Výkazy mění podobu

VYDÁNÍ: 01/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Dataman, EPV, Dante/DanteWeb. Tak se nazývají prostředí a aplikace pro pořizování a kontrolu statistických výkazů ČSÚ.

V roce 1992 vzniklo první„univerzální“ prostředí pro pořizování dat z výkazů a jejich vstupní kontrolu, tzv. Dataman. Krátce nato vzniklo EPV – elektronické pořizování výkazů, které snižovalo nároky na pořizování údajů. Přesunem alespoň části kontrol od zpracovatelů k respondentům se uspořil čas pracovníků Úřadu. Snížily se i náklady statistiků, redukovalo se obvolávání zpravodajských jednotek a následné opravy výkazů. Po dvaceti letech se využívání EPV při vyplňování výkazů postupně zvýšilo z jednotek procent až k třem čtvrtinám výkazů. Průměrně se však pohybovalo nad hranicí padesáti procent.
Postupem času začaly nabývat na významu nevýhody EPV: pro nové verze Windows bylo nutné aktualizovat i EPV. Z důvodu stále se zvyšujících požadavků na zabezpečení systému bylo pro respondenty stále komplikovanější si EPV instalovat bez asistence správců výpočetní techniky. Nutnost následného odesílání výkazů se stávala také stále více obtěžujícím prvkem.
Cesta k současnému řešení začala někdy před pěti lety. V rámci bloku „VSTUP“ projektu Redesign statistického informačního systému (RSIS) byla navržena a posléze realizována sada modulů pro přípravu a realizaci sběru výkazů. Všechny se staly součástí statistické výrobní linky dat. To mj. znamená, že vycházely z popisu výkazů a kontrol v systému SMS-ULOHY.
Cílem bylo vytvořit systém, který maximálně zjednodušuje a zrychluje cestu čísel od respondenta k ČSÚ. Nespornou výhodou systému je zajišťování bezpečnosti dat a jejich nedostupnost neoprávněným osobám.

Využití elektronického vyplňování

Například u měsíčních výkazů Prum 1-12 je on-line vyplňování aplikace DanteWeb asi 25%. U výkazů a off-line vyplnění chytrých PDF formulářů, které se do zpracování v Dante také dostávají prostřednictvím databáze DanteWeb, je využití zhruba 65%. V některých termínech u čtvrtletních výkazů P 6-04 dosahuje využití elektronického vyplňování nad 95 % (DanteWeb má podíl 34 %, PDF 62 %).

Modulová dvojčata Dante a DanteWeb

Výsledkem nového řešení se stala modulová dvojčata Dante/DanteWeb. Aplikace Dante slouží interním uživatelům v ČSÚ pro pořízení a přebírání výkazů, jejich kontrolu, vytváření sestav a reportů a předávání dat k dalšímu zpracování. DanteWeb je mostem mezi respondentem a zpracovatelem.
Na první pohled systém funguje jednoduše. Respondent, který byl vybrán do některého ze statistických šetření, dostane (pokud je to poprvé) přihlašovací údaje a poté se zaregistruje na stránkách ČSÚ zde. Od této chvíle se mu v okamžiku uvolnění každého zpracovatelského období pro úlohu, do jejíhož výběrového souboru byl vybrán, nabídne výkaz k vyplnění. Po uložení vyplněného výkazu se data automaticky zkontrolují a na základě rozhodnutí respondenta se i odešlou. Tím jeho zpravodajská povinnost pro dané období a výkaz končí. Data jsou ihned viditelná a ke stažení v systému Dante.
Respondent si může práci dále zjednodušit tím, že vyplňování některých svých výkazů nebo jejich částí deleguje, například na některé své pracovníky nebo spolupracující účetní firmu. Udělá to tak, že vytvoří svého podřízeného uživatele systému DanteWeb, tzv. respondent-editora.

