Indexy spotřebitelských cen v roce 2016

Průměrná míra inflace v roce 2016 dosáhla 0,7 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2015. Přesto se jedná o čtvrtou nejnižší hodnotu v historii samostatné České republiky.

Po většinu roku 2016 zůstávala meziroční míra inflace pod jedním procentem. V listopadu dosáhla 1,5 % a nejvyšší hodnotu 2,0 % měla v prosinci.
Největší vliv na cenový růst měly v průběhu roku převážně ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák a v prosinci i ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Na cenový pokles působily ceny v oddíle doprava, kde se projevily především klesající ceny pohonných hmot.

Průměrná míra inflace v letech 2001 až 2016 (v %)

Průměrná míra inflace v letech 2001 až 2016 (v %)

Rostly ceny alkoholických nápojů a tabákových výrobků

Největší vliv na růst cenové hladiny v roce 2016 měly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák v důsledku zvýšení cen tabákových výrobků (i díky zvýšení spotřební daně od ledna 2016) o 5,1 %. Ceny lihovin se zvýšily o 4,6 %, piva o 3,8 % a vína o 1,5 %.
V oddíle bydlení, voda, energie, paliva nedošlo sice u jednotlivých položek k výraznému cenovému výkyvu, ale jejich celkový vliv byl díky jejich váze ve spotřebním koši významný. Ceny elektřiny se zvýšily o 1,2 %, čistého nájemného o 1,5 %, vodného o 1,3 %, stočného o 4,8 %, tepla a teplé vody o 1,0 %. Ceny zemního plynu klesly v průměru o 4,7 % – v meziměsíčním vyjádření nejdříve v lednu o 0,5 % a poté v květnu o 6,4 %.

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku = 100)

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku = 100)

V oddíle odívání a obuv byl cenový růst o 1,8 % způsoben zvýšením cen obuvi o 5,2 % a cen oděvů o 0,7 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily zejména ceny dovolených s komplexními službami o 2,5 %. Zvýšily se i ceny v oddíle stravování a ubytování vlivem vyšších cen stravovacích služeb o 1,7 %. Ceny ubytovacích služeb vzrostly o 0,6 %.
Oddíl ostatní zboží a služby zahrnuje různorodé položky, ze kterých se zvýšily zejména ceny služeb kadeřnických salónů a služeb osobní péče o 2,0 %, pojištění o 1,8 % a finančních služeb o 1,9 %.

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku = 100)

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku = 100)

Pohonné hmoty ovlivnily ceny v oddíle doprava

Ceny pohonných hmot pokračovaly v roce 2016 v poklesu, který trval již po celý rok 2015. Největšího poklesu o 15,3 % dosáhly v březnu, od srpna se tempo poklesu trvale snižovalo. V prosinci poté došlo k růstu o 4,3 %. V průměru ceny pohonných hmot klesly o 8,7 %.
V roce 2016 se snížily ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje o 0,9 %. Pokles cen nastal téměř u všech hlavních klasifikačních tříd potravinářských výrobků. Největší vliv měl ve skupině zahrnující mléko, sýry, vejce, kde pokles cen dosáhl 6,2 %. Vyšší než loni byly zejména ceny zeleniny o 4,3 % (z toho brambor o 15,4 %). Od ledna do října 2016 vykazovaly ceny v tomto oddílemeziroční pokles, v listopadu a prosinci šlo o meziroční růst, který dosáhl v prosinci hodnoty +3,3 %. To bylo způsobeno především nárůstem cen másla, sýrů a sezónních cen zeleniny.
Vyšší meziroční růst v roce 2016 než v roce 2015 ovlivnily především ceny v oddíle doprava, kde došlo ke zmírnění cenového poklesu na –1,7 % (z –4,2 % v roce 2015). V oddíle zdraví ceny vzrostly o 2,6 % (v roce 2015 poklesly o 7,1 %) v důsledku odeznění vlivu zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví od ledna 2015.

Harmonizované indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku = 100)

Zvýšení spotřební daně ovlivnilo ceny tabákových výrobků

Meziměsíční změny indexu spotřebitelských cen se většinou pohybovaly v rozmezí hodnot –0,2 až +0,3 %, pouze v lednu a v dubnu se změna rovnala +0,6 %. V lednu mělo největší vliv na cenový růst v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje především zvýšení sezónních cen plodové zeleniny o 13,4 % a cen nealkoholických nápojů o 3,8 %. Cenový nárůst v dubnu byl ovlivněn především cenami v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny tabákových výrobků o 1,7 % kvůli zvýšení spotřební daně od ledna 2016 a ceny lihovin o 5,1 %.

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen v roce 2016 (v p. b.)

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen v roce 2016 (v p. b.)

V mezinárodním porovnání se ceny v České republice, v okolních zemích a v Evropské unii vyvíjely obdobným způsobem, a to především v druhé polovině roku, kdy od září ve všech sledovaných státech i v EU rostly. V prosinci vykázaly nejrychlejší růst ceny v ČR (+2,1 %).