V USA klesla střední délka života. Mohou za to i drogy

VYDÁNÍ: 01/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Poprvé po více než 20 letech klesla v roce 2015 ve Spojených státech amerických střední délka života. Zatímco naposledy se tak stalo v roce 1993, kdy vrcholila epidemie HIV/AIDS, tentokrát lze hledat důvod v nárůstu užívání opiátových drog.

Podle údajů Národního centra zdravotnické statistiky USA klesla naděje dožití mužů o 0,2 roku, a to ze 76,5 let v roce 2014 na 76,3 v roce 2015. U žen se v tomto období snížila o 0,1 roku, a to z 81,3 na 81,2 let. Rozdíl mezi nadějí dožití mužů a žen se tak meziročně zvýšil o 0,1 roku, a to z 4,8 na 4,9 let. Ve věku 65 let se naděje dožití mužů i žen mezi roky 2014 a 2015 nezměnila. Při zachování úmrtnostních poměrů na úrovni roku 2015 měl tehdy 65letý muž v USA před sebou průměrně 18,0 roku života, průměrné ženě v témže věku zbývalo za stejných podmínek ještě o 2,6 roku života více.

Co nám říká naděje dožití

Naděje dožití neboli střední délka života udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které jsou ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Naděje dožití udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě xletá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se obvykle počítá odděleně pro obě pohlaví. Více ZDE.

Nejčastější příčiny úmrtí Američanů

Skupina deseti hlavních příčin úmrtí v USA (kardiovaskulární nemoci, zhoubné novotvary, chronická onemocnění dolních cest dýchacích, neúmyslné úrazy, mozková příhoda, Alzheimerova choroba, diabetes, chřipka či zápal plic, onemocnění ledvin a se bevraždy) zůstala v letech 2014 a 2015 beze změny. Standardizované míry úmrtnosti se však u osmi z deseti z výše uvedených skupin meziročně zvýšily. K poklesu došlo pouze u zhoubných novotvarů (o 1,7 %). U chřipky a zápalu plic nebyla změna signifikantní.
Srdeční onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí, takže i relativně malý nárůst úmrtnosti o 0,9 % významně přispěl ke zvýšení celkové úmrtnosti. K největšímu nárůstu došlo u Alzheimerovy choroby, a to o 15,7 %. Svou roli v poklesu střední délky života hraje i zvýšení počtu úmrtí v důsledku předávkování drogami. V posledních letech se počet těchto úmrtí již blíží k 30 tis. ročně.

Kojenecká úmrtnost se v USA zvýšila

Také úroveň kojenecké úmrtnosti se v USA mezi roky 2014 a 2015 zvýšila. V roce 2014 připadalo na 100 tis. narozených 582 úmrtí dětí mladších jednoho roku a o rok později to bylo 589 dětí. Nejednalo se však o změnu statisticky významnou. Hlavními příčinami úmrtí u dětí mladších jednoho roku zůstávaly vrozené vývojové vady a nízká porodní hmotnost a až s významným odstupem pak syndrom náhlého úmrtí. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

AIDS už mladé v USA neděsí

Sexuálně přenosnými chorobami se každý den podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) na světě nakazí asi milion lidí. Ročně je tak evidováno více než 376 mil. nových případů onemocnění, většinou se jedná o kapavku, syfilidu, trichomoniázu či chlamydiové infekce.

Počet lidí s depresí stoupl o pětinu

ilustrativní fotka

Podle posledních odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) se od roku 2005 zvýšil počet osob trpících depresemi o 18 %. V roce 2015 deprese trápily více než 4 % světové populace, tedy více než 300 mil. osob všech věkových skupin. Právě depresím se věnuje letošní Světový den zdraví, který připadá na 7. dubna. Jeho motto zní: Mluvme o depresi.

Naděje dožití a průměrný věk

Ilustrační foto

Demografické statistiky nabízejí velké množství různých ukazatelů. Některé z nich uživatelé mylně zaměňují více než jiné, například střední délku života a průměrný věk. Každý ukazatel vypovídá o něčem jiném, ale jedno mají společné, za všemi jsou schováni lidé a jejich příběhy.

Žijeme déle a zdravěji?

Od roku 2005 se v ČR zvýšila střední délka života při narození u žen o 1,6 roku, u mužů o 1,8 roku. Délka života ve zdraví vzrostla u žen o 3,6 a u mužů dokonce o 4,2 roku. Stále větší část života tedy prožíváme bez zdravotních omezení.

Stárnutí se nevyhneme

ilustrační foto

Po celou druhou polovinu 21. století bude v České republice žít 2,5krát více seniorů než dětí. Tomu nezabrání ani masivnější migrace ani o něco vyšší úroveň plodnosti.