Jaké jsou možnosti DanteWebu

Přínos aplikace DanteWeb je dvojí. Jednak tím, že je koncipována jako tzv. tenký klient (tedy aplikace pracující prostřednictvím webových prohlížečů), a může tak být využívána na stanicích nezávisle na jejich operačním systému a bez nutnosti instalace. To rozšiřuje škálu uživatelů z dosavadních PC na bázi MS Windows na PC s jakýmkoliv operačním systémem. Druhou zásadní výhodou je on-line propojení do databáze ČSÚ a tedy prakticky okamžitý přenos dat od respondenta ke zpracovateli.
Zavedení a počáteční provoz systému DanteWeb se neobešly bez problémů. Vzhledem k počtu uživatelů, řádově se jedná o desítky tisíc, se objevilo (vedle chyb, které se nepodařilo odchytit při testování a ověřování) velké množství výhrad a návrhů na vylepšení. Po třech letech provozu, kdy byly vyřešeny zejména problémy týkající se zjednodušení obnovy respondenty zapomenutých hesel a problémů s tiskem některých oddílů, lze tvrdit, že využití systému DanteWeb respondenty postupně roste.
A jaký další vývoj lze očekávat v příštích letech? Jako žádný systém, tak ani tandem Dante/DanteWeb není schopen pokrýt všechno. V rámci Úřadu proto bude nutné najít a převést do tohoto prostředí všechny úlohy, které se do něj „vejdou“. Zároveň je třeba, učinit ho pro respondenty maximálně uživatelsky přívětivý. Tzn. rozšířit možnosti vyplňování výkazů na co největší skupině elektronických zařízení.

Autor: , odbor realizačního a vývojového programování
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Co nabízí ČSÚ on-line

ilustrativní fotka

V ústředí ČSÚ i na každé krajské správě jsou oddělení informačních služeb. Na ta se mohou uživatelé dat obrátit se svými dotazy prostřednictvím speciální e-mailové schránky, telefonicky nebo je osobně navštívit.

Stále častěji jednáme s úřady on-line

Ilustrační obrázek

Více než třetina obyvatel ČR využila v roce 2017 při jednání s úřady internet. O něco menší podíl jednal on-line také se školami, lékaři či knihovnami. Při vyplňování formulářů ale stále téměř polovina Čechů preferovala osobní kontakt na úřadě.

Web ČSÚ je přehlednější a uživatelé spokojenější

ilustrativní obrázek

Stejně jako předloni i v roce 2016 ovlivnil práci informačních služeb ČSÚ v ústředí a ve 14 krajích projekt Redesign statistického informačního systému. Díky jemu byly dokončeny aplikace, které zlepšily komfort využívání webových stránek Úřadu, jednotlivých produktů a služeb.

Statistické zpracování v roce 2016

ilustrativní obrázek

Program statistických zjišťování na rok 2016 zahrnoval 92 statistických zjišťování ČSÚ. U některých výkazů v určitých čtvrtletích dosáhla elektronická forma vyplnění
více než 96 %.

Některé výkazy nahradí administrativní data

ilustrativní fotka

Záměr Evropské unie snižovat zátěž respondentů nahrazováním údajů ze statistických výkazů daty z administrativních zdrojů se daří i v České republice. Svědčí o tom Program statistických zjišťování na rok 2017.

Proč ČSÚ vybral zrovna vaši firmu?

Ilustrační foto

Český statistický úřad rozeslal letos v lednu podnikatelům, obecním a krajským úřadům, neziskovým, vládním a finančním institucím, ministerstvům aj. Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Úřad tak dal na začátku roku na vědomí, že daný subjekt – respondent musí v roce 2016 vyplnit jeden nebo více statistických výkazů.

Výhody PDF výkazů

Ilustrační obrázek

Dlouhodobým cílem Českého statistického úřadu (ČSÚ) je přejít výhradně na elektronický kontakt se zpravodajskými jednotkami. Od tohoto způsobu komunikace úřad očekává zjednodušení, zrychlení a snížení zátěže zpravodajských jednotek i ČSÚ.

Zpravodajská povinnost respondentů v roce 2014

Ilustrační foto

ČSÚ rozeslal 17. ledna vybraným právnickým a podnikajícím fyzickým osobám Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ.

Dobrá zpráva pro všechny

ilustrativní obrázek

Snižovat administrativní zátěž respondentů je dlouhodobou prioritou Českého statistického úřadu. Nová webová aplikace Dante/Web, která vznikla v rámci projektu Redesign statistického informačního systému, je zatím posledním příkladem.