Sušičku prádla má 5 % domácností

Z výsledků šetření Energo 2015 se dá vyčíst, kterými spotřebičemi jsou domácnosti vybaveny, jak často je využívají a jakým energetickým třídám dávají přednost.

Domácí spotřebiče spotřebují 30 % z celkové spotřeby elektrické energie domácností. Televizorem je vybaveno 97,8 %, kombinovanou chladničkou s mrazákem 91,9 % a samostatnou chladničkou 10,2 % a automatickou pračkou 94,4 % domácností. Celkem 71,1 % jich je vybaveno stolním počítačem nebo notebookem. Méně rozšířené jsou myčky nádobí (36,5 %) a samostatné mrazáky (22,1 %). Nejméně domácností vlastní sušičku prádla (5,1 %). Většina domácností je vybavena pouze jedním spotřebičem svého druhu. To však neplatí u televizorů a počítačů. Celkem 4,2 mil. domácností vlastní téměř 6 mil. televizorů, což představuje 1,4 televizoru na domácnost. U počítačů je tento podíl ještě vyšší – 1,5 počítače. Vybavenost domácnosti spotřebiči velmi záleží na jejím příjmu. Část domácností, které nevlastní kombinovanou chladničku, musí měsíčně vyjít s příjmem do 20 tis. Kč. Totéž platí u počítačů. Naopak část domácnosti, které vlastní sušičku prádla nebo myčku nádobí, uvádí měsíční příjem nad 45 tis. Kč.

Domácí spotřebiče podle energetických tříd a podle spotřeby v roce 2015

Domácí spotřebiče podle energetických tříd a podle spotřeby v roce 2015

Jaké spotřebiče domácnosti používají

Při sledování spotřeby energie konkrétního spotřebiče je důležité jeho zařazení do náležité energetické třídy podle velikosti spotřeby. Nejúspornější jsou označeny symbolem A+++ a nejméně úsporné symbolem G. V českých domácnostech tvoří téměř u všech druhů spotřebičů největší podíl spotřebiče zařazené do energetické třídy A. Ze všech energetických tříd vlastní 33,2 % domácností kombinovanou chladničku s energetickou třídou A. Samostatnou chladničku v energetické třídě A vlastní 32,9 % a samostatný mrazák 33,8 % domácností. Nejvíce domácností vlastní v energetické třídě A také automatickou pračku (32,4 %) a televizor 33,7 %. Výjimky tvoří pouze myčky nádobí, kde mají největší podíl spotřebiče A+ (28,4 %), a sušičky prádla, u kterých převažují spotřebiče v energetické třídě A++ (32,3 %).
V průměru využívají domácnosti kombinovanou chladničku s mrazákem a samostatnou chladničku 12 měsíců v roce. Jejich spotřeba elektrické energie tvoří 26,7 % z celkové spotřeby spotřebičů. Počítač nebo notebook domácnosti používají 23 hodin za týden, takže tím spotřebují 13,3 % z celkové spotřeby; televizor sledují 30 hodin týdně (26,7 %), v automatických pračkách perou prádlo v průměru 3krát týdně (17,7 %), myčku nádobí spouštějí v průměru 4,6krát za týden (7,1 %).

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika