Výběr statistických zajímavostí ze světa

FAO: Dříve podvýživa, dnes obezita. Eurostat: Na rakovinu umírá více mužů než žen. FAO: Cena cukru roste.

FAO: Dříve podvýživa, dnes obezita

Když se podařilo vymýtit problém podvýživy, nastala v posledních letech v Latinské Americe a v karibské oblasti opačná situace. Světová zdravotnická organizace uvádí, že došlo v tomto regionu k značnému nárůstu podílu osob s nadváhou a obezitou. V celé oblasti má nadváhu 360 mil. obyvatel, tedy 58 %, přičemž nejvyšší zastoupení osob v této kategorii je na Bahamách (69 % z tamního obyvatelstva), Mexiku (64 %) a v Chile (63 %). Téměř čtvrtinu (23 %) obyvatel regionu lze pak dokonce označit za obézní. Nejvyšší podíl osob s takto výraznou nadváhou je mezi obyvateli Barbadosu (36 %). Hranici 30 % překračují také na ostrovech Trinidad a Tobago, Antigua a Barbuda. Nárůst podílu obézních v populaci ale není rovnoměrně rozdělen mezi muže a ženy. Ve 20 státech Latinské Ameriky a Karibiku je podíl obézních žen o 10 procentních bodů vyšší než zastoupení obézních mezi muži. Pouze ve třech zemích regionu je podíl osob s nadváhou či už obézních menší než poloviční: na Haiti (39 %) a dále v Paraguayi a Nikaragui (shodně po 49 %). Více ZDE.

Eurostat: Na rakovinu umírá více mužů než žen

Rakovina je příčinou úmrtí více než jedné čtvrtiny (26 %) zemřelých v EU28. Každoročně na ni zemře více než 1,3 mil. obyvatel Unie, více mužů než žen. Mezi mladšími 65 let je některý z druhů rakoviny příčinou úmrtí u 38 % zemřelých, z 65letých a starších pak na rakovinu zemřela méně než čtvrtina z celkového počtu zemřelých v této věkové skupině. Ve všech zemích EU28 umírá na rakovinu více mužů než žen. V roce 2014 bylo evidováno nejvíce úmrtí v důsledku zhoubného novotvaru plic (272 tis. osob, tj. 21 % z úmrtí na některý druh rakoviny), následovala rakovina tlustého střeva a konečníku (152 tis. osob, 12 %), rakovina prsu (94 tis. osob, 7 %) a rakovina slinivky (83 tis. osob, 6 %). Zhoubné novotvary byly příčinou úmrtí alespoň 30 % z celkového počtu zemřelých v Irsku, Nizozemsku a Slovinsku (shodně 31 %) a dále pak v Dánsku a Lucembursku (po 30 %). Zatímco v Litvě a Rumunsku je některý z druhů rakoviny příčinou úmrtí jedné pětiny zemřelých. V Bulharsku pak pouze 17 % z celkového počtu zemřelých mělo uvedenu rakovinu jako příčinu smrti. Více ZDE.

FAO: Cena cukru roste

Za významným lednovým růstem cenového indexu potravin podle Světové organizace pro výživu a zemědělství (FAO) stálo především zvýšení cen cukru a obilí. Meziměsíčně došlo k nárůstu cenového indexu o 2,1 %, v meziročním srovnání se pak celosvětové ceny potravin zvýšily o 16,4 %. Cena cukru se od prosince 2016 do ledna 2017 zvýšila o 9,9 % zejména v důsledku omezené nabídky z Brazílie, Indie a Thajska. Meziměsíční nárůst cen obilovin o 3,4 % byl zapříčiněn jak nárůstem cen pšenice, tak i zvýšením cen kukuřice a rýže. Trh s pšenicí tak reagoval nejen na nepříznivé klimatické podmínky, které budou mít vliv na letošní úrodu, ale také na předpokládané omezení osevní plochy v USA. Zvýšení cen kukuřice odráží nárůst poptávky a nejisté vyhlídky na úrodu v Jižní Americe. Za nárůstem cen rýže stojí i omezení jejího vývozu. Více ZDE.