Zůstane průmysl motorem růstu hospodářství?

VYDÁNÍ: 01/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Zpomalování růstu průmyslové produkce ve 2. pololetí roku 2016 nastoluje otázky, jak si povede průmysl v letošním roce.

Hospodaření průmyslu v roce 2016 lze na počátku roku 2017 na základě dosud známých předběžných výsledků považovat za velmi úspěšné. Dosavadní meziroční růst průmyslové produkce o 2,5 % byl provázen růstem zaměstnanosti (o 2,3 %), růstem průměrné nominální mzdy zaměstnanců (o 4,1 %), kladnou obchodní bilancí a růstem zisků a investic.
Zpomalování růstu průmyslové produkce ve 2. pololetí roku 2016 nastoluje otázky, jak si povede průmysl v letošním roce. Nejprve bych uvedl faktory, které podle mého názoru hovoří pro pokračování pozitivního vývoje. Je jich několik. Za prvé: přes výrazný růst oborů spojených s automobilovým průmyslem si průmysl v ČR udržuje rozsáhlou šíři i dalších průmyslových oborů. To prakticky vylučuje totální kolaps průmyslu. Za druhé: potřeba nových a obnovovacích investic v průmyslu i v ostatních odvětvích ekonomiky vytváří silnou poptávku po průmyslové produkci.
Za třetí: existuje výrazný prostor pro rozšíření průmyslové výroby, která využívá domácí suroviny, například potravinářských průmysl, výroba stavebních hmot apod.
Co naopak stojí proti těmto trendům? Zcela jistě fakt, že výroba je velmi závislá na zahraniční poptávce, kterou ovlivňují i mimoekonomické faktory. Dále je to složitá situace v těžebním a energetickém průmyslu, a to nejen v České republice. Ta vede k velkému váhání při rozhodování o obnově a rozšiřování energetických kapacit, což v delším pohledu ohrožuje stabilitu energetické soustavy. A nakonec je to ztráta schopnosti kompletovat investiční celky, a získávat tak dodatečnou přidanou hodnotu, kterou s sebou nese poskytování konečného produktu.
Z výše uvedených poznámek lze usoudit, že zaměstnance a zejména kapitány průmyslu v ČR čeká letos náročné a velmi obtížné období. Nezbývá, než jim popřát, aby se jim i v tomto roce dařilo udržet průmysl na růstové trajektorii.

Autor: , sekce produkčních statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Růst českého průmyslu pokračoval

ilustrační foto

Český průmysl se na počátku roku 2017 vyznačoval vysokou dynamikou, znatelně převyšující tempa předchozího roku a navazující spíše na velice úspěšný rok 2015. Ve 2. a 3. čtvrtletí 2017 je však již patrný pokles dynamiky.

Průmyslu se daří

ilustrativní fotka

Český průmysl má za sebou úspěšné 1. čtvrtletí roku 2017. Jeho výkon o téměř čtvrtinu překonal úroveň roku 2010 a téměř desetiprocentní růst nových průmyslových zakázek je pozitivním příslibem do dalších měsíců.

Závěr roku 2016 přinesl zlom v cenovém vývoji

ilustrativní obrázek

Ekonomický vývoj v roce 2016 byl příznivý. Rostl hrubý domácí produkt a výsledky zahraničního obchodu dosáhly nového maxima, zlepšovala se i situace na trhu práce. Nejvýznamnější bylo oživení cenového růstu v posledním čtvrtletí.

Páteří zpracovatelského průmyslu je výroba motorových vozidel

Ilustrační obrázek

Vliv automobilového průmyslu na českou ekonomiku stále roste a je významnou složkou její proexportní orientace. Zatímco v EU28 připadá na 1 000 obyvatel 31 vyrobených osobních automobilů, v České republice je to 123.

Výroba aut táhne víc slovenský než český průmysl

ilustrativní obrázek

Mimořádně dynamický automobilový průmysl má na slovenské produkci průmyslu výrazně vyšší podíl než u nás. Jestliže Česká republika je nejprůmyslovější zemí Evropy, pak Slovenská se dá označit za královnu automobilového průmyslu.

Průmysl vloni zpomalil, růst však nepřestal

Ilustrační foto

Příznivý vývoj průmyslu v ČR pokračoval i v prvních třech čtvrtletích roku 2016. Meziroční tempa růstu oproti roku 2015 zpomalila a v podstatě kopírovala vývoj v EU.

Inovativní podniky využívají daňových výhod

ilustrativní fotka

Za posledních 10 let se více než zdvojnásobil počet podniků, které se naučily využívat daňovou podporu pro své výzkumné a vývojové činnosti. Vliv na to měl i stát. Aby podpořil výzkum a vývoj mezi soukromým a veřejným sektorem, umožnil od roku 2014 odečíst nákupy služeb výzkumu a vývoje od veřejných výzkumných organizací.

Není průmysl jako průmysl

Ilustrační obrázek

Více než 1,1 mil. lidí v České republice pracuje jako zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu. O tom, jaké berou mzdy a jaké mohou využívat nemzdové benefity, rozhoduje odvětví, ve kterém pracují.

Vývoj českého průmyslu za posledních 10 let

ilustrační foto

Český průmysl se i v prvních 11 měsících roku 2015 udržel v dobré kondici. Meziročně se zvýšila produkce, zaměstnanost a přibyly nové zakázky.