Budoucnost statistiky spotřeb energií

VYDÁNÍ: 02/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Poslední podrobné šetření spotřeby paliv a energií v domácnostech se uskutečnilo v roce 2004 a od té doby došlo ve spotřebě domácností k řadě strukturálních změn.

Poslední podrobné šetření spotřeby paliv a energií v domácnostech se uskutečnilo v roce 2004 a od té doby došlo ve spotřebě domácností k řadě strukturálních změn. Právě ukončené šetření Energo 2015 podrobně tyto změny zmapovalo a získané údaje potvrzují, zpřesňují a zároveň výrazně rozšiřují dosavadní statistické informace z této oblasti. Těší mě, že se tak po mnohaletém úsilí podařilo přiložit nezbytný kamínek do mozaiky zobrazující energetický sektor výsledky, které jsou v kontextu datových zdrojů poměrně ojedinělé.
Je tedy na místě poděkovat všem, kteří se na přípravě šetření a zpracování výsledků podíleli, a to jak kolegům zajišťujícím terénní sběr dat, tak zejména domácnostem, které se do šetření zapojily. Bez ochotného a vstřícného přístupu respondentů by tyto údaje nevznikly.
ČSÚ již nyní eviduje řadu dotazů od novinářů, jiných státních institucí, odborných svazů či soukromých firem, o informace z šetření Energo 2015 tedy bude nemalý zájem. Malý exkurz do výsledků je i v tomto čísle časopisu Statistika&My. Podrobné informace a výsledky jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ v publikaci Spotřeba paliv a energií v domácnostech.
A jak to bude se statistikou spotřeb v domácnostech dál? Na základě mezinárodní legislativy bude ČSÚ poskytovat vybrané údaje každý rok. S ohledem na finance a zátěž domácností ale ČSÚ nepočítá s tím, že by podobné šetření opakoval každoročně. Obecně se doporučuje, aby se podobné šetření, jako bylo Energo 2015, opakovalo zhruba jednou za pět let. Proto další podrobné šetření o spotřebě domácností je předběžně plánováno na rok 2020 nebo 2021. Do té doby si my, statistici, budeme muset vystačit s dostupnými informacemi z jiných statistických šetření či administrativních zdrojů dat, které však nejsou tak podrobné. Proto aktuálně probíhá metodická příprava statistických modelů, na jejichž základě bude v následujících letech rozdělení spotřeb podle účelu užití aproximováno.

Autor: , ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Sušičku prádla má 5 % domácností

ilustrativní fotka

Z výsledků šetření Energo 2015 se dá vyčíst, kterými spotřebičemi jsou domácnosti vybaveny, jak často je využívají a jakým energetickým třídám dávají přednost.

Výběr paliva ovlivňuje dostupnost zdrojů

ilustrativní fotka

Struktura spotřeby paliv a energií se liší mezi venkovem a městem i mezi Čechami a Moravou se Slezskem. Ovlivňuje ji podíl rodinných a bytových domů, dostupnost přírodních zdrojů i regionální zvyklosti.

Energetika toho o domácnostech moc neví

Mgr. Jakub Vít

Jakub Vít je ředitelem Národního centra energetických úspor. Tato nezisková organizace vznikla z iniciativy Svazu měst a obcí, Hospodářské komory ČR a soukromého sektoru – energetických společností v roce 2016. „Hlavním úkolem bylo napomoci státu plnit poslední závazek energetickoklimatické politiky EU, a to je energetická účinnost,“ říká odborník na energetiku, který již netrpělivě vyhlíží publikování výsledků šetření Energo 2015.

Co ukázalo Energo 2015

ilustrativní fotka

Spotřeba energií v českých domácnostech není zanedbatelná. Z pohledu celkové konečné spotřeby tvoří zhruba jednu čtvrtinu. Ze šetření ČSÚ Energo 2015 vyplynulo,
že nejvíce energie využijí domácnosti na vytápění.

Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností

ilustrativní fotka

Od roku 1995 spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech roste. V roce 2004 poprvé převýšila spotřebu energie z tuhých paliv.