Investiční aktivita v ČR zpomalila

Čerpání evropských dotací výrazně ovlivnilo investiční aktivitu v některých zemích EU.

Jednou z nejvýznamnějších položek hrubého domácího produktu (HDP) jsou investice, v systému národních účtů ztotožnitelné s položkou tvorby hrubého fixního kapitálu. Výrazný ekonomický růst české ekonomiky v roce 2015 byl podpořen právě přechodně zvýšenou investiční aktivitou. V roce 2016 se ale růst investic ani hospodářský růst na podobné úrovni neudržely.
Výše popsaný výpadek investic se často vysvětluje jako výsledek překotného dočerpávání evropských dotací, které bylo omezeno koncem roku 2015. Tento pohled potvrzují i čísla ze zemí, které se k EU připojily po roce 2000 a jsou hlavními příjemci prostředků ze strukturálních fondů. V roce 2015 se výrazně zvýšila investiční aktivita nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Polsku, na Maltě nebo v Litvě. Ve 3. čtvrtletí roku 2016 došlo k meziročnímu poklesu tvorby hrubého fixního kapitálu na Slovensku o 15,9 %, v Maďarsku o 11,8 %, v Polsku o 7,3 %.
Silný meziroční růst investiční aktivity zaznamenalo Nizozemsko (+6,9 %), Belgie (+4,6 %) nebo Švédsko (+6,5 %). Poměrně stabilní růst investiční aktivity v Německu (+1,7 %) nebo v Rakousku (+5,0 %) tak umožňuje středoevropským zemím nahradit chybějící složku HDP zvýšenou exportní aktivitou, například vývozem kapitálových statků do „starých“ členských států Evropské unie.

Tvorba hrubého fixního kapitálu ve 3. čtvrtletí 2016
(změna oproti stejnému období předchozího roku)

Tvorba hrubého fixního kapitálu ve 3. čtvrtletí 2016 (změna oproti stejnému období předchozího roku)