Čtyři pětiny domácností jsou zatepleny

Nejčastěji s úsporou tepla pomáhají domácnostem nová okna. Energeticky méně náročné jsou domy postavené po roce 1991.

Nejvíce domácností (75 %) zatepluje svůj byt pomocí nových oken, neboť asi 30 % tepla uniká tam, kde jsou ještě stará jednoduchá okna. Při použití dvojitého okna se sníží únik na 15 % a u trojitého dokonce na 8 %. Další často zateplované části bytů jsou obvodové stěny, neboť dokážou snížit únik tepla až o 30 %. Tímto způsobem je zatepleno 47 % obydlených bytů. Jako poslední často používaný způsob zateplení bytu je zateplení střechy, únik tepla je nižší o 20 %. Celkem 34 % obydlených bytů má proto zateplenou střechu. Pouhých 19  % domácností není zatepleno vůbec.
Nízkého podílu nezateplených domácností je dosaženo i díky tomu, že domácnosti si stále více uvědomují důležitost této oblasti a možnosti úspory energií a snížení nákladů na bydlení. Zateplení domácností podporuje také stát v podobě různých dotačních programů. Zajímavé je také porovnání způsobu zateplení v kombinaci s obdobím výstavby bytu. Většina zateplených i nezateplených bytů byla postavena do roku 1970. Nižší energetickou náročnost mají nově postavené domy, ve kterých byly už při jejich výstavbě použity novější, energeticky úsporné technologie. Celkem 14 % obydlených bytů bylo postaveno po roce 1991, proto u nich lze předpokládat nižší energetickou náročnost. U 81 % všech obydlených bytů v České republice je použita některá z forem technologie zateplení.

Struktura bytů podle způsobu zateplení a období výstavby (v %)

Struktura bytů podle způsobu zateplení a období výstavby (v %)

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika