hypoték. V reakci na novou evropskou legislativu, která mění některé podmínky úvěrů na bydlení, ohlásily v listopadu a prosinci některé banky zvýšení úrokových sazeb. Zdá se tedy, že ve 3. čtvrtletí roku 2016 skončilo období lehké dostupnosti hypoték.

Autor: , analytik ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Otevřenost české ekonomiky aneb jak interpretovat ekonomická data

Ilustrační foto

V terminologii ekonomů je Česká republika malou otevřenou ekonomikou. Její ekonomický vývoj je tak do značné míry závislý na vývoji na zahraničních trzích.

Stavy a odpisy kapitálu v národohospodářském pojetí

ilustrativní fotka

Stavy kapitálu, především po odpočtu odpisů a závazků, představují hodnotu bohatství společnosti, které je neprávem uživateli přehlíženo ve srovnání se zájmem například o hrubý domácí produkt. Odpisy fixních aktiv v národních účtech, skrývající se pod tajemnou položkou spotřeba fixního kapitálu, poskytují cenné informace například i o kvalitě našich silnic a dálnic.

Spotřeba domácností táhne růst HDP

Ilustrační foto

Ve většině zemí EU, a to i v Česku, růst spotřeby domácností letos zrychloval i díky rostoucí důvěře spotřebitelů.

Spotřeba domácností zůstává stabilním tahounem růstu

Ilustrační foto

Zrychlení růstu české ekonomiky podpořila rostoucí spotřeba domácností i bilance zahraničního obchodu. Ve 2. čtvrtletí 2017 se ke kladně působícím faktorům přidala i investiční aktivita. Růst reálných výdělků, který byl podpořen příznivým ekonomickým vývojem i nedostatkem pracovní síly, byl v 1. pololetí tlumen růstem spotřebitelských cen.

Lidé v regionech soudržnosti se potýkají s více typy ohrožení

Ilustrační foto

Dá se chudoba vyčíslit? Ano, například pomocí čtyř indikátorů. V Evropské unii se počítají za všechny členské země i za regiony soudržnosti NUTS2. V České republice se v období 2014 až 2016 potýkalo se dvěma a více typy ohrožení chudobou v průměru 4,9 % osob.

Domácnosti vycházejí se svými příjmy lépe

ilustrativní fotka

Zásadním předpokladem dobrého hospodaření domácnosti je zapojení jejích členů na trhu práce. S tím souvisejí vyšší příjmová úroveň domácnosti a následně nižší riziko materiální deprivace. Tyto rizikové aspekty se v posledních pěti letech v ČR snižují.

Závěr roku 2016 přinesl zlom v cenovém vývoji

ilustrativní obrázek

Ekonomický vývoj v roce 2016 byl příznivý. Rostl hrubý domácí produkt a výsledky zahraničního obchodu dosáhly nového maxima, zlepšovala se i situace na trhu práce. Nejvýznamnější bylo oživení cenového růstu v posledním čtvrtletí.

Rychlý přechod k tržní ekonomice si vybral svou daň

Ilustrační foto

Od pádu berlínské zdi uplynulo už více než čtvrt století. Přesto se s následky z uskutečněných reforem v souvislosti přechodu od socialistického k tržnímu modelu ekonomiky dodnes potýkají všechny tzv. tranzitní země. Jaké jsou sociální podmínky dětí a rodin v těchto 28 státech, monitoruje Fond dětí a mládeže OSN (UNICEF) už od počátku 90. let.

Co ukazují územní detaily

RNDr. Petr Dědič

Soubor příspěvků, které porovnávají kraje z různých hledisek, vychází z poznatků pracovníků oddělení informačních služeb v krajích získaných při přípravě publikací Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje kraje v roce 2015. Mezikrajské srovnání tak umožňuje získat základní souhrnné informace a orientovat se v množství statistických dat, jež jsou v regionálním členění k dispozici.

Ekonomika ČR v roce 2015

ilustrativní obrázek

Vloni pomohlo české ekonomice dočerpávání peněz z fondů EU a nízké ceny ropy na světovém trhu. Národní hospodářství rostlo nejrychleji od roku 2007. Mezi členskými zeměmi vstupujícími do EU po roce 2000 patřila České republice z hlediska úrovně ekonomické výkonnosti druhá nejlepší příčka hned za Maltou.

Otázka intervencí ČNB

Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Na základě kterých údajů se Česká národní banka (ČNB) v roce 2013 rozhodovala zahájit kurzové intervence? Co tehdy brala v potaz a jaký byl tehdejší stav ekonomiky z pohledu dat ČSÚ?

Změna přístupu k sezónnímu očištění HDP

Ilustrační foto

V dubnovém čísle časopisu Statistika&My jsme v článku Sezónní očištění a vypovídací schopnost mezičtvrtletních indexů HDP upozornili na to, že při zveřejnění předběžného odhadu HDP za 1. čtvrtletí 2016 dojde ke změně přístupu k sezónnímu očištění HDP. A spolu s tím budou zrevidovány sezónně očištěné údaje čtvrtletních národních účtů za jednotlivá čtvrtletí roků 2014 a 2015. Tento článek je zaměřen na podrobnější vysvětlení příčin i dopadů změn, ke kterým došlo.

Sezónní očištění a vypovídací schopnost mezičtvrtletních indexů HDP

Ilustrační foto

Hrubý domácí produkt (HDP) jako ukazatel souhrnné výkonosti ekonomiky je velmi podrobně sledován celou řadou uživatelů. Z hlediska nejen odborné veřejnosti je samozřejmě nejzajímavější jeho vývoj ve srovnatelných cenách oproti jinému čtvrtletí. K tomu se používají především dva tzv. indexy fyzického objemu. Jde o meziroční index a mezičtvrtletní index. Použití každého z indexů má své pro a proti.

Rozdíl mezi HPH a HDP

Ilustrační foto

Hrubý domácí produkt (HDP) je jedním z nejsledovanějších makroekonomických ukazatelů. Vedle něj je často zmiňována hrubá přidaná hodnota (HPH). Jaký je mezi nimi rozdíl a co mají společného?

Odliv peněz z ČR je jeden z nejsilnějších v Unii

ilustrativní fotka

Od ledna do září loňského roku vytvořila česká ekonomika hrubý domácí produkt ve výši 3,30 bil. Kč v běžných cenách. V podobě finančních prostředků z něho v ČR zůstalo ale jen 3,02 bilionu. Zbytek peněz odešel do zahraničí.

HDP na obyvatele v PPS

ilustrační foto

Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v paritě kupní síly (PPS) je jedním ze základních ukazatelů ekonomické úrovně při mezinárodních srovnáních. Hodnota ve vztahu k průměru EU je klíčovým kritériem pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Proč se používá parita kupní síly, co znamená a proč ji nestačí vyjadřovat v korunách nebo v eurech? Na to vám odpovíme v naší nové rubrice.

HDP odliv zisků nezohledňuje

ilustrativní fotka

K hodnocení výkonnosti ekonomiky se běžně používá hrubý domácí produkt. Ten ovšem nebere ohled na tak závažnou skutečnost, jakou jsou zisky podniků pod zahraniční kontrolou, které odtékají z Česka do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná analýza ČSÚ, existují ukazatele, které tento fakt reflektují.

Jak měříme výkon české ekonomiky?

Ilustrační foto

Čtvrtletní odhady hrubého domácího produktu sestavuje Český statistický úřad dříve, než mají firmy hotové účetní závěrky. Jeho informace proto nelze ani přeceňovat, ale ani podceňovat. Vždy však striktně měří jen to, co již nastalo, a neprovádí predikce vývoje ekonomiky v budoucím období.

Příjmová nerovnost Prahy a regionů

ilustrativní obrázek

Kvalita života má mnoho vrstev. Je vnímaná a odvislá od životních hodnot, jež lidé vyznávají, a možnosti jejich naplnění, které jsou diferencované. Vznikají tak různé typy nerovností, dané významnou měrou hmotnými podmínkami. Jak je to například s příjmy lidí v regionech České republiky?

Skutečné faktory růstu české ekonomiky

Česká ekonomika již sedmé čtvrtletí po sobě meziročně roste. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl HDP o 4,4 %. Průměr za celé období od čtvrtého čtvrtletí 2013 činí 2,5 %.

Nadějný růst ekonomiky ČR

Ilustrační foto

Nové odhady Českého statistického úřadu potvrzují, že ekonomika dále roste. Co dalšího ukazují data národních účtů?