Budoucnost statistiky spotřeb energií

Poslední podrobné šetření spotřeby paliv a energií v domácnostech se uskutečnilo v roce 2004 a od té doby došlo ve spotřebě domácností k řadě strukturálních změn.

Poslední podrobné šetření spotřeby paliv a energií v domácnostech se uskutečnilo v roce 2004 a od té doby došlo ve spotřebě domácností k řadě strukturálních změn. Právě ukončené šetření Energo 2015 podrobně tyto změny zmapovalo a získané údaje potvrzují, zpřesňují a zároveň výrazně rozšiřují dosavadní statistické informace z této oblasti. Těší mě, že se tak po mnohaletém úsilí podařilo přiložit nezbytný kamínek do mozaiky zobrazující energetický sektor výsledky, které jsou v kontextu datových zdrojů poměrně ojedinělé.
Je tedy na místě poděkovat všem, kteří se na přípravě šetření a zpracování výsledků podíleli, a to jak kolegům zajišťujícím terénní sběr dat, tak zejména domácnostem, které se do šetření zapojily. Bez ochotného a vstřícného přístupu respondentů by tyto údaje nevznikly.
ČSÚ již nyní eviduje řadu dotazů od novinářů, jiných státních institucí, odborných svazů či soukromých firem, o informace z šetření Energo 2015 tedy bude nemalý zájem. Malý exkurz do výsledků je i v tomto čísle časopisu Statistika&My. Podrobné informace a výsledky jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ v publikaci Spotřeba paliv a energií v domácnostech.
A jak to bude se statistikou spotřeb v domácnostech dál? Na základě mezinárodní legislativy bude ČSÚ poskytovat vybrané údaje každý rok. S ohledem na finance a zátěž domácností ale ČSÚ nepočítá s tím, že by podobné šetření opakoval každoročně. Obecně se doporučuje, aby se podobné šetření, jako bylo Energo 2015, opakovalo zhruba jednou za pět let. Proto další podrobné šetření o spotřebě domácností je předběžně plánováno na rok 2020 nebo 2021. Do té doby si my, statistici, budeme muset vystačit s dostupnými informacemi z jiných statistických šetření či administrativních zdrojů dat, které však nejsou tak podrobné. Proto aktuálně probíhá metodická příprava statistických modelů, na jejichž základě bude v následujících letech rozdělení spotřeb podle účelu užití aproximováno.