Statistické zpracování v roce 2016

Program statistických zjišťování na rok 2016 zahrnoval 92 statistických zjišťování ČSÚ. U některých výkazů v určitých čtvrtletích dosáhla elektronická forma vyplnění
více než 96 %.

V roce 2016 ČSÚ oslovil 137 tis. respondentů, například z řad vládních a neziskových či finančních institucí a podnikatelů. Z celkového počtu 1,3 mil. aktivních podnikatelů jich mělo zpravodajskou povinnost více než 92 tis. Respondenti mohli vyplňovat údaje v inteligentních vyplnitelných PDF výkazech nebo ve webové aplikaci DANTE WEB – počet respondentů, kteří zvolili vyplnění papírových výkazů, klesl.
O zpravodajské povinnosti byli respondenti informováni prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Oznámení byla rozeslána začátkem roku prostřednictvím datových schránek, případně poštou pro ty respondenty, kteří datovou schránku nemají. Oznámení obsahuje důležité informace o způsobu předání dat v elektronické podobě, kontaktní osoby a termíny předání.
Program statistických zjišťování na rok 2016 zahrnoval 92 statistických zjišťování ČSÚ. Nad rámec roku 2015 bylo zahrnuto Strukturální šetření v zemědělství, naopak ze seznamu bylo vyškrtnuto zjišťování o odborném vzdělávání, které má pětiletou periodicitu. Na webové stránce www.vykazy.cz
byly umístěny všechny informace o jednotlivých výkazech, včetně změn oproti předchozímu roku. Ve webové aplikaci Výkazy podle IČO byly zveřejněny podrobné metodické a technické informace a vyplnitelné PDF formuláře pro konkrétní respondenty.
Od roku 2016 roste počet respondentů, kteří pro zasílání dat ČSÚ využívají webovou aplikaci DANTE WEB. Ta obsahuje celou řadu kontrol pro správné vyplnění. Po uložení jednotlivých dat a celého vyplněného výkazu se data aplikací automaticky zkontrolují. Po zmáčknutí tlačítka Odeslat se odešlou. Tím je zpravodajská povinnost pro respondenta za dané období a pro daný výkaz splněna. Elektronický výkaz může vyplňovat i více zaměstnanců vlastní nebo externí firmy po rozdělení výkazu a přidělení potřebných hesel.
Aplikace DANTE WEB je koncipována jako tzv. tenký klient (tedy aplikace pracující prostřednictvím webových prohlížečů) a může tak být využívána na stanicích nezávisle na jejich operačním systému a bez nutnosti instalace. To rozšiřuje škálu uživatelů z dosavadních PC na bázi MS Windows na PC s jakýmkoliv operačním systémem. Respondent si tedy nemusí stahovat žádný program do svého počítače. Český statistický úřad navíc nepožaduje elektronický podpis.
Věříme, že v roce 2017 se počet respondentů vyplňujících výkazy v elektronické formě ještě zvýší